Thulesen fastholder: Rigtigt ikke at gå i regering

Det var det rigtige valg ikke at gå i regering med Venstre, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl

Toppen i Dansk Folkeparti har i løbet af sommeren fået bekræftet, at det var det rigtige valg, at blå bloks største parti ikke gik i regering med Venstre efter folketingsvalget.

Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Skagen.

- Det har vist sig at være den rigtige beslutning. Siden valget er vi blevet bekræftet i, at det var rigtigt af os, at vi ikke søgte ind i regeringssamarbejde nu, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han henviser blandt andet til, at DF i regeringsforhandlingerne fik blankt nej til, at en ny borgerlig regering vil arbejde for at genindføre grænsekontrollen, sådan som den borgerlige fløj fik indført i 2011.

Kristian Thulesen Dahl forklarer, at DF i den nuværende situation har mulighed for at sætte fokus på egne emner, ligesom DF har mulighed for at samarbejde med andre partier.

DF-formanden, som ved pressemødet onsdag er flankeret af partifællen Peter Skaarup, fortæller også om DF's fokus i den kommende tid.

Et løft af sundhedsområdet, sikring af ældreområdet og politiets økonomi er blandt de emner, DF har stor fokus på.

Venstre meldte i valgkampen ud, at sundhedsvæsnet næste år skulle tilføres 2,4 milliarder kroner, og DF vil holde regeringspartiet op på det løfte.

Kristian Thulesen Dahl siger, at DF også vil have indført kriterier for, hvad der er en værdig ældrepleje.

- Vi vil bruge efterårets finanslovforhandlinger til at få indført en ægte ældremilliard. Og vi vil gerne have, at den kommer oven i det, regeringen har aftalt med kommunerne.

- Det vil også betyde, at man får en beskeden vækst i kommunerne, siger Kristian Thulesen Dahl.

Hvad politiets økonomi angår, vil DF have udvidet politistyrken med 2000 mand.

- Det gør man ikke på en dag, men over en 10-årig periode, hvor man stille og roligt bygger politistyrken op, så vi kommer op på et niveau som en række af de lande, vi normalt sammenligner os med, siger Peter Skaarup.

Desuden vil DF arbejde for, at ikke bare statslige arbejdspladser, men også uddannelsespladser flyttes fra København til provinsen. Partiet har blandt andet kig på de naturfaglige uddannelser.

- Vi tror, at hvis man uddanner sig et bestemt sted, så er det måske også der, hvor man finder en kæreste eller ægtefælle og slår sig ned, siger Skaarup.

Her er DF's krav til Venstre-regeringen

I forbindelse med finanslovforhandlingerne i efteråret har Dansk Folkeparti fokus på sundhedsvæsnet og ældreområdet.

Desuden har DF krav til det kommende politiforlig, og der er en forventning om, at der kommer yderligere stramninger på udlændingepolitikken.

- Sundhedsvæsnet

Venstre meldte i valgkampen ud, at sundhedsvæsnet næste år skulle tilføres 2,4 milliarder kroner, og DF vil holde regeringspartiet op på det løfte.

- Ældreområdet

DF vil have indført kriterier for, hvad der er en værdig ældrepleje. Finanslovforhandlingerne skal bruges til at få indført en ældremilliard, som kommer oven i det, regeringen har aftalt med kommunerne.

- Politiforlig

DF vil have udvidet politistyrken med 2000 mand. Det skal ske over en 10-årig periode.

- Udlændingepolitik

På en række områder ønsker DF yderligere stramninger, så udlændingepolitikken kommer til at ligne den, man kendte tilbage fra 2011, inden den daværende S-SF-R-regering fik magten.

51 kommentarer
Vis kommentarer