Tibet-kommission får to år til at granske

Justitsminister Søren Pind (V) lægger op til at give undersøgelseskommission op til to år til at granske Tibet-sagen, viser udkast til kommissorium.

En mand tilbageholdes ulovligt ifølge landsretten i Kongens Have. (Foto: Michael Stub)
En mand tilbageholdes ulovligt ifølge landsretten i Kongens Have. (Foto: Michael Stub)

Justitsministeren har i dag sendt et udkast til kommissorium til Folketinget i den såkaldte Tibet-sag.

Udkastet til kommissoriet lægger op til, at undersøgelseskommissionen får to år til at undersøge og redegøre for baggrunden for politiets handlinger over for demonstranter under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014.

- Kommissionen skal bl.a. undersøge, i hvilket omfang der blev givet ulovlige instruktioner om at gribe ind over for demonstrationer og andre meningstilkendegivelser, og i hvilket omfang andre statslige myndigheder end Københavns Politi har været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af sådanne instruktioner, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Operationsbefalingen
Det er kommet frem, at politiet var udstyret med en hidtil ukendt 'operationsbefaling', der under besøget i forsommeren 2012 skulle sikre, at demonstranter med tibetanske flag ikke kunne ses af den besøgende kinesiske præsident, Hu Jintao.

I den skriftlige operationsbefaling, der er skrevet tre dage før Hu Jintaos besøg, står , at det skulle sikres, at demonstranter ikke kunne ses fra præsident Hu Jintaos kortege. I operationsbefalingen står bl.a.:

'Det er PET's opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er meget afgørende for dem, at 'de ikke taber ansigt' ved konfrontationen med demonstrationer eller lignende.' Og videre:

'Politiaktion 04-01 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskortruter, og sikrer, at evt. demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position som er synlig fra escortruten og objekter.'

 

Grundlovssikret
Sagen er principiel, fordi demonstranter fik knægtet deres grundlovssikrede rettighed til at demonstrere og forsamles på offentlig plads.

Søren Pind ville under et pressemøde fredag ikke kommentere, hvor 'operationsbefalingen' til politiet stammede fra - eller hvilke myndigheder, der nikkede til den eller var involveret i udformningen af den.

Fire ministre
Hidtil har Københavns Politi hævdet, at der ikke fandtes en generel instruks om at gribe ind over borgere med tibetanske flag.

Denne version har i alt fire forskellige justitsministre videregivet til Folketinget. Senest Søren Pind (V) i en såkaldt orientering af Folketingets retsudvalg 18. september.

Se også: Avis: Politifolk flyttet på grund af Tibetsag

Vildledende oplysninger
Undersøgelseskommissionen skal også undersøge og redegøre for, i hvilket omfang der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget om politiets handlinger ved de pågældende besøg eller fortiet oplysninger af væsentlig betydning for Folketingets bedømmelse af sagen.

Undersøgelseskommissionen skal ifølge udkastet også undersøge sagsbehandlingen i Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi og andre involverede myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af besvarelser til Folketinget.

Se også: Udenrigsministeriet trækkes ind i Tibet-sagen

- På den baggrund skal undersøgelseskommissionen vurdere, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Kommissionens beretning bør så vidt muligt afgives inden for to år efter, at kommissionen er endeligt nedsat, står der i pressemeddelelsen.

Værnet om rettigheder
Justitsminister Søren Pind besluttede den 2. oktober 2015 at nedsætte en undersøgelseskommission om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv. Det skete, efter nye oplysninger rejste tvivl om, hvorvidt Folketinget har fået rigtige oplysninger, og hvorvidt myndighederne har værnet tilstrækkeligt om grundlæggende frihedsrettigheder.

Se også: Tibet-sag kan svække tilliden til politiet

Udvælgelse
Efter en eventuel politisk drøftelse af udkastet og udpegning af medlemmer kan undersøgelseskommissionen gå i gang.

Det er hensigten, at undersøgelseskommissionen skal bestå af tre medlemmer med en landsdommer som formand. De to yderligere medlemmer vil være en advokat og en universitetsjurist. Det er forventningen, at medlemmerne bliver udpeget inden jul.

Se også: Politichef skjulte Tibet-oplysninger: I dag skal Pind svare

 

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 En mand tilbageholdes ulovligt ifølge landsretten i Kongens Have. (Foto: Michael Stub)
39 kommentarer
Vis kommentarer