Topembedsmænd er dybt uenige med Statsløsekommissionen

Tidligere departementschef Claes Nilas vil rette "kommissionens misforståelser af sagsforløb", siger han

Selvom Statsløsekommissionen har indsamlet op mod 60.000 dokumenter, afhørt op mod 50 vidner og brugt fire år på at nå en konklusion, har kommissionen alligevel fået sagsforløbet galt i halsen.

Det mener de to topembedsmænd, der som de eneste står til at blive draget til ansvar i sagen.

Kommissionen retter kritik af tidligere departementschef Claes Nilas og afdelingschef Kim Lunding, fordi de begge efter kommissionens opfattelse har svigtet i deres rådgivning af Venstres daværende integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech.

Embedsmændene burde ifølge kommissionen have gjort det klart for ministeren, at man var i færd med at behandle ansøgninger fra statsløse født i Danmark efter de almindelige retningslinjer, selvom man var advaret om, at det stred mod konventionerne.

De to embedsmænd skal nu høres om deres udlægning af sagen. Ifølge Henning Thiesen, der er formand for de offentlige chefer i fagforbundet Djøf, vil begge embedsmænd bestride kommissionens udlægning af forløbet.

- Claes Nilas og hans bisidder, advokat Søren Juul, er uenige i beskrivelsen og vurderingen af sagsforløbet. En høring er et godt redskab til at få korrigeret eventuelle misforståelser, siger Henning Thiesen i en pressemeddelelse.

Advokat Søren Juul fra Advokatfirmaet Jon Palle Buhl har fungeret som bisidder for Claes Nilas under Statsløsekommissionens arbejde. Han siger i pressemeddelelsen:

- Vi hilser muligheden for et høringssvar velkommen. Vi er ikke enige i en række af kommissionens beskrivelser af hændelsesforløbet og vurderinger af, hvordan Claes Nilas burde have ageret. Derfor er en høring et velegnet redskab til at få korrigeret den uberettigede kritik.

Claes Nilas, tidligere departementschef i Integrationsministeriet, havde gerne set sagen afsluttet allerede nu, så han kan koncentrere sig om sit videre arbejdsliv.

- Men jeg ser frem til, at jeg gennem en høring kan få rettet nogle af kommissionens misforståelser af sagsforløbet. Så samlet set er jeg godt tilfreds med, at der nu kommer en høring, siger Claes Nilas i pressemeddelelsen.

Claes Nilas har ikke yderligere kommentarer.

- Hvad angår Kim Lunding og hans bisidder Nicolai Westergaard, er de meget uenige i den vurdering, kommissionen er kommet frem til om Kim Lundings rolle i sagen, siger Henning Thiesen.

Ifølge Nicolai Westergaard, der er bisidder for Kim Lunding, har Lunding ikke gjort noget forkert:

- Det er vores opfattelse, at Kim Lunding har varetaget sit arbejde på en korrekt og ordentlig måde under meget svære vilkår.

- På den baggrund ser Kim Lunding frem til at få lejlighed til at forklare sig, siger Nicolai Westergaard.

4 kommentarer
Vis kommentarer