Truede fuglearter kan spænde ben for Lindholm-planer

Etablering af udrejsecenter på øen Lindholm kan ifølge biolog påvirke to truede fuglearter negativt

Planen om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm er blevet stærkt kritiseret. Nu kan truede fuglearter spænde ben for regeringen og Dansk Folkepartis planer. Foto: Per Rasmussen
Planen om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm er blevet stærkt kritiseret. Nu kan truede fuglearter spænde ben for regeringen og Dansk Folkepartis planer. Foto: Per Rasmussen

To udsatte fuglearter kan muligvis spænde ben for regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det skriver Berlingske.

Det drejer sig om havternen og klyden, der har så gode forhold på øen, at de nævnes i grundlaget for fredningen af dele af Lindholm som Natura 2000-område.

- Hvis udrejsecenteret havde karakter af et fængsel med en gård, hvor fangerne kun lige netop kunne gå ud, havde det nok ikke udgjort et problem for fuglene.

- Men bliver det sådan, at man kan færdes frit på hele øen, vil det være meget alvorligt, siger Knud Flensted, der er biolog ved Dansk Ornitologisk Forening, til Berlingske.

Se også: V-mand beklager og sletter sine spor: Se hans brøler her

Se også: Støjberg står fast: Borgmester kan intet gøre ved 'de udvistes ø'

Både havternen og klyden er opført i EU's fugledirektiv, som foreskriver at man skal sikre særlige beskyttelsesområder til fuglene, fordi de er i tilbagegang i Danmark.

Ingen af dem er på nuværende tidspunkt på Miljøstyrelsens rødliste, som registrerer plante- og dyrearter, som er sjældne eller i fare for at forsvinde.

Indtil nu har forholdene for fuglene været gode på Lindholm, hvilket blandt andet skyldes fraværet af rovfugle samt restriktive færdselsbestemmelser, der har betydet, at offentligheden ikke har adgang til at færdes på øen.

Men det kan hurtigt ændrer sig, hvis der kommer mere aktivitet på øen.

- Det betyder en masse forstyrrelser for ynglefuglene. Fuglene yngler på jorden og har reder og unger frit eksponeret for vejr og vind, så de er ekstra udsatte i yngletiden. De er afhængige af fred og ro, siger Knud Flensted til Ritzau.

ifølge biologen betyder hensynet til fuglearterne, at man kun bør opholde sig tæt på bygningerne eller inden døre den tredjedel af året, når fuglene yngler.

Lindholm huser i dag DTU Veterinærinstituttets forskningslaboratorie. Aktiviteterne bliver dog nedlagt næste år.

Herefter er det planen, at der skal etableres et udrejsecenter for udvisningsdømte udlændinge, afviste asylansøgere dømt for visse typer af kriminalitet og personer på tålt ophold.

Ifølge DTU arbejder der i dag 35 personer på Lindholm, men planen er, at udrejsecenteret skal have en kapacitet til 100 personer samt en buffer på yderligere 25 pladser.

Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet, siger til avisen, at en konsekvensvurdering for påvirkningen af fuglelivet bliver afgørende i forhold til planerne for Lindholm.

Det vil koste 759 millioner kroner at etablere udrejsecenteret, som efter planen skal modtage de første beboere i 2021.

Læs meget mere om Lindholm her

Se også: Flugtruten fra Fort Lindholm: Kræver hård træning

Se også: Politimand om udvistes ø: - Det kommer som en bombe

112 - 1. dec. 2018 - kl. 16:59 Nabo til 'De udvistes ø': - Det er noget svineri

Dansk politik - 30. nov. 2018 - kl. 23:21 DF om udlændinge på øde ø: Sådan fik vi aftalen i hus

Det er på øen Lindholm, at regeringen og DF vil huse kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold, der har begået kriminalitet. Foto: Ritzau Scanpix Politik Adgang forbudt på statens farlige ø: 92 år med smittefare

573 kommentarer
Vis kommentarer