Tusindvis af mennesker mister deres hjem: Sådan vil kommunen knuse Vollsmose

Hver fjerde bolig skal rives ned i Odense-ghettoen Vollsmose, men beboerne aner ikke, om de er købt eller solgt. Ekstra Bladet bringer her et af kommunens forslag til nedrivningerne i bydelen

Rene Agergaard er bekymret for fremtiden i Vollsmose, efter Odense Kommunes planer for området er blevet fremlagt. Video: Stine Tidsvilde.

'Der nedrives eller om-mærkes minimum 1000 eksisterende almene boliger og genopføres omkring 1600 nye ikke-almene boliger.'

Så klokkeklart lyder det i Odense Kommunes plan for boligområdet Vollsmose, der må lade livet efter vedtagelsen af regeringens ghettoplan. Bydelen i udkanten af Odense har i årevis været kendt som et område med høj kriminalitetsrate og højspændte konflikter mellem bandegrupperinger, der har en fælles fortid i indvandrer-banden Black Army. Så sent som i midten af denne måned endte en konflikt mellem Vollsmoses kriminelle grupperinger i en biljagt og flere skudepisoder.

Vollsmose skal - som følge af regerings ghettoplan - delvist rives ned. Ekstra Bladet kan i dag afsløre Odense Kommunes udspil til, hvilke bygninger, der skal jævnes med jorden. Foto: Tim Kildeborg Jensen
Vollsmose skal - som følge af regerings ghettoplan - delvist rives ned. Ekstra Bladet kan i dag afsløre Odense Kommunes udspil til, hvilke bygninger, der skal jævnes med jorden. Foto: Tim Kildeborg Jensen
 

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af kommunens forslag til nedrivninger i boligområdet, der med 9100 beboere er landets største ghetto. De 1000 boliger, der skal rives ned, svarer til mere end hver fjerde hjem - og vil betyde, at mellem 2500 og 3000 mennesker skal fjerne navnet på postkassen, når nedrivningerne - der begynder i 2022 og skal være færdige senest i 2030 - er udført.

- Det fylder da enormt meget i hverdagen ikke at kende sin egen fremtid, siger René Agergaard, der bor sammen med sin hustru, Heidi i Egeparken, og fortsætter:

- Vi ved, at nogen skal flytte, men vi ved ikke, om det er os eller vores naboer.

Kan komme ændringer
I dag bringer Ekstra Bladet kommunens forslag til en nedrivningsplan for at give et billede af omfanget af nedrivningerne. I planen giver Odense Kommune deres bud på, hvilke boliger de gerne ser forsvinde.

Planen er endnu ikke offentliggjort, og beboerne i Vollsmose har intet fået at vide - ligesom planen heller ikke er endeligt vedtaget.

- Der arbejdes med planen helt frem til beboermøderne i starten af maj, hvor vi fremlægger det endelige udkast til en plan. I den periode kan der komme ændringer i planen, lyder det fra Michael Bruhn Frederiksen, chef for transformation og strategi i borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, der er ansvarlig for ændringerne i Vollsmose. Derudover har han ingen kommentarer, før beboerne har fået præsenteret kommunens endelige nedrivningsplan.

De røde felter på grafikken herunder markerer de bygninger, der ifølge Odense kommunes plan skal rives ned. Hårdest går det tilsyneladende ud over Bøgeparken, hvor stort set alle bygninger forsvinder. Også butikstorvet Vollsmose Torv er ifølge planen jævnet med jorden, når nedrivningsprojektet er slut i senest 2030.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt den ansvarlige kommunalchef, om beboerne har noget at skulle have sagt i forhold til nedrivningerne, om kommunen har en genhusningsplan klar, samt hvordan de forholder sig til, at det er højst usandsynligt, at beboerne vil få tilbudt en genhusnings-bolig, som de rent faktisk kan betale - og om han kan forstå, at beboerne derfor er bekymrede for deres fremtid.

Tavshed i boligforeninger: Tal med kommunen

To boligforeninger står for lejemålene i bydelen Vollsmose; Civica, der administrerer seks af parkerne i ghettoen, og Fyns Almennyttige Boligforening (FAB), der står for tre af parkerne.

I den største af boligforeningerne har de ikke lyst til at udtale sig om fremtiden for deres beboere, der indtil videre lever i uvished.

- Jeg vil bede dig henvende dig til Michael Bruhn Frederiksen, chef for transformation og strategi ved Odense kommunes borgmesterforvaltning, skriver Nanna Muusmann, der er ansvarlig for boligstrategier i Civica og medlem af Vollsmoses bestyrelse, i en mail til Ekstra Bladet, og svarer efterfølgende ikke på vores opfordring til et interview om hendes beboeres bekymringer.

- Af hensyn til vores beboere ønsker vi ikke at kommunikere om en plan, der stadig er under udarbejdelse. Når vi i maj fremlægger det endelige udkast til en udviklingsplan for beboerne, vil vi også informere dem om genhusning, lyder det ligeledes i en mail fra FAB's Hanne Rosenberg Christiansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fakta boks

Faktaboks

Vollsmose er landets største socialt udsatte boligområde med 9100 beboere. Der bor næsten ti gange så mange mennesker på den samme plads som i resten af Odense.

I dag er 74,2 pct. af Vollsmoses beboere indvandrere eller efterkommere af indvandrere, herunder 68,9 pct. fra ikke-vestlige lande.    

Odense byråds partier har meldt ud, at minimum 1000 almene familieboliger skal rives ned eller ændre status. Der er i alt 3600 almene familieboliger i Vollsmose.

Der skal opføres omkring 1600 nye boliger i stedet for dem, der skal rives ned i blandt andet Bøgeparken og Egeparken.

Regeringen vedtog i foråret 2018 den såkaldte ghettoplan, der har til hensigt at komme landets ghettoområder til livs.

451 kommentarer
Vis kommentarer