Undersøger familien Aggesens service

Frederiksberg Kommunes egen redegørelse i borgmesteren boligsag er ikke tilfredsstillende, når det kommer til familien Aggesens service, mener Enhedslisten

Undersøger familien Aggesens service

Flere ting virker 'mærkelige' i Frederiksberg Kommunes redegørelse for behandlingen af borgmester Simon Aggensen (K) og hans familie.

Det mener Enhedslistens rådmand i kommunen, Thyge Enevoldsen. Det skal derfor undersøges nærmere, om kommunen gav særbehandling til den konservative borgmester i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt byggesager.

- Der var nogle ting i redegørelsen, som skulle belyses yderligere, fordi nogle ting virkede uforståelige eller mærkelige, siger Thyge Enevoldsen.

- Jeg vil særligt gerne se nærmere på, om forvaltningens service overfor familien Aggesen var anderledes end andre borgeres service, fortæller han.

Spørgsmål om borgmesteren

Oppositionen på Frederiksberg kræver blandt andet svar på:

- Forvaltningen bedes for ejendommen Frederiksberg Allé 8 oplyse i hvor mange andre sager, direktøren personligt har deltaget i møder med ansøgerne og vejledt ansøgerne.

- Der ønskes en nærmere beskrivelse af serviceniveauet i denne sag contra sammenlignelige sager, herunder ift. det ledelsesmæssige engagement i sagen, sagsbehandlingstider i forhold til andre sager i ejendommen og andre relevante forhold.

- Hvis en borger henvender sig vedrørende ønske om at opdele en lejlighed, som lejligheden Frederiksberg Allé 8, 3. sal, så ønskes processen herfor beskrevet inkl. en beskrivelse af en typisk sagsbehandlingstid for en sådan sag samt på hvilket forvaltningsmæssigt niveau, dette foregår.

Byge af spørgsmål
Det er ikke kun Enhedslisten, som undrer sig over borgmesterens behandling. Oppositionspartierne på Frederiksberg Rådhus er slet ikke tilfredse med kommunens redegørelse.

Redegørelsen kom i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer af Simon Aggesens boligscoop, hvor den konservative borgmester på tre år og ti måneder forvandlede 9,5 mio. til 25,6 mio. kroner. En gevinst på 11 mio. kr. skattefrit.

I sidste uge konkluderede Frederiksberg Kommune ellers, at der ikke var noget at komme efter i sagen, hvor den 33-årige bykonge blandt andet kunne bruge sin viden fra By- og Miljøudvalget til at opdele sin lejlighed og score kassen.

Men nu stiller partierne S, R, SF og EL hele 28 opfølgende spørgsmål til kommunen, inden sagen skal drøftes på et møde mandag i næste uge.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Undercover-vurdering
Da Simon Aggesen og hans hustru forsøgte at slippe for at betale til en parkeringsfond på Frederiksberg, kastede kommune sig ud i en såkaldt 'undercover'-vurdering af sagen.

Intern mail: Borgmesters sag skulle 'undercover'-vurderes

Denne vurdering blev foretaget i forbindelse med Aggesens byggesag, da parrets kæmpe lejlighed skulle opdeles. 'Undercover'-vurderingen blev bare ikke journaliseret og var dermed slet ikke en del af den formelle byggesag.

- Det ser ud til, at de normale sagsgange ikke er fulgt. Det gælder for eksempel i forhold til notatpligt og deres undercover-begreb, siger Thyge Enevoldsen.

'Undercover'-vurdering: Den går ikke

Vende en strategi
Oppositionen på Frederiksberg undrer sig også over, at embedsmændene snakker om at lave en 'strategi' for Simon Aggesen og konens sagsbehandling.

I mail af 30. april 2018 kl. 16.05 skriver embedsmændene om 'Simon Aggesens kones mail', at ”Kan vi lige vende en strategi”.

- Jeg vil gerne vide, hvad embedsmændene tænkte på, da de snakkede om en særlig strategi for borgmesterens sag, siger Thyge Enevoldsen.

- Tror du, der er fusk forbundet med borgmesterens bolig-spekulation?

- Jeg har endnu ikke set en rygende pistol, men forvaltningens måde at arbejde på har nogle mangler, men vi har ikke set beviset på noget ulovligt. Det er derfor, vi spørger ind for at få klarhed, fortæller han.

Frederiksberg-borgmester i ny sag: Parkerings-hykler

Kræver redegørelse for borgmesters bolig-kup

Aggesens kommune frikender Aggesen

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Undersøger familien Aggesens service

Oppositionspartierne vil også gerne vide, hvordan Simon Aggesen blev rådgivet mundtligt, da han tilbage i 2017 og 2018 som rådmand og medlem af By- og Miljøudvalget interesserede sig for sagen.

Blandt andet skriver partierne:

'Der findes tilsyneladende ingen telefonnotater, mødenotater eller anden dokumentation for den mundtlige vejledning og drøftelse. Forvaltningen bedes vurdere, hvorvidt dette er i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om notatpligt.'

Undersøger familien Aggesens service

 

Ombudsmand kræver forklaring om bolig-kup