Venstre: Brugerbetaling skal undersøges ved magtskifte

Vinder Venstre regeringsmagten, vil partiet nedsætte arbejdsgruppe for brugerbetaling i sundhedsvæsnet

Hvis du falder på cykel og brækker en arm, så betaler det offentlige. Hvis du brækker en tand, skal du selv betale.

Det tænkte eksempel bruges til at forklare, hvorfor Venstre vil kigge på brugerbetaling i sundhedsvæsnet. Derfor vil Venstre nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på området, hvis partiet vinder regeringsmagten, siger næstformand Kristian Jensen.

- Vi vil undersøge, om de cirka 13 procent af sundhedsudgifterne, der i dag dækkes af brugerbetaling, kan fordeles på en mere retfærdig måde, hvor man tager hensyn til kronisk syge og mindrebemidlede.

- Vi vil kigge på, hvad arbejdsgruppen siger, og vi er åbne for at kigge på en mere retfærdig brugerbetaling, siger han.

Venstre har officielt afvist at indføre brugerbetaling på lægebesøg, men emnet er igen kommet på dagsorden, fordi flere V-kandidater i en test på www.altinget.dk giver udtryk for, at de er åbne over for, at det kan koste eksempelvis 100 kroner at besøge sin læge.

Kun seks ud af 56 kandidater afviser brugerbetaling ved at erklære sig "helt uenig" i, at det skal koste penge at gå til lægen. Således er hele 26 Venstre-kandidater kun "delvist uenig" og lader dermed en kattelem stå åben for ændringer.

Det er op til arbejdsgruppen at definere, hvad en "mere retfærdig måde" dækker over, lyder det.

- De udsving vi har i dag, hvor der nogle steder er 100 procent brugerbetaling og andre steder nul procent, den skal udjævnes på en måde, hvor man tager hensyn til kronisk syge og socialt udsatte.

- Vi bliver skudt i skoen, at vi vil indføre brugerbetaling på lægebesøg, det har vi ikke konkret forslag på. Det andet, vi bliver skudt i skoen, er, at vi vil gøre det dyrere, men det vil vi ikke. Vi vil have mere retfærdig brugerbetaling, siger han.

Spørgsmål: Så hvad får vælgerne, hvis de stemmer på Venstre?

- De skal forholde sig til, om de synes den nuværende model for brugerbetaling, med de mange skævheder der er, om det er i orden, at man kigger på en ny model, siger han.

40 kommentarer
Vis kommentarer