Vild idé: Folketingssalen skal 'svæve'

Idékatalog byder på alternative løsninger til fremtidens Christiansborg

Den svævende folketingssal ses her ophængt mellem Christianborgs fløje. Illustration: Folketinget/Rørbæk og Møller Arkitekter
Den svævende folketingssal ses her ophængt mellem Christianborgs fløje. Illustration: Folketinget/Rørbæk og Møller Arkitekter

Hvis idéen om, at landets politikere har mistet jordforbindelsen, lige manglede lidt benzin, kommer en række velbetalte arkitekter nu Folketinget til undsætning.

Forslag: Folketingssalen skal hænges op som en svævende kuppel mellem Christiansborgs fløje.

Det ekstreme bud er sammen med en række andre mere eller mindre realistiske forslag blandt arkitekternes våde drømme i et nyt idekatalog om fremtidens Christiansborg.

Idékataloget tager først og fremmest udgangspunkt i en kommende ombygning af Rigsarkivets gamle lokaler, der bliver ledige, når arkivet fraflytter dem senere i år.

Men bagerst findes de mere vovede bud, der ligger 'uden for opgaveområdet.'

Heriblandt altså idéen fra arkitektfirmaet Rørbæk og Møller Arkitekter om at skabe en svævende folketingssal. Baggrunden for idéen er ifølge kataloget 'at fremhæve Folketingssalen endnu tydeligere som landets magtcentrum, der i al sin demokratiske skrøbelighed hviler på borgenes engagement og opbakning.'

 

Derfor kunne man ifølge forklaringen 'forestille sig, at en ny, hypermoderne folketingssal blev hængt op i Slotsgården (Indre Slotsgård, red.) direkte forbundet til slottets fløje og synlig fra indgangen til Ridebanen – så demokratiets puls blev tydelig for alle.'

Det fremgår ikke af kataloget, hvor dyr en svævende folketingssal vil være.

Et af Rørbæk og Møller Arkitekters fremtidsscenarier er også idéen om at skabe en vinterhave.

'Det er meget vanskeligt at overdække Rigsdagsgården, men Christiansborg Slotsgård ville relativt enkelt kunne overdækkes og fungere som en vinterhave for MF'er og ansatte i Folketinget. Overdækkes slotsgården, medfører det en række muligheder for personflow og adgangsforhold, som kan analyseres nærmere', skriver arkitektfirmaet i deres eget materiale.

Pressen skal samles
Blandt forslagene i Folketingets idékatalog findes også planen om at omplacere pressen på Christiansborg, der i dag sidder side om side med politikerne.

Det fremgår, at arkitekter har observeret, at det er 'tydeligvis forsøgt at placere de forskellige enheder i områder, men mange kontorer til MF'er, administrative funktioner og pressen er placeret midt i enheder, hvor de ikke hører til. Dette er ikke hensigtsmæssigt, det er til gene for det daglige arbejde, og det gør det svært at finde rundt.'

Senere foreslås det, 'at pressen lokaliseres samlet på den indskudte etage.'

Her ses et bud på pressens fremtidige placering på den såkaldte Mellemetage på Christiansborg. I dag sidder pressen spredt rundt på hele Christiansborg, hvilket er upopulært hos flere politikere. Illiustration: Folketinget
Her ses et bud på pressens fremtidige placering på den såkaldte Mellemetage på Christiansborg. I dag sidder pressen spredt rundt på hele Christiansborg, hvilket er upopulært hos flere politikere. Illiustration: Folketinget

Et andet arkitektfirma foreslår i kataloget, at der bygges en såkaldt 'krystal', der skal være en glasbygning, som forbinder Christiansborgs fløje og genskaber en firelænget bygning, hvilket det oprindelige Christiansborg Slot også var.

'Krystallen tilfører den samlede plan for Slotsholmen 2.000–3.000 nye kvadratmeter, der bl.a. kan være en god og central ramme om pressens arbejde, hvor den kan have den spektakulære baggrund for tv-optagelser, pressen ønsker sig. Den bliver stedet, hvor Christiansborg kan lyse udadtil og forbinde sig med resten af Danmark og verden', hedder de i kataloget.

En uvelkommen gæst
De seneste uger har pressens tilstedeværelse på Christiansborg igen været debatteret vidt og bredt. Særligt efter Socialdemokratiet klagede over Ekstra Bladet i forbindelse med forsøg på at få kommentarer fra partiets gruppeformand og statsrevisor, Henrik Sass Larsen, der var udeblevet fra møder.

Klagen, der ikke mundede ud i nogen sanktioner, blev fulgt op af Sass Larsen, der over for DR gav udtryk for, at han ikke mener, pressen fremover bør sidde sammen med politikerne.