Whistleblower: Pamper-formand ville skjule chikane af tillidsfolk

Formanden i Akademikernes A-kasse har forsøgt at skjule en betændt sag om chikane af en tillidsrepræsentant, hvor han ’selv spiller en aktiv rolle’, fremgår det af et fortroligt notat. Formanden afviser at have skjult noget

Allan Luplau og Michael Valentin med høj cigarføring, da de styrede Akademikernes A-kasse. Nu er de begge fortid. Privatfoto
Allan Luplau og Michael Valentin med høj cigarføring, da de styrede Akademikernes A-kasse. Nu er de begge fortid. Privatfoto

Håndteringen af en særdeles betændt sag om chikane og forsøg på fyring af en tillidsrepræsentant rejser nye, alvorlige anklager mod bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse Allan Luplau.

Ifølge et fortroligt notat udarbejdet af den whistleblower i a-kassen, som fik hele skandalen til at rulle, har Luplau forsøgt at skjule forholdene for den resterende bestyrelse.

På den måde har formanden gjort sig skyldig i en ’direkte misledning af bestyrelsen’, lyder det fra whistlebloweren, der er vicedirektør i a-kassen.

Vel at mærke er der tale om en sag, hvor Luplau selv havde spillet ’en aktiv rolle’, bemærkes det i notatet.

Misbrugs-alkoholkultur
Baggrunden er et forløb, hvor den nu fyrede direktør i a-kassen, Michael Valentin, ville have tillidsrepræsentanten afskediget.

Den slags er en særdeles betændt affære for en a-kasse, der er en del af fagbevægelsen.

Sagen bliver ikke mindre prekær af, at den pågældende tillidsrepræsentant forinden havde påpeget en mulig ’misbrugs-alkoholkultur i a-kassen’. Til Michael Valentins store vrede.

På et møde 10. september i år tilkendegav den øvrige direktion over for Valentin, at den ’ikke kunne anbefale’, at tillidsrepræsentanten blev fyret.

’Det ville skabe for stor uro i pressen, hos bestyrelsen og hos medarbejderne’, beskrives det i whistleblower-notatet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Tidslinje: Her startede skandalen

16. september 2018, kl. 21.30:

Whistleblower giver oplysninger til bestyrelsen i Akademikernes A-kasse om problematiske forhold ved direktør Michael Valentins virke.

Dette betyder, at bestyrelsen med det samme beder a-kassens administration og revisor om at igangsætte en undersøgelse af oplysningerne.

19. september og 24. september 2018:

Revisoren rapportering bliver gennemgået på bestyrelsesmøder.

27. september 2018:

Bestyrelsen beslutter af fyre Michael Valentin

Skulle chikaneres
Valentin lyttede til opfordringen - i stedet ville han nu iværksætte en anden plan:

Den pågældende tillidsrepræsentant skulle sammen med en anden TR have opgaver ’af en karakter, der fik dem til at sige op eller søge væk’.

Vel at mærke havde a-kassens formandsskab med Allan Luplau i spidsen ’hjemlet’ denne fremgangsmåde, lyder det i notatet.

Med andre ord var chikanen af de pågældende medarbejdere - ifølge whistlebloweren - godkendt fra øverste sted.

Fjernes fra materiale
Senere i september begyndte whistlebloweren at hvirvle skandalerne op i a-kassen. Det var her, Allan Luplau angiveligt gjorde et aktivt forsøg på at skjule netop TR-sagen for den resterende bestyrelse.

18. september - dagen inden et bestyrelsesmøde - blev whistlebloweren kontaktet telefonisk af Luplau, fremgår det af det fortrolige notat.

Her bad bestyrelsesformanden om, at sagen ’blev fjernet fra det materiale, der blev forelagt bestyrelsen, da der var nok i en økonomisk sag til at få fældet Michael (Valentin, red)’.

Om dette bemærker whistlebloweren i sit notat:

’Ikke mindst er det bekymrende, at formanden, da de nævnte oplysninger blev ham forelagt, bad om, at de ikke indgik i de beviser, som skulle præsenteres for bestyrelsen. Dette er en direkte misledning af bestyrelsen.’

Dybt kritisabelt
Hvis bestyrelsesformand Allan Luplau bevidst har forsøgt at skjule oplysninger om tillidsmandssagen for resten af bestyrelsen, som whistlebloweren hævder, så er det et alvorligt problem. Det vurderer professor i selskabsret på Aalborg Universitet Erik Werlauff:

– Selve det, at formanden forsøger at holde den øvrige bestyrelse uden for noget så vigtigt som sagen om tillidsmanden, er dybt kritisabelt.

– Derudover er det jo fuldstændig utilstedeligt og ulovligt, hvis han har misbrugt ledelsesretten ved at give hjemmel til chikanen. Det kan føre til, at formanden bliver gjort erstatningspligtig, hvis den eller andre beslutninger, der er taget uden bestyrelsens mandat, på den ene eller anden måde ender med at give økonomiske konsekvenser for a-kassen, siger han.

Ekspert: De har misbrugt ledelsesretten

Christian Højer Schjøler, adjunkt i arbejds- og ansættelsesret, mener det er meget problematisk, hvis tidligere direktør i a-kassen Michael Valentin har fået hjemmel af bestyrelsesformand Allan Luplau til at skaffe sig af med tillidsrepræsentanten ved at give opgaver, der skulle få vedkommende til at søge væk:

- Så har de misbrugt deres ledelsesret med henblik på at underminere tillidsmandsfunktionen og den kritik, der er blevet rejst om misbrugskultur i a-kassen.

- Du må ikke som arbejdsgiver tildele en ansat ringere arbejdsopgaver, hvis de ikke er sagligt - eller driftsmæssigt begrundet, men derimod er udtryk for chikane pga. vedkommendes tillidsmandsstatus, siger han.

Christian Højer Schjøler mener, at det er ekstra bekymrende, hvis det er foregået i en a-kasse:

- Vi har at gøre med en landsdækkende a-kasse, som lever af servicere sine medlemmer, som er lønmodtagere. A-kassernes drift og udbetaling af dagpenge finansieres i vid udstrækning af skattefinansieret bidrag fra staten, og a-kasserne er et af de grundlæggende tandhjul i arbejdsmarkedsmodellen.

- De bør derfor - om nogen - sørge for et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med tillidsrepræsentanter og naturligvis at overholde overenskomsterne. I det perspektiv kunne man anskue deres fejlmargen værende mindre end så mange andre arbejdsgivere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den snart forhenværende bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse, Allan Luplau. Pr-foto
Den snart forhenværende bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse, Allan Luplau. Pr-foto
 

Luplau: Intet var skjult

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Allan Luplau om hans rolle i sagen med tillidsrepræsentanterne, men han har i stedet besvaret spørgsmålene på skrift.

Han afviser at have bakket op om, at tillidsfolkene skulle presses ud af a-kassen:

’Helt tilbage i oktober 2016 greb vi (formandskabet bestående af mig som formand og de to næstformænd) ind over for den urimelige opførsel, Michael Valentin havde i forhold til AKAs tillidsrepræsentanter. Dette medførte en skriftlig beklagelse fra Michael Valentin, som blev sendt til de faglige organisationer, som havde rejst sagen på vegne af tillidsfolkene. Formandskabet har altså på ingen både bakket op om, at tillidsfolkene skulle presses ud af AKA', lyder det.

Ekstra Bladet har desuden spurgt til oplysningerne om, at Allan Luplau forsøgte at få fjernet punktet om tillidsrepræsentanterne forud for bestyrelsesmødet. Til dette svarer han:

’Jeg omtalte på bestyrelsesmødet den 19. september den gamle sag om forholdet mellem Michael Valentin og tillidsfolkene. Så intet var skjult. Men fordi der var tale om ikke-økonomiske forhold, behandlede vi ikke denne del af komplekset på dette tidspunkt, hvor vi koncentrerede os om Michael Valentins økonomiske dispositioner. I den senere advokatundersøgelse blev også alle forhold omkring tillidsfolkene undersøgt.'

SKANDALEN I A-KASSEN

doc735zasc0b3svk5iujlz.jpg

Ekstra Bladet kunne i september 2018 afsløre, at Michael Valentin var blevet fyret som direktør for Akademikernes A-kassen per 27. september.

Efter flere uger med artikler om kritisable dispositioner i a-kassen meldte bestyrelsesformand Allan Luplau ud den 17. december, at han vil trække sig ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. januar 2019. Det samme gør de to næstformænd Bolette Sillassen (Ingeniørforeningen) og Ole Helby (Dansk Musikpædagogisk Forening).

A-kassens konstituerede direktør, Britt Dyg Haun, og sekretariatschef Line Verbik Byriel er den 17.december fratrådt med øjeblikkelig virkning efter gensidig aftale med bestyrelsen.

Den 17. december meldte a-kassen ligeledes ud, at vicedirektør Mette Gregersen fortsætter som konstitueret adm. direktør i a-kassen frem til ansættelsen af en ny.

28. december meldte a-kassen ud, at whistleblower og vicedirektør Lars Kreutzmann er blevet opsagt.

A-kassen valgte selv at iværksætte en advokatundersøgelse. Samtidig foretog Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, en tilsynsundersøgelse med bistand fra Kammeradvokaten. Sidstnævnte undersøgelse mundede ud i en politi-anmeldelse af, at medlemmernes penge var misbrugt under Michael Valentin. Desuden rettede undersøgelsen en skarp kritik af a-kassens bestyrelse med formand Allan Luplau i spidsen.

Ekstra Bladet har afsløret, at:

- Den interne undersøgelsen bl.a. har omhandlet påstået chikane og mobning af tillidsfolk.

- Ifølge whistleblower forsøgte bestyrelsesformand Allan Luplau at få skjult en sag om grov chikane af tillidsrepræsentanter i a-kassen. Samtidig oplyser whistleblower, at Luplau gav hjemmel til Michael Valentin til, at tillidsfolk skulle fryses ud ved at give dem kedelige opgaver.

- A-kassen har politianmeldt Michael Valentin for at have modtaget returkommission i form af vinrejser for 40.000 kroner.

- A-kassen også har meldt Michael Valentin til politiet for at lade a-kassen betale for mad og servering ved direktørens private arrangementer.

- Formand for a-kassen, Allan Luplau, var vinven med den fyrede direktør, og han har flere gange siddet til bords under middage i direktørens villa, hvor a-kassen betalte.

- Den fyrede direktør har støttet Løkkefonden med 50.000 kroner for at få adgang til Lars Løkke. Det lykkedes, da Lars Løkke kom forbi Akademikernes A-kasse i februar 2015 til en times møde.

- Michael Valentin var vennernes mand. Sammenlagt har han givet venner fra vinklubben ordrer for 2,6 mio. kr. i a-kassen. Det gælder alt fra rådgivning til kunst og podcasts.

- Michael Valentin fik a-kassen til at leje lokaler på Johan Borups Højskole for 250.000 kroner. Lokalerne blev dog aldrig anvendt, og senere kom Michael Valentin med i skolens bestyrelse.

- A-kassen medlemmer betalte for, at Michael Valentin kunne komme på et welnessophold i Spanien til 25.000 kr, godkendt af bestyrelsesformand Allan Luplau. 

- A-kassens medlemmer betalte 400.000 kroner for Michael Valentins reception, da han blev 50 år i 2017.

En whistleblower har påpeget, at topledelsen er 'fedtet ind' i sagen.

'Der er et grundlæggende behov for at få ryddet op i den øverste ledelse af a-kassen', skrev whistlebloweren til medlemmerne af a-kassens to øverste organer - bestyrelsen og de 57 medlemmer af repræsentantskabet. Efterfølgende fandt den store udskiftning i a-kassens top sted.

Som følge af sagen har Michael Valentin også fratrådt posten som formand for Folkemødet på Bornholm. Samtidig har han mistet fem bestyrelsesposter i forskellige firmaer.

Læs artikler her:

Mystik om dansk topdirektørs fyring

Topchef fyret efter tip fra medarbejder

Interne mails: Fyret fagboss mobbede tillidsfolk

Fyret direktør trækker sig som Folkemøde-formand

Fyret fagboss på dyre vinrejser: Nu er han politianmeldt 

Fyret fagboss skyder igen: Formand er 'sovset ind'

Fagboss fik besøg af V-formanden: Gav 50.000 kr. til Løkkes fond

Fortrolige dokumenter: Fagboss fik fest for 400.000 kr.

Løkke afkræves svar: Fagboss gav 50.000 og fik et møde

Fyret fagboss købte vin for 250.000 på et år

Whistleblower i skandaleramt a-kasse: Hele topledelsen er fedtet ind

Bagmandspolitiet om fyret direktør i fortroligt dokument: 'Alvorlige sager'

Væltede sig i vin til middage i a-kasse: Op mod 300 kroner pr. flaske

A-kasse krise-lukker efter direktør-fyring: Jobsøgende må gå forgæves

Fældet fagboss: Her er vennerne han hjalp

Ny afsløring: Fagboss betalte for tomme lokaler

Fagboss optrapper fødselsdags-krig om 400.000 kroner

Valentin og a-kasseformand: Rigtige pamper-venner 

Medlemmerne betalte: Formand sendte Valentin på wellness-tur

Fyret direktør gav vin-venner ordrer for 2,6 mio. kr: Formanden sad med til bords

A-kasse melder fyret direktør til politiet for middage 

Valentin afviser alt: Her er kvitteringerne

Nyt krisemøde i skandaleramt a-kasse: Stolen vakler under formanden

Under krisemøde i a-kasse: Skandaleramt formand og to direktører trækker sig

Annonce afslører formand: Inviterede til svinedyr reception 

Whistleblower: Pamper-formand ville skjule chikane af tillidsfolk

Afslørede a-kasse: Nu er whistleblower fyret 

Politiker om whistleblower-fyring: Et spark i skridtet  

Whistleblower: Ny direktør også fedtet ind i skandaler

Afsløring: Pamper-direktør havde VIP-vinskab og flasker til 800 kr stykket 

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 (almindelige takst) eller på mail: 1224@eb.dk

47 kommentarer
Vis kommentarer