EU og Bill Gates vil bekæmpe klimaforandringer med ny fond

En investeringsfond med et budget på 100 millioner euro skal hjælpe virksomheder fremad på klimaområdet

Klimaforandringerne er alvorlige, og derfor skal virksomheder også hjælpe med at bekæmpe dem.

Derfor opretter EU-Kommissionen og fonden Breakthrough Energy, som Microsoft-grundlægger Bill Gates er i spidsen for, en fælles investeringsfond med et budget på 100 millioner euro. Det svarer til knap 750 millioner kroner.

Investeringsfonden har til formål at hjælpe europæiske virksomheder med at udvikle sig og bringe nye idéer frem på klima- og miljøområdet.

Og udvikling er der ifølge EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, brug for.

- Det er afgørende at samle offentlige og private investeringer i ny og innovativ miljøvenlig energiteknologi for at muliggøre langsigtede løsninger, der skal nedbringe CO2-udledningen.

- Hvis Europa skal have en fremtid, hvor der er garanti for, at alle EU-borgere trives, så er den nødt til at være klimavenlig og bæredygtig, siger Jean-Claude Juncker.

Fonden er et pilotprojekt, som kan tjene som model for lignende initiativer inden for andre områder. Forhåbningen er, at den vil bidrage til, at forskning og innovation inden for miljøvenlig teknologi kommer hurtigere på markedet.

Ifølge Bill Gates viser Europa lederskab på klimaområdet. Derfor er det vigtigt, at de virksomheder, der vil bidrage, får den nødvendige hjælp.

- Vi har behov for nye teknologier for at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

- De videnskabsfolk og iværksættere, som udvikler innovative løsninger for at bekæmpe klimaforandringerne, har brug for kapital til at skabe virksomheder, der kan levere innovative løsninger til arbejdsmarkedet, siger Bill Gates.

Fonden, der får navnet Breakthrough Energy Europe, forventes at være operationel i 2019. Finansieringen af fonden er lige fordelt mellem EU og Breakthrough Energy.