EU tager skridt mod omstridt flyregister

Et flertal i EU-Parlamentets borgerrettighedsudvalg har sagt god for at begynde forhandlinger om flyregister

EU-landene er kommet et samarbejde om udveksling af oplysninger om passagerer et stort skridt nærmere, efter at det har været undervejs og debatteret i flere år.

Onsdag besluttede EU-Parlamentets borgerrettighedsudvalg nemlig at give sit mandat til at starte forhandlinger med de 28 medlemslande om et lovforslag om et såkaldt PNR-register.

36 stemte for, 14 imod, mens otte undlod at stemme.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår forhandlinger præcist går i gang. Men de kan begynde snart, da medlemslandene allerede gav deres mandat til tilbage i 2012.

Siden dengang har forslaget siddet fast i borgerrettighedsudvalget, hvor stærke kræfter har haft blokeret for en vedtagelse.

Parlamentsmedlemmerne har især været uenige om, hvilke flyvninger der skal omfattes af registret, hvor lang tid data skal opbevares, samt hvordan de skal beskyttes.

8 kommentarer
Vis kommentarer