FAKTA: Her er det offentliges kuldsejlede it-projekter

Drop Skats it-system EFI, lyder anbefaling. Det sker i halen på flere kuldsejlede it-systemer de seneste år

Skats it-system, EFI, der inddriver offentlig gæld, er fyldt med fejl og bør på lang sigt droppes, lyder det i en rapport, som Berlingske har set, fra konsulentfirmaet Accenture.

Anbefalingen kommer mindre end en uge, efter at systemet blev suspenderet, fordi det inddrev forældet gæld.

EFI står ikke alene. De seneste år har der været en lang række af offentlige kuldsejlede it-systemer, som har kostet milliarder af danske skattekroner:

2003:

* Amanda blev en farce uden lige. I 1996 vedtager Folketinget en bevilling på 214,4 millioner kroner til udvikling af et nyt system til arbejdsformidlingerne. Projektet ender med at koste 650 millioner kroner, og først i 2003 konkluderes det, at Amanda fungerer tilfredsstillende. Amanda skrottes i 2008, da systemet er for dyrt i drift.

2008:

* Efter fire års arbejde lukker og slukkes for projektet til Domstolsstyrelsen - Civilstraffe. Oprindeligt budget lød på 80 millioner kroner, men projektet blev skrottet grundet uenighed med it-leverandøren.

* Efter 12 års ventetid og udgifter for 410 millioner kroner trækker forsvaret stikket i 2008 og afbryder kontrakten med Saab, fordi et it-system til forsvaret - Daccis - ifølge forsvaret ikke virker. Sø- og Handelsretten dømmer forsvaret til at betale næsten 40 millioner kroner til det svenske våbenfirma efter at have ophævet en kontrakt i utide.

* Kort- og Matrikelstyrelsen får efter lang ventetid sit nye it-system MiniMaks. Det blev en dyr fornøjelse, da budgettet blev fordoblet fra de 20,9 millioner kroner, der var budgetteret med, til 41,7 millioner kroner.

2009:

* Den digitale tinglysning blev til noget - men ikke uden store problemer. Overgangen til den digitale tinglysning betød flere måneder med dyr ventetid for boligejerne i efteråret og vinteren 2009 og endte med, at Domstolsstyrelsen fik kritik af Rigsrevisionen for deres håndtering af sagen.

2012:

* Rigspolitiets nye it-system Polsag bliver skrottet. Systemet skulle have været fuldt implementeret i 2009 og have kostet 153 millioner kroner. Regningen endte med lyde på over en halv milliard.

2014:

* Arbejdsskadestyrelsens it-system Proask blev startet op i 2008 og bliver droppet i 2014. De samlede udviklingsomkostninger er opgjort til omkring 163 millioner kroner. Hertil kommer cirka 120 millioner kroner til renter, licenser og løbende drift af systemet.