FN-komité kritiserer afgørelser i Flygtningenævnet

Fire gange indenfor en måned har FN's Menneskerettighedskomité udtalt kritik af Flygtningenævnet

Flygtningenævnet, der behandler klager over Udlændingestyrelsens asylafgørelser, er ifølge Information blevet kritiseret fire gange for manglende grundighed af FN's Menneskerettighedskomité i perioden fra begyndelsen af august til begyndelsen af september.

Det er usædvanligt, for nævnet har i de forudgående 11 år kun modtaget kritik i fire sager.

FN's Menneskerettighedskomité vurderer, om medlemslandene overholder menneskerettighedskonventionen.

Komitéens afgørelser er ikke juridisk bindende, men Flygtningenævnet har alligevel taget kritikken til efterretning og sørget for, at de fire sager bliver genoptaget.

Det fortæller Flygtningenævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, til Information og siger i samme ombæring, at særligt to af sagerne kan få betydning for nævnets generelle praksis.

Jonas Christoffersen, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder, mener at der kan være flere grund til de mange indberetninger på så kort tid.

- Det kan være udtryk for tilfældigheder, eller det kan være udtryk for, at nævnet har et problem, som går på tværs af sagerne, og som man nu har opdaget.

- Det kan også være udtryk for, at nævnets praksis på det seneste har udviklet sig i en mindre lempelig retning, siger han til avisen.

Det fire sager handler henholdsvis om en egyptisk mand, der frygtede tortur i sit hjemland, en afghansk mand, der blev udvist til sit hjemland, en somalisk kvinde og hendes tre børn, der skulle udsendes til Italien samt en nigeriansk kvinde, der er offer for menneskehandel.