FN: Miljøproblemer årsag til 25 procent af dødsfald og sygdomme

FN-rapport efterlyser mere forståelse af sundhedsfarer ved forurening, afskovning og madproduktion

Forurening og miljøskader vil medføre, at millioner af mennesker dør for tidligt om 30 år. Det viser en omfattende forskningsrapport, som FN har fået udarbejdet.

- En fjerdedel af alle sygdomme og for tidlige dødsfald på globalt plan skyldes menneskeskabt forurening og miljøskader, hedder det i rapporten, som er udarbejdet af 250 forskere og eksperter fra mere end 70 lande.

Dødelig smog, kemisk forurening af drikkevand og tiltagende ødelæggelser af økosystemerne, der har afgørende betydning for milliarder af menneskers tilværelse, er epidemisk på globalt plan og undergraver den globale økonomi, advarer rapporten.

Rapporten, "Det Globale Miljø Overblik", som har været under udarbejdelse i seks år, forudser en voksende kløft mellem rige og fattige lande, mens overforbrug, forurening og madspild i de rige lande fører til sult, fattigdom og sygdom andre steder.

Rapporten fremhæver, at der er en voksende politisk enighed om, at klimaforandringer udgør en fremtidig fare for milliarder, mens udslip af drivhusgasser tager til og forværrer tørker, oversvømmelser, superstorme og stigende verdenshave.

Men der er mindre forståelse af sundhedsfarerne ved forurening, afskovning og mekaniserede fødevarekæder.

Samtidig er der mangel på internationale miljøaftaler tæt på det, som blev defineret som nødvendigt ved et klimatopmøde i Paris i 2015.

Rapporten opregner en række sundhedsfarer, som skyldes eller er forværret af forurening, og siger, at miljøproblemer forårsager omkring 25 procent af de globale dødsfald og sygdomme.

Det vil sige omkring ni millioner dødsfald alene i 2015.

Manglen på rent drikkevand betyder, at omkring 1,4 millioner mennesker dør hvert år af sygdomme, som kunne forebygges eller forhindres - blandt andet diarré og parasitter samt dårlige sanitære forhold.

Kemikalier pumpet ud i havet forårsager farer for sundheden for generationer, mens jord udpint af landbrug og afskovning berører 3,2 milliarder mennesker.

Rapporten, der opfordrer til hurtig og effektiv indgriben, siger, at luftforurening forårsager mellem seks og syv millioner for tidlige dødsfald hvert år.