Folketinget vedtager hastelov for at tøjle coronavirus

Der er enighed i Folketinget om hastelov som følge af coronavirus. Sundhedsudvalg kan udøve løbende kontrol

Der er kort før midnat torsdag opnået stort flertal for regeringens vidtgående hastelov, der skal inddæmme coronavirus. Alle partier i Folketinget stemte for loven.

Loven er blevet både fremsat og lovbehandlet torsdag.

Den flytter en række beføjelser fra myndighederne til den siddende sundhedsminister, som er Magnus Heunicke (S).

Regeringen kom dog ikke igennem med sit ønske om, at hasteloven skulle give myndighederne mulighed for at kunne komme ind i folks private hjem uden en retskendelse, hvis der er mistanke om coronasmitte.

Det var blandt andet regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale imod.

Antallet af bekræftet smittede i Danmark er torsdag steget til 674 personer.

Det hastigt voksende tal har ført til hasteloven, der er midlertidig og gælder frem til 1. marts 2021.

Her er, hvad lovgivningen går ud på:

FAKTA: Regeringen foreslår hastelov for at inddæmme corona

Her er et overblik over en del af indholdet i regeringens forslag til en hastelov:

* Tvangsindlæggelse:

Sundheds- og ældreministeren kan påbyde personer, som er smittet med coronavirus, eller som formodes at være smittet med coronavirus, at lade sig undersøge af en læge.

Hvis påbuddet ikke følges, kan den pågældende ved politiets hjælp sendes til en læge til undersøgelse. Om nødvendigt kan den pågældende ved politiets hjælp tvangsindlægges til observation på et sygehus.

For at håndhæve det kan myndigheder uden retskendelse få adgang til den pågældendes bolig.

* Mulighed for at forbyde arrangementer og forsamlinger:

Sundheds- og ældreministeren kan i forhandling med justitsministeren forbyde afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer og begivenheder. Det gælder både indendørs, udendørs, offentlige og private arrangementer.

Det kan eksempelvis være generalforsamlinger, idrætsarrangementer, koncerter og lignende.

Forbud mod forsamlinger og arrangementer må dog kun være midlertidige og kun så længe, det er nødvendigt for at inddæmme sygdom.

* Mulighed for at lukke offentlige institutioner:

Regeringen foreslår at indsætte ny bestemmelse i epidemiloven, som gør det muligt at indføre forbud mod adgangen til offentlige institutioner. Det kan eksempelvis være biblioteker og svømmehaller.

* Afspærring af områder:

Regeringen foreslår også, at sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom - som coronavirus - optræder, eller hvor der er risiko for, at den bringes ind.

Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler for afgrænsning af området. Ministeren kan også fastsætte regler om restriktioner for personer, der bor eller opholder sig i området.

Det skal desuden være muligt at fastsætte regler om, at redningsarbejdere, hjemmehjælpere og skraldemænd godt må færdes i området.

* Tvangsmæssig vaccination:

Hvis udbredelsen af en alment farlig sygdom ikke kan forhindres ved at bruge mindre vidtgående foranstaltninger, skal sundheds- og ældreministeren kunne kræve tvangsmæssig vaccination af 'nærmere bestemte risikogrupper'.

Det skal ske efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen.

Der er endnu ikke udviklet en vaccine mod det nye coronavirus.

Kilde: Lovforslag til ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Opdateres ...