Folketinget vil halvere antallet af statslige ansøgningspuljer

Der sigtes mod en halvering af ansøgningspuljer i 2022 til kommuner og regioner på velfærdsområder

Regeringen og alle Folketingets partier er nået til enighed om en politisk aftale, som sigter mod færre og større statslige ansøgningspuljer rettet mod kommuner og regioner på store velfærdsområder.

Aftalen er en del af afbureaukratiseringsreformen. Den præsenterede regeringen i september.

Partierne har sat som pejlemærke, at antallet af puljer skal halveres frem mod 2022. I 2017 var der ifølge Finansministeriet omkring 70 af disse puljer.

Målet er, at der skal bruges færre ressourcer på administration og bureaukrati.

Det er vigtigt, at et samlet Folketing står bag aftalen. Det siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

- På den måde erkender vi et fælles ansvar for det puljetyranni, der er skabt ude i kommunerne og regionerne, siger hun.

- Aftalen betyder, at vi skal have markant færre og større puljer fremover, ligesom vi knæsætter et helt nyt princip om, at alle landets 98 kommuner ikke skal bruge deres kræfter på at jagte de samme få millioner, som for længst er blevet ædt op i administration.

Med den nye aftale er partierne enige om, at der skal indføres en minimumsgrænse på ti millioner kroner for de nye puljer inden for de store velfærdsområder.

Socialdemokratiets kommunalordfører, Magnus Heunicke, er ikke nervøs for, at det vil føre til for store og ufokuserede ansøgningspuljer.

- Formålet er, at vi får færre, men større puljer, så der bruges færre midler på ansøgninger, papirarbejde og dokumentation.

- Vi har set nogle eksempler, som er temmelig alvorlige, fordi kommuner har måttet bruge alt for mange ressourcer på alt det udenom.

- Det har slugt en stor del af formålet med puljen, og det kan ikke være hensigtsmæssigt, siger Magnus Heunicke til Ritzau.

For at sikre, at puljeplanen holder sig på rette spor, vil regeringen årligt offentliggøre en oversigt over ansøgningspuljer, som er slået op i det forgangne finansår.