Fyret flyvelæge politianmeldt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder en fyret læge, der var ansvarlig for tilsyn med såkaldte flyvelæger

En læge med ansvar for at føre tilsyn med flyvelæger er fyret og bortvist fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne læge er nu blevet politianmeldt.

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Den kvindelige læge blev fyret og bortvist fra styrelsen under mistanke om embedsmisbrug.

Lægen har været ansvarlig for tilsynet med flyvelæger i Danmark. Samtidig har hun selv drevet en klinik med to afdelinger, der undersøgte blandt andet piloter og flyveledere.

I sidste weekend lukkede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med øjeblikkelig virkning lægeklinikken doctors.dk samt afskedigede styrelseslægen, der er indehaver af doctors.dk. 

'Det skete på baggrund af, at klinikken efter styrelsens opfattelse på flere områder har overtrådt de gældende regler for periodiske helbredsundersøgelser af piloter, herunder at den har anvendt læger uden den uddannelse, der er et krav i forbindelse med sundhedsundersøgelser af piloter. Hertil kommer indikationer på, at klinikken har anvendt lægestempler på uretmæssig vis', lyder begrundelsen fra styrelsen onsdag.

OVERBLIK: Fyret flyvelæge har haft en dobbeltrolle

Onsdag er en fyret læge, der har stået for tilsynet af flyvelæger, blevet politianmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det sker, efter at den kvindelige læge blev fyret og bortvist fra styrelsen fredag under mistanke om embedsmisbrug.

En flyvelæge skal undersøge, om piloter er psykisk og fysisk i stand til at udføre deres hverv.

Et gyldigt helbredsbevis er obligatorisk for piloter og flyveledere, der skal have det fornyet én gang om året.

De kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og dermed er godkendt som flyvelæge.

Få et overblik over sagen her:

* Den kvindelige læge har haft en dobbeltrolle, hvor hun for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ført tilsyn med andre flyvelæger, samtidig med at hun selv havde en klinik, der undersøgte piloter.

* Dobbeltrollen blev særligt betændt, da Berlingske kunne beskrive klager over undersøgelserne på hendes klinik. Der er også eksempler på fusk med personlige stempler.

* Ifølge vicedirektør i styrelsen Kåre Clemmensen kan situationen have været til fare for flysikkerheden.

* Lægen blev fredag fyret fra sit job i styrelsen, og siden er hendes klinik, Doctors.dk, blevet lukket.

* Styrelsen har konstateret, at helbredsundersøgelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

* Efter at klinikken har fået tilbagekaldt sin godkendelse til at udstede flyvemedicinske helbredsbeviser, har styrelsen indkaldt cirka 2000 piloter og flyveledere til nye helbredsundersøgelser

* De pågældende piloter og flyveledere har gennemgået deres helbredstjek på klinikken inden for de seneste 12 måneder. De skal i løbet af de kommende to måneder have foretaget en ny undersøgelse. Indtil da må de fortsætte deres arbejde som normalt.

* Onsdag har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meldt lægen til politiet. Styrelsen mener, at lægen har misbrugt sit embede. Ifølge Kåre Clemmensen er der tale om "decideret vildledning, som er foregået bevidst".

Kilder: Ritzau, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen samt Berlingske.

Fyret i fredags
Trafikstyrelsens beslutning kommer, efter at en læge med ansvar for tilsynet med flyvelæger for styrelsen er blevet fyret og bortvist.

Styrelseslægen blev fyret i fredags, og i samme ombæring tilbagekaldte Trafikstyrelsen lægens kliniks tilladelse til at undersøge piloter og flyveledere.

Det er flyveledere og piloter, der er undersøgt på den nu fyrede læges klinik inden for de seneste 12 måneder, der skal have foretaget et nyt helbredstjek.

Trafikstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at man har konstateret, at helbredsbeviser til piloter og flyveledere på lægens klinik, Doctors.dk, er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt til det.

Det kræver en særlig uddannelse, før læger må vurdere, om flyveledere og piloter er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres arbejde.

Helbredstjekket skal udføres en gang årligt, og styrelsen er nu i gang med at gennemgå samtlige helbredsbeviser udstedt af Doctors.dk de seneste 12 måneder.

En flyvelæge har en særlig uddannelse i at vurdere piloter og flyvelederes fysiske og mentale tilstand og erklære dem egnede.

Opdateres ...

Se også: Flyveledere kan få problemer med at nå helbredstjek

Se også: Efter skandale-fyring: 2000 piloter og flyveledere skal undersøges

Se også: Læge med ansvar for pilotundersøgelser fyret

20 kommentarer
Vis kommentarer