Gemmer bilag: Her er de danske EU-hyklere

Parlamentarikere gemmer bilagene for de 384.000 skattefrie kroner, de årligt modtager til kontorhold

Følg Politik

Alt imens langt de fleste danske partier kræver mere EU-samarbejde ved at fjerne retsforbeholdet, er de selvsamme skatteyderbetalte politikere tavse om deres egen brug af EU-midler.

Oven i deres faste løn får Europaparlamentarikerne således hver eneste måned cirka 32.000 skattefrie kroner i såkaldt blyantspenge. Det svarer til 383.976 kroner årligt.

Pengene skal dække generelle udgifter, og ifølge ’Håndbog for medlemmer’ bør pengene gå til:

’Dækning af udgifter til kontorhold, telefon, porto, indkøb af eller abonnementer på bøger, tidsskrifter og aviser samt til indkøb, leje og vedligeholdelse af kommunikationsudstyr som f.eks. telefoner, faxmaskiner og computere. Omkostninger til repræsentationsvirksomhed samt hotelregninger og andre udgifter i forbindelse med rejser i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, kan også dækkes af denne godtgørelse.’

'Det er mærkværdigt'

Mens Venstre, Socialdemokratiet og de Konservative intet vil fremlægge, fremlægger en DF’er sit regnskab uden bilag, to andre fremlægger kun revisionserklæringer, mens tre parlamentarikere fra Folkebevægelsen mod EU, SF og den tidligere DF Rikke Karlsson fremlægger regnskaberne og tilbyder offentligheden, at bilag kan tjekkes ved personligt fremmøde.

Så meget tjener en parlamentariker

Grundløn: 59.866 kroner pr. måned. Heraf betales, hvad der svarer til almindelig dansk indkomstskat.

Dagpenge: 2.280 kroner dagligt skattefrit. Udbetales når et medlem er noteret ved et møde og går til lejlighed i Bruxelles, hotel i Strasbourg og dobbelt husførelse.

Blyantspengene: Cirka 32.250 kroner skattefrit pr. måned. Der skal ikke afleveres bilag for pengene, og der står i vejledningen, at listen ikke er udtømmende, men pengene kan blandt andet bruges på kontorudstyr, fri telefon til ansatte med mere. I princippet kan man stikke pengene i lommen.

Varigheds- og afstandsgodtgørelse: MEP’erne får en godtgørelse pr. km, de bor fra Bruxelles eller Strasbourg, hvilket cirka giver MEP’erne 2.500-5.000 kroner udbetalt pr. måned.

Møde uden for EU: 1.135 kroner pr. dag.

Eksempel på, hvad en MEP’er kan få udbetalt på en måned: 99.715 kroner efter skat.

Kilde: Europaparlamentet

Politikkerne behøver nemlig hverken aflevere bilag eller få revisorer til at godkende deres regninger. Dermed er der reelt ingen kontrol med, om pengene reelt bliver brugt efter hensigten, og et eventuelt overskud kan de smække i lommen, uden nogen tager notits af det. 

Men det, at politikerne i den grad putter med at give befolkningen indsigt i deres brug af offentlige midler, skader hele EU-sagen, lyder det fra professor på Roskilde Universitetscenter Bent Greve, der forsker i velfærdsstat og samfundsøkonomi i EU:

– Det styrker ikke EU’s legitimitet, at man har lukkethed på sådan et område.

– Det er mærkværdigt, at EU ikke vil fremlægge den form for dokumentation. I Danmark har vi en lang tradition for, at der skal være offentlighed i forvaltningen, sådan man kan se, om pengene bliver brugt til det, der var formålet, siger han.

* * *

Kræver adgang til bilagene i retten

For første gang nogen sinde vil journalist-repræsentanter fra alle EU-lande nu have afprøvet, hvorvidt EU skal give indsigt i såvel regnskaber som bilag i blandt andet de såkaldte blyantspenge. I samarbejde med Nils Mulvad, Investigative Reporting Denmark, repræsenterer Ekstra Bladets journalist Peter Jeppesen Danmark i sagen.

I 2014 udgjorde omkostningerne til parlamentarikerne 27 procent af Europa-Parlamentets samlede budget på 1,8 milliarder euro. Derfor har journalisterne bag projektet anmodet om aktindsigt i de penge, som parlamentarikerne får oven i deres løn. Herunder de såkaldte blyantspenge, kørselstillæg og daglige tillæg. Europa-Parlamentet har imidlertid afslået anmodningerne, og derfor skal sagen nu prøves hos Den Europæiske Unions Ret. Det bliver den slovenske advokat Nataša Pirc Musar, der kommer til at føre sagen for journalistholdet:

– Ved at nægte adgang til de ønskede dokumenter har Europa-Parlamentet effektivt hjulpet parlamentarikerne med at hemmeligholde offentlige udgifter og give dem fuld immunitet mod offentlig overvågning af deres transaktioner. Vi mener ikke, at afslagene til journalisterne har noget grundlag i grundlaget for EU, siger hun i en pressemeddelelse, der i dag er sendt ud til medier i hele EU.

* * *

Bendtsen: Ingen kommentarer

’Bendt har ingen kommentarer til Ekstrabladet’, skriver den konservative EU-parlamentariker Bendt Bendtsens sekretær i en mail til Ekstra Bladet.

Christel: Spørg Jeppe

(Polfoto)
(Polfoto)
 

’Jeg henviser til Socialdemokraternes delegationsleder Jeppe Kofod’, skriver Christel Schaldemose (S) i en mail.

’Han kan vel ikke svare på, hvorvidt du har tænkt dig at lægge dine bilag frem?’

’Jo, han svarer på vegne af den socialdemokratiske gruppe.’

Jens Rohde: EB skal ikke være min revisor

(Foto: Ole Frederiksen)
(Foto: Ole Frederiksen)
 

’Som Ulla Tørnæs har svaret, overholder Venstre og Jens Rohde selvfølgelig alle regler for brugen af de såkaldte blyantspenge, og han overlader ikke til EB at være revisor på sit regnskab’, skriver Jens Rohdes sekretær i en mail til Ekstra Bladet.

Jeppe Kofod: Vi følger reglerne

(Foto: Benjamin Kürstein/Polfoto)
(Foto: Benjamin Kürstein/Polfoto)
 

’Jeg kan henvise til mine kommentarer til jer fra sidste år om samme emne, som stadig er gældende for den socialdemokratiske delegation’, skriver EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S) til Ekstra Bladet.

Sidste år skrev han:

’Vi følger reglerne til punkt og prikke og arbejder aktivt for at få ændret parlamentets interne regler, så der stilles krav om, at parlamentet fører kontrol med de her midler.’

Helveg: Jeg følger reglerne

(Arkivfoto: Per Folkver/Polfoto)
(Arkivfoto: Per Folkver/Polfoto)
 

’Jeg følger de beskrevne regler på området, hvor der i øjeblikket ikke indgår regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af bilag. Hvis der kan udformes et andet og mere hensigtsmæssigt regelsæt på området, der kan administreres på fornuftig vis, er jeg åben over for det’, skriver de Radikales EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen.

DF’ere fremlægger revisionserklæring

(Foto: Jens Dresling)
(Foto: Jens Dresling)
 

Der er forskel på, hvor åbne de er i Dansk Folkeparti. Mens Anders Vistisen fremlægger både revisionserklæring og regnskab, har Morten Messerschmidt kun ønsket at sende anmærkningsfri revisionserklæring fra revisor til Ekstra Bladet, der ikke har fået fat i Jørn Dohrmann.

– Vi afleverer ikke bilag, før alle gør det, siger Kristian Wedekinck Olesen, pressemedarbejder i Dansk Folkeparti.

Ole Christensen: Jeg bruger pengene efter reglerne

(Polfoto)
(Polfoto)
 

– Jeg bruger pengene efter reglerne.

– Hvorfor vil du ikke offentligheden indsigt i, hvad pengene bliver brugt til?

– Det gjorde vi fra starten, og hver gang var det dem, som gav indsigt, der blev hængt ud i aviserne. Det er en af årsagerne til det, og ellers har jeg ikke flere kommentarer, siger Ole Christensen (S).

Tørnæs: Regler kræver det ikke

(Foto: Ernst van Norde)
(Foto: Ernst van Norde)
 

’Venstres delegation i Europa-Parlamentet følger reglerne vedrørende General Expenditures, de såkaldte blyantspenge. De gældende regler indeholder ikke krav om opgørelse i form af offentlige regnskaber,’ skriver Venstres EU-parlamentariker Ulla Tørnæs, der var spidskandidat under valgkampen.

* * *

Eks-DF'er viser regnskaberne frem - bilagene kan pressen se efter aftale

(Polfoto)
(Polfoto)
 

Rikke Karlsson blev valgt ind i Europa-Parlamentet i maj, men allerede i oktober forlod hun Dansk Folkeparti, fordi hun ikke kunne få udleveret regnskaberne fra de fonde i EU, som de DF-valgte sidder i bestyrelsen for, og som har Morten Messerschmidt som formand. Nu lægger hun så sine egne regnskaber samt pletfri revisionserklæringer frem for de såkaldte blyantspenge, men bilagene er forbeholdt hende selv og pressen, lyder det:

– Jeg kan jo få nok at se til, hvis hr og fru Jensen skal se dem. Men hvis der er noget, som pressen undrer sig over, vil jeg gerne vise det frem, siger hun.

Sådan har hun brugt pengene i andet halvår af 2014:

Kontorartikler: 37.182 kr.

Repræsentation: 28.479 kr.

Personale: 16.234 kr.

Kontor i øvrigt: 87.725 kr.

Logistik: 26.271 kr.

I alt: 190.892 kr.

Parlamentarikeren understreger, at ’kontor i øvrigt’ er større, fordi der er medtaget løn for det arbejde, som hendes assistent udførte i juli og august.

Folkebevægelsen: Alle må se mine bilag

(Foto: Katinka Hustad/Polfoto)
(Foto: Katinka Hustad/Polfoto)
 

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU, er den parlamentariker, der går længst, når det handler om at give offentligheden indsigt i, hvordan hun bruger sine blyantspenge. Således lægger hun gerne sine regnskaber frem. Bilagene kan også betragtes; dog kræver det fremmøde på partiets hovedkontor, lyder det fra hende. 

– De ligger ikke elektronisk, så som udgangspunkt vil vi gerne, at folk kommer ind og kigger på dem på kontoret. Det er bare at ringe til hovedkontoret og aftale en tid, siger Rina Ronja Kari.

Indtil 11. november i år har hun brugt 361.750 kroner af sine blyantspenge på følgende:

Husleje til kontor i København: 174.000 kr.

Telefonudgifter kontor andel: 26.500 kr.

Internet- og hjemmeside-andel: 14.250 kr.

Fotokopi-andel: 25.000 kr.

Portoudgifter, udsendelser mv. andel: 122.000 kr.

Parlamentarikeren begrunder de høje portoudgifter med følgende:

– Vi sender breve ud til medlemmerne mindst fire gange årligt og med over 3500 medlemmer, løber det hurtigt op (over 120.000 kr.). Derudover får vi mange henvendelser fra folk, der gerne vil have mere læsestof, og selv om vi naturligvis henviser til hjemmesiden, så er der mange, som beder om at få sendt trykte materialer i stedet. Derudover sender vi materialer ud til bibliotekerne engang i mellem, siger Rina Ronja Kari, der oplyser, at blyantspengene ikke går til at gå ud og spise.

Auken: Bilagene kan ses i Bruxelles

(Foto: Finn Frandsen/Polfoto)
(Foto: Finn Frandsen/Polfoto)
 

SF-parlamentarikeren Margrete Auken har som den eneste sendt detaljerede regnskaber til Ekstra Bladet for sit brug af blyantspengene, men skal bilagene bag kontrolleres, foregår det ved personligt fremmøde i Bruxelles, lader hun forstå:

– I kan komme og se dem hos os. Jeg gider ikke slæbe det med hjem.

Hun vedstår da gerne, at der bliver brugt penge på andet end blyanter:

– Jeg kan lige forestille mig, at I skrev, at vi har brugt for mange penge på personalepleje. Jeg har brugt penge på personalepleje. De får ind imellem middage, det er det, som det dækker over, siger Margrete Auken.

Sådan har Auken brugt sine penge fra årsskiftet frem til oktober i år:

1. Løbende kontorudgifter: 152.520 kr.

Kontorleje og relaterede udgifter f.eks. vand, varme, el, forsikring, rengøring.

Arbejdsrelaterede udgifter f.eks. post, telefonregning, internet, hjemmeside.

2. Kontorforsyninger: 43.508,67 kr.

Bøger, abonnement på aviser

Print, grafisk design, udgivelse og distribution af f.eks. positionspapirer, rapporter, visitkort, lykønskningskort mv.

Personalepleje.

3. Kontorudstyr: 22.940 kr.

Indkøb, leje, installation og vedligeholdelse af: kontorudstyr inklusive møbler, it-udstyr, telefoner, software.

4. Repræsentation: 16.622 kr.

Hotel og restaurant i hjemlandet.

Udgifter relateret til logistik ved events arrangeret af MEP’en, inklusive transport.

6. Praktikant: 70.819 kr.

Husleje, betalt frokost, to flybilletter tur-retur DK samt udgifter betalt, hvis praktikanten er med på rejse.

Udgifter i alt: 306.410,23 kr.

Indtægter i alt: 354.024 kr.

Balance: 47.613 kr.

DF’er fremlægger regnskab, men ikke bilag

(Foto: Mogens Flindt)
(Foto: Mogens Flindt)
 

Anders Vistisen (DF) har lagt revisionspåtegnet regnskab op på sin hjemmeside, så alle kan se, hvad han har brugt sine blyantspenge til sidste år.

’Tallene for i år kommer op, når revisionen er færdig efter nytår’, skriver han i en mail.

Parlamentarikeren ønsker imidlertid ikke at give adgang til bilagene:

’Det gør vi ikke af flere årsager, først og fremmest fordi at den offentlighed vi giver, er den samme, som f.eks. er gældende for danske partier eller andre offentligt ejede virksomheder’, skriver han endvidere.

Vistisen brugte sidste år pengene på følgende:

Indtægter: 192.212 kr.

Udgifter: 

Kontorhold: 68.471 kr.

Personaleudgifter: 26.793 kr.

Repræsentation: 28.791 kr.

Transport og logi: 19.846 kr.

Øvrige udgifter relateret til udøvelse af mandatet: 39.691 kr.

Udgifter i alt: 183.592. kr.

Overskydende midler: 8620 kr.

’Uforbrugte midler er naturligvis tilbagebetalt til Europa-Parlamentet, som det også fremgår af erklæring fra parlamentet på min hjemmeside’, skriver Anders Vistisen i mailen.

Seneste nyt

Mit EB

Opret en gratis konto og få adgang til:
miteb-dagensvigtigste.jpg

Dagens vigtigste

Redaktionen udvælger dagens vigtigste historier, så du altid får det nyeste fra ind- og udland

miteb-lokalenyheder.jpg

Lokale nyheder

Få nyheder fra dit nærområde, og hold dig opdateret på vejr, trafik og erhvervs-nyheder i dit nabolag.

miteb-follow.jpg

Følg emner

Abonnér på de emner, der interesserer dig, så du aldrig går glip af noget.

miteb-saved.jpg

Gem artikler

Læst noget interessant?? Gem artiklen til senere.

14,8 millioner kroner blev samlet ind på en time