Historisk skridt: EU smider 'atombomben' mod Polen

EU tager historisk retsstatsskridt, kendt som 'EU's atombombe', mod Polen med artikel, der ikke tidligere er brugt

EU har netop taget første skridt mod at indlede sanktioner mod Polen. (Video: AP)

EU-Kommissionen indleder en procedure mod Polen for overtrædelse af retsstatens principper ud fra unionens artikel 7 i traktaten.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Tiltaget, der kan medføre sanktioner mod Polen, har aldrig før været anvendt i EU.

Internt i Bruxelles bliver tiltaget kaldt 'EU's atombombe', fordi det har været kendt som et skræmmemiddel, man ikke har ønsket at benytte.

Polen kan som følge af artikel 7 miste stemmeretten i EU's ministerråd.

Frygter for retsstaten
Beslutningen kommer på baggrund af en række polske retsreformer, som har fået EU til at betvivle, at Polen blandt andet lever op til principperne om magtens tredeling.

Kritikken mod Polen har således blandt andet lydt på, at man frygter, at landets dommere er sårbare over for politisk indflydelse, fordi det fremover er et nyt nationalt råd, der skal udpege landets dommere - et råd, som kan være under politisk kontrol.

Dermed mener man, at regeringen har for stor indflydelse på landets dommere, og dermed at landets domstole ikke er uafhængige fra regeringen.

Se også: Polens parlament vedtager omstridt reform af retssystem

Derudover har reformen betydet, at pensionsalderen for dommere er blevet sat ned, så mange dommere snart skal skiftes ud.

For at Polen kan få frataget stemmeretten i ministerrådet, kræver det at alle medlemslande bakker op om sanktionen.

Polen har dog tidligere meldt ud, at de mener, at de har venner i EU, som kan hjælpe dem med at undgå sanktionerne.

FAKTA: Det handler EU's atombombe-paragraf om

EU-Kommissionen har onsdag besluttet at indlede en procedure mod Polen for at overtræde retsstatens principper.

Kommissionen har længe været kritisk over for reformer af landets retssystem, som den mener udfordrer demokratiske grundprincipper.

Den polske regering ønsker blandt andet mulighed for at få indflydelse på landets domstole.

Den såkaldte artikel 7-procedure kan udløse sanktioner og i yderste fald føre til, at Polen mister sin stemmeret i EU's ministerråd.

EU-traktatens artikel 7 kaldes også atombombe-paragraffen. Den er aldrig brugt før.

Læs her om atombombe-paragraffen:

* Der skal en tredjedel af EU-landene, EU-Parlamentet eller EU-Kommissionen til at rejse forslag om at indlede artikel 7-proceduren.

* Den gør det muligt at fastslå, at der er fare for, at et EU-land groft overtræder grundlæggende rettigheder om demokratiske principper.

* Men det kræver et flertal på fire femtedele af medlemmerne i EU's ministerråd. Derefter skal EU-Parlamentet godkende.

* Har aktiveringen af proceduren ikke den ønskede effekt, kan man gå videre.

* Denne del handler om at sanktionere eller fratage et lands stemmeret.

* For at gå videre skal EU-landenes ledere ved enstemmighed fastslå, at værdierne bliver groft og vedvarende overskredet.

* I forhold til Polen ventes Ungarn her at stemme imod.

* Bliver en overtrædelse slået fast, kan ministerrådet med kvalificeret flertal beslutte at fratage visse rettigheder, der følger med traktaten. Herunder retten til at stemme i ministerrådet.

Kilder: EU-Parlamentet og Euractiv.

879 kommentarer
Vis kommentarer