Hundredvis af nye ansatte løser ikke Skats it-kvaler

Der er kommet flere hundrede nye it-ansatte, men det halter stadig med at nå it-målene for Skatteministeriet

Skatteminister Morten Bødskov (S) har igen og igen måtte forholde sig til udskudte og problemramte it-projekter. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Skatteminister Morten Bødskov (S) har igen og igen måtte forholde sig til udskudte og problemramte it-projekter. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skats styrelse med ansvar for it-projekter og drift af it-systemer har ansat hundredvis af nye medarbejdere sidste år. Men alligevel er kun to ud af tre mål for året nået.

Det fremgår af årsrapporten fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet som beskrevet af Ingeniørens it-medie, Version2.

- Styrelsens mål- og resultatplan for 2020 fastlægger 13 mål og resultatkrav fordelt på fem strategiske pejlemærker. Styrelsen har indfriet otte mål, skriver styrelsen i sin årsrapport.

Styrelsen skriver videre, at den 'overordnet set ' er kommet godt i mål med at 'sikre stabil og sikker drift af kritiske it-systemer'.

It har i årevis været et stort fokus for skatteinddrivelsen, hvor store projekter som inddrivelsessystemet og ejendomsvurderinger har fået kritisk fokus.

Der er da også ansat markant i styrelsen. I 2020 steg antallet af årsværk - en betegnelse for det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte - med næsten en tredjedel til 1401,3. Det svarer til 346 flere ansatte.

Det har sendt styrelsens personaleudgifter op med næsten 200 millioner kroner til 841 millioner kroner.

På trods af de markant flere ressourcer blev flere vigtige mål ikke opfyldt. Her er det helt store punkt det hårdt plagede it-system for digitale ejendomsvurderinger. Planen var, at de skulle ud i sommeren 2020. Men det skete ikke.

- Forsinkelsen er på ingen måder acceptabel. Mange har set frem til at få en mere retvisende ejendomsvurdering og få klarhed over deres fremtidige boligskatter, skrev skatteminister Morten Bødskov (S), da det blev meldt ud.

Implementeringen af det boligforlig fra 2017, der ændrede boligskatterne, halter også.

Til gengæld er der sjældent godt nyt for inddrivelsessystemet PSRM, der har erstattet det skandaleramte EFI. Her skrider arbejdet frem, og 400 ud af 536 potentielle myndigheder, der skal kunne inddrive penge, er tilsluttet.

I år skal ejendomsvurderingssystemet stå sin prøve, når det til sommer skal sende 160.000 digitale ejendomsvurderinger ud.

Og her vil der være fortsat flere medarbejdere i styrelsen. Ifølge rapporten forventer man, at antallet af årsværk vil stige med yderligere omkring 450 til 1884 og personaleudgifterne til 1,2 milliarder kroner.