Kommuners udgifter til handicappede løber løbsk

65 af landets 98 kommuner overskred budgetterne på det specialiserede socialområde sidste år, viser nye tal

Kommunerne brugte sidste år langt flere penge på handicapområdet - eller det specialiserede socialområde, som det hedder - end de havde regnet med.

Det viser en opgørelse, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning, Kora, har foretaget på baggrund af nøgletal fra kommunerne.

65 af landets 98 kommuner overskred deres egne budgetter. Samlet set brugte kommunerne i 2014 over en milliard kroner mere, end der var afsat til området.

Udviklingen er overraskende, for mens årene 2008 til 2010 var præget af store budgetoverskridelser på området, så har kommunerne siden da faktisk været i stand til i det store og hele at holde budgetterne, påpeger Kora.

Projektleder Steffen Juul Krahn, der står bag opgørelsen, kan ikke på baggrund af data konkludere noget om årsagen til, at budgetterne pludselig er skredet.

Men Kora påpeger, at fra 2010 har kommunerne hvert kvartal skullet udarbejde en økonomisk oversigt over udgifterne på området. Den ordning blev imidlertid afskaffet i 2013.

- Vi kan ikke konkludere, om kommunernes merforbrug skyldes manglende opfølgning på udgifterne, eller om kommunerne simpelthen har oplevet markante stigninger i aktiviteterne på området.

- For en lille kommune kan det jo have stor betydning, hvis man får flere borgere med svære handicap, forklarer Steffen Juul Krahn fra Kora.

Opgjort i forhold til indbyggertal har kommunerne brugt 123 kroner mere på det specialiserede socialområde end budgetteret, når man ser på gennemsnittet for samtlige kommuner. Til sammenligning var tallet 11 kroner i 2013.

25 kommentarer
Vis kommentarer