Midterpartier giver mere magt til Europas terrorkamp

Europas politistyrker skal være bedre til at tale sammen på tværs af grænser, derfor får Europol nyt værktøj

Menneskehandel, børneporno og jihadister på Twitter skal bekæmpes mere effektivt, og derfor vil EU nu styrke det europæiske politisamarbejde, Europol.

I tre år har de forskellige dele af EU forhandlet om at give mere magt til Europol, og det ser ud til at blive til virkelighed onsdag, da midterpartierne i Europaparlamentet bakker bredt op om planerne.

- Europol har brug for nye værktøjer til at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi alle står over for. Denne lov giver Europol de juridiske redskaber til at reagere hurtigere på trusler, siger Timothy Kirkhope fra den konservative ECR-gruppe.

Det nye Europol har dels fokus på at dele flere informationer mellem EU-landene, men betyder også, at der kan skabes nye enheder til for eksempel terrorkamp.

Desuden får det magt til at eksempelvis slette sider på sociale medier som Twitter og Facebook og skaffe data om brugere.

- Europol bliver langt bedre rustet til at støtte medlemsstaterne i bekæmpelsen af grov grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme, argumenterer Morten Helveg Petersen (RV) fra den liberale gruppe.

Også de to største partier, de borgerlige og socialdemokraterne, støtter den udvidede udgave af Europol, der ventes at blive vedtaget i Strasbourg senere onsdag - også med stemmer fra de grønne.

Modstanden kommer fra de mindre partier på højre- og venstrefløjen, der er bekymrede over, at kampen mod terror bliver brugt som undskyldning for masseovervågning uden stærk nok demokratisk kontrol.

- Vi har brug for styrket politisamarbejde, men det her går for langt, siger Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

Som en del af udvidelsen får Europol fra 1. maj 2017 nye beføjelser og går fra at være et mellemstatsligt til et overstatsligt samarbejde. Det betyder blandt andet, at Danmark ryger ud, hvis det ikke lykkes regeringen at få en ny aftale.

2 kommentarer
Vis kommentarer