Minister vil vise din husleje på nettet: - Vi stopper den ondsindede spiral

Det bliver et slags kartotek over huslejen, lyder det fra boligminister Kaare Dybvad (S)

Den amerikanske kapitalfond Blackstone smadrer det danske boligmarkedet. Video: Rie Eva Andersen

Alle skal kunne slå op, hvad huslejen er i en privat lejebolig.

Det mener boligminister Kaare Dybvad (S). Ministeren vil lave et slags kartotek over huslejen i de 600.000 boliger, der er omfattet af leje- og boligloven.

Forslaget kommer som led i regeringens forsøg på at stoppe spekulanter og bremse huslejestigninger.

- Jeg mener, at du skal kunne udtrække data i et kartotek, så du kan se, om du betaler for meget for din lejlighed, siger boligminister Kaare Dybvad til Ekstra Bladet.

Kaare Dybvads første store opgave som minister er at få sat en stopper for Blackstone og andre spekulanter. Foto: Aleksaner Klug
Kaare Dybvads første store opgave som minister er at få sat en stopper for Blackstone og andre spekulanter. Foto: Aleksaner Klug

Forslaget om at udlevere huslejen er en del af den såkaldte huslejebremse, hvor ministeren foreslår, at huslejen ikke må stige over det lejedes værdi.

- På den måde bliver huslejebremsen et godt redskab for lejerne, som ellers ikke har en jordisk chance for at vide, hvad det lejedes værdi er på markedet, mener Kaare Dybvad.

Fire forslag skal stoppe spekulanter

Spekulantstop - Der skal gå ti år, fra en udlejer køber en ejendom, til udlejeren kan hæve huslejen efter paragraf 5, 2. Det skal modvirke, at det er muligt at gå efter hurtige kortsigtede gevinster.

Huslejebremse - Sætte gevinsten ned ved at fjerne 'væsentligt' fra paragraf 5, 2. I dag fremgår det, at huslejen ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi. Ifølge almindelig anerkendt praksis vurderes denne margin at være 10 procent. Det er dette forslag, som vil have gavn af gennemsigtighed i huslejepriserne, mener Kaare Dybvad.

Krav til energimærkning - Krav om minimum energimærke C – mod energimærke D i dag – ved paragraf 5, 2-forbedringer.

Valgfri fastfrysning af valuarvurdering - Ministeren vil gøre det muligt for andelshavere med en valuarvurdering at fastfryse deres valuarvurdering med ønsket om at modvirke prisfald på andelsboliger.


Vil stoppe 'ondsindet spiral'
Indtil nu har udlejer ikke måtte sætte huslejen væsentligt over det lejedes værdi.

Det er den formulering i den udskældte 5,2-paragraf, der har ført til markante huslejestigninger. Ifølge Kaare Dybvad vil forslaget sætte en stoppe for den 'ondsindede spiral'.

- Hvis man laver en gennemsigtighed i huslejepriserne på udlejningsmarkedet, så sætter vi en stopper for den ondsindede spiral, som vi har set siden vi indførte paragraf 5,2, siger ministeren.

Han erkender, at der er nogle, der vil være skeptiske over at få deres husleje lagt frem til offentlig skue.

- Dengang det blev muligt at se, hvad husene kostede i tinglysningsbogen, var mange skeptiske. Men nu er det helt normalt, lyder det fra Kaare Dybvad.

Det betyder § 5 stk. 2-renovering

Hvis en privatejet lejebolig er renoveret for minimum 2.255 kroner per kvadratmeter eller 257.894 kroner i alt, får udlejer mulighed for at fastsætte huslejen, så den 'ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi” frem for, at lejligheden er underlagt den såkaldte omkostningsbestemte husleje.

Det betyder, at udlejeren som tommelfingerregel kan fordoble huslejen. Men der er også eksempler på, at huslejen er blevet tre- eller firedoblet.

Hvis lejlighederne i en ejendom renoveres efter paragraf 5,2 hæver det naturligvis værdien af udlejningsejendommen og indtægterne fra den markant.

Ifølge ekspertrapporten fra Transport- og Boligministeriet er der cirka 2.850 billige lejeboliger, der hvert år fra 2006 til 2018 har fået udført 5.2-forbedringer.

Rapporten finder samtidig, at cirka 76 procent af de lejeboliger, der har undergået en 5.2-renovering, ligger omkring hovedstaden, i Aarhus, Odense eller Aalborg.

Fortsætter den udvikling, vil der om cirka 25 år ikke være flere af de billige privatejede lejeboliger.

§ 5, stk. 2, i boligreguleringsloven blev indført i 1996 for at øge incitamentet for ejere af private udlejningsejendomme til at renovere deres ejendomme.

Rapporten skønner, at der i 2019 er 74.600 udlejningsboliger, hvor det vil være muligt at foretage 5.2-forbedringer.

Kilde: Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, Transport- og Boligministeriet.

Kaare Dybvad på sit ministerkontor. Foto: Aleksander Klug
Kaare Dybvad på sit ministerkontor. Foto: Aleksander Klug

Stadig på tegnebrættet
Modellen er endnu ikke udarbejdet, men skal først forhandles på plads med alle de øvrige partier på nær Liberal Alliance, der har forladt det, der bliver kaldt Blackstone-forhandlingerne.

Forhandlingerne sker, efter en ekspertgruppe i oktober kom med en række anbefalinger til, hvordan politikerne kan ændre på boliglovens paragraf 5,2, der har gjort det muligt for spekulanter som Blackstone at fordoble huslejen ved at renovere lejligheder.

Fakta om lejeboliger

Ud af Danmarks samlede 2,9 millioner boliger i Danmark udgør almene og private lejeboliger 1,2 millioner boliger. Cirka 600.000 lejeboliger er omfattet af enten lejeloven eller boliglovens bestemmelser ifølge ekspertgruppens rapport.

Priserne på private udlejningsejendomme er siden midten af 1980’erne steget langt mere end forbrugerpriserne, og mere end priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder

Rapportens analyser peger på, at der i 2019 er et potentiale for forbedringer af 74.600 udlejningsboliger efter boligreguleringslovens 5,2..

Forbedrede lejemål har en årlig gennemsnitlig husleje på 1.407 kr. pr. m2 . Det kan sammenlignes med en husleje på i gennemsnit 779 kr. pr. m2 for de lejemål i samme ejendomme, som er udlejet med omkostningsbestemt leje. Det svarer til en huslejeforskel i gennemsnit på 81 pct - næsten en fordobling.

Kilde: Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, Transport- og Boligministeriet.

Det betyder § 5 stk. 2-renovering

Hvis en privatejet lejebolig er renoveret for minimum 2.255 kroner per kvadratmeter eller 257.894 kroner i alt, får udlejer mulighed for at fastsætte huslejen, så den 'ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi” frem for, at lejligheden er underlagt den såkaldte omkostningsbestemte husleje.

Det betyder, at udlejeren som tommelfingerregel kan fordoble huslejen. Men der er også eksempler på, at huslejen er blevet tre- eller firedoblet.

Hvis lejlighederne i en ejendom renoveres efter paragraf 5,2 hæver det naturligvis værdien af udlejningsejendommen og indtægterne fra den markant.

Ifølge ekspertrapporten fra Transport- og Boligministeriet er der cirka 2.850 billige lejeboliger, der hvert år fra 2006 til 2018 har fået udført 5.2-forbedringer.

Rapporten finder samtidig, at cirka 76 procent af de lejeboliger, der har undergået en 5.2-renovering, ligger omkring hovedstaden, i Aarhus, Odense eller Aalborg.

Fortsætter den udvikling, vil der om cirka 25 år ikke være flere af de billige privatejede lejeboliger.

§ 5, stk. 2, i boligreguleringsloven blev indført i 1996 for at øge incitamentet for ejere af private udlejningsejendomme til at renovere deres ejendomme.

Rapporten skønner, at der i 2019 er 74.600 udlejningsboliger, hvor det vil være muligt at foretage 5.2-forbedringer.

Kilde: Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, Transport- og Boligministeriet.

Dansk politik 11.000 danskere skal forlade deres hjem Via utallige selskaber ender ejerskabet af de mange ejendomme på Cayman Island, der er et kendt skattely.
Foto: Jonas Olufson Dansk politik Blackstone køber ejendomme gennem skattely

Dansk politik 11.000 danskere skal forlade deres hjem Via utallige selskaber ender ejerskabet af de mange ejendomme på Cayman Island, der er et kendt skattely.
Foto: Jonas Olufson Dansk politik Blackstone køber ejendomme gennem skattely Den Sønderjyske By på Frederiksberg er nu ikke længere ejet af Blackstone. Samfund Blackstone trækker sig: Kæmpe handel aflyst

342 kommentarer
Vis kommentarer