Nyt dagpengesystem skal forhandles på plads inden jul

Både beskæftigelsesministeren og LO-formanden tror på, at der inden nytår er forhandlet et bredt forlig om dagpenge på plads i Folketinget. Socialdemokraterne er klar til overarbejde i efteråret for at nå en løsning. A-kassechef Verner Sand Kirk håber, at reformen gennemføres i flere faser for hurtigst muligt at komme ledige til undsætning

Regeringen har en ambition om et nyt dagpengesytem inden årets udgang, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.Foto: Jens Dresling/Polfoto
Regeringen har en ambition om et nyt dagpengesytem inden årets udgang, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.Foto: Jens Dresling/Polfoto

Om tre måneder kender vi fremtidens dagpengesystem. Forhandlingerne om et nyt dagpengesystem vil få topprioritet i regeringen i efteråret, og håbet hos beskæftigelsesministeren er, at han inden juleferien har forhandlet en ny aftale på plads med et flertal i Folketinget.

- Ambitionen er at lande en politisk aftale om et nyt dagpengesystem inden nytår, sagde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) på en LO-konference i Aalborg i sidste uge.

Læs også: Op til 4000 kr. mindre om måneden: Det kan dagpengeforslag koste dig

Også LO-formand Harald Børsting forventer, at politikerne på Christiansborg sætter turbo på forhandlingerne om et nyt dagpengesystem, så snart Dagpengekommissionen fremlægger sine anbefalinger mandag 19. oktober.

- Jeg forventer, at vi har et nyt dagpengesystem forhandlet på plads formentlig inden nytår. Derefter vil der være en del lovgivningsarbejde og implementering ude i  a-kasserne og jobcentre i løbet af 2016, så systemet kan træde i kraft ved årsskiftet 2017, siger Harald Børsting.

S vil ikke trække tingene ud
Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen er godt klar over, at han kommer på overarbejde de næste måneder.

- Hele mit efterår vil komme til at gå med dagpenge. Vi går ikke af vejen for at arbejde hurtigt, og det bliver ikke os, der kommer til at trække tingene ud, siger Leif Lahn Jensen.

Samtidig understreger han, at politikerne denne gang skal gøre et ordentligt stykke arbejde, i stedet for, som Venstre og Dansk Folkeparti gjorde i 2010, at gennemføre en uigennemtænkt dagpengereform i nattens mulm og mørke.

Læs også: Misbrug for millioner: Det har den nye beskæftigelsesminister sagt om ledige

- Vi håber på, at regeringen inviterer os til reelle forhandlinger, så vi kan finde en bred og holdbar løsning på dagpengeområdet. Det er vigtigt for mange mennesker at få skabt tryghed om dagpengene, og derfor går vi konstruktivt til det i håb om, at vi får et dagpengesystem, der ikke skal laves om igen efter næste valg, fastslår Leif Lahn Jensen.

Regering hurtigt klar med udspil
LO-formand Harald Børsting sidder i Dagpengekommissionen og har dermed indgående kendskab til arbejdet med at komme med anbefalinger til et nyt dagpengesystem, der skal afløse det nuværende udskældte system, hvor mere end 60.000 arbejdsløse er faldet ud af systemet, fordi man kun kan få dagpenge i to år og skal have arbejde i 52 uger for at genoptjene retten til dagpenge.

Læs også: Henrik om livet på dagpenge: 'Vi vender allerede hver en krone'

Dagpengekommissionen afleverer ikke noget fikst og færdigt forslag til et nyt dagpengesystem men en række beregninger og forslag til, hvordan et system kan se ud. Så er det op til politikerne at følge trop.

Og når dagpengekommissionen har spillet ud i oktober, vil samtlige arbejdsmarkedspolitikere på Borgen nærlæse anbefalingerne. Ifølge kilder vil der kun gå ganske kort tid - måske en uge - efter kommissionens udspil, før regeringen præsenterer sit bud på en dagpengeløsning.

Anden halvleg fløjtes af inden året er omme
Derefter går de politiske forhandlinger i gang, og dagpengespørgsmålet vil komme øverst på dagsordenen, fordi alle politiske partier og ikke mindst regeringen har en interesse i at få et dagpengeforlig landet så hurtigt som muligt.

- Der er to halvlege i det her dagpengespil. Første halvleg slutter, når Dagpengekommissionen fremlægger sit arbejde 19. oktober. Så begynder anden halvleg. Og jeg tror på, at kampen for et nyt dagpengesystem bliver fløjtet af, inden året er omme, siger Harald Børsting.

Læs også: Joachim B. om lavere dagpenge: 'Sludder at folk bliver fattige'

Han pointerer, at Venstre-regeringen lægger op til trepartsforhandlinger med arbejdsgivere og lønmodtagere om blandt andet uddannelse og mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden.

Trepartsforhandlinger i næste omgang
- Regeringen har hele tiden sagt, at trepartsforhandlingerne først begynder, når vi har slået søm i en aftale om fremtidens dagpengesystem. Og der er så store udfordringer på arbejdsmarkedet, der trænger sig på og som regeringen gerne vil tale med os om, at jeg er sikker på, at Lars Løkke vil anstrenge sig for hurtigt at få løst dagpengeproblemerne for at kunne komme videre med andre opgaver, siger han.

Harald Børsting vil ikke løfte sløret for indholdet i dagpengekommissionens anbefalinger.

- Men vi skal have et dagpengesystem, hvor færre opbruger dagpengeretten, og flere får en længere chance for at finde et job. Det skal være et system, der skaber tryghed, og som holder langt ud i fremtiden. Jeg tror på, at vi får nogle mere fleksible genoptjeningsregler og andre småforbedringer, siger han.

Ingen får alle ønsker opfyldt
Blandt andet mener han, at kortere jobs i fremtidens system skal være mere attraktive, så man bedre kan få adgang til dagpenge imellem forskellige vikaransættelser eller deltidsjob.

- Men vi skal være realistiske, og jeg er nødt til at sige, at ingen, heller ikke i fagbevægelsen, får alle deres ønsker opfyldt til, hvordan et nyt dagpengesystem skal se ud, siger han og advarer om, at man farer i totterne på hinanden, når Kommissionen spiller ud.

Læs også: Kortuddannede kan miste dagpengeretten

Harald Børsting stopper som LO-formand i slutningen af oktober, og derfor bliver det hans afløser på posten, der kommer til at bakse med både et nyt dagpengesystem og trepartsforhandlinger.

Klap lige hesten
Direktør i A-Kassernes Samvirke, Verner Sand Kirk, betegner det som en god nyhed, at politikerne har til hensigt at strikke et dagpengeforlig sammen inden jul.

- Jo før, jo bedre, hvis det betyder, at vi får løst det kæmpe problem med de mange tusinde arbejdsløse, der falder ud af systemet. Men jeg vil advare mod, at man forhaster sig. Der er altså klogt at klappe hesten og tænke sig ordentligt om, siger Verner Sand Kirk.

Alene i år vil 14.000 ledige ifølge Verner Sand Kirk miste deres dagpenge, og snart vil tusindvis begynde at falde ud af de midlertidige ydelser, der har lappet på det udskældte dagpengesystem. Derfor opfordrer han til, at politikerne tænker den nye reform gennemført i flere tempi.

Implementer reformen i flere faser
- Der er fortsat uhyggeligt mange arbejdsløse, der mister deres dagpenge, og det er der jo ingen grund til, hvis man har forhandlet et forlig på plads inden nytår. Så kan man implementere reformen i flere faser, sådan at man undgår, at folk mister deres dagpenge, siger han.

Læs også: Johanne Schmidt til Mette F. om dagpenge: Drop din dumstædighed

Alt hvad der knytter sig til teknik og nye IT-systemer kan man ifølge A-kasseschefen implementere fra 2017.

Men det kan arbejdsløse, der er på vej ud over dagpengekanten. ikke bruge til noget, siger Verner Sand Kirk.

- Jeg kan ikke se nogen rimelighed i at skulle vente med, at regelændringerne træder i kraft i mere end et år. Der er ingen, der siger, at alle elementer i sådan en dagpengereform skal gennemføres på samme tid. Det ene handler om, at der skal falde færre ud. Det andet om at hvis man administrerer på en anden måde, og hvis det tager tid at implementere med nye administrative systemer, så må det komme senere, siger han.

56 kommentarer
Vis kommentarer