Offentligt ansatte skal holde fridage under coronakrise

Offentligt ansatte skal holde op til fem dage fri under coronahjemsendelsen, står der i ny aftale

Morten Bødskov: Offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal holde op til fem dage fri i hjemsendelsesperioden, der er kommet i kølvandet på coronaudbruddet. Video: Ritzau Scanpix

Der skal ikke være for meget ferie eller afspadsering, som skal afvikles på den anden side af coronakrisen.

Derfor er regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter blevet enige om en aftale, der skal forhindre netop det.

Aftalen har parterne med skatteminister Morten Bødskov (S) i spidsen præsenteret fredag formiddag.

- Danmark er i en vanskelig situation, men det er i stærk fællesskab, at vi kommer bedst ud på den anden side, siger Morten Bødskov på pressemødet, der takker de offentlige forhandlingsparter.

Den betyder blandt andet, at offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal holde op til fem dage fri i hjemsendelsesperioden, der er kommet i kølvandet på coronaudbruddet.

Hjemmeperiode forlænges
13. marts blev alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, hjemsendt i to uger. Med fuld løn.

Mandag blev perioden forlænget fra 28. marts til 13. april. Det er i den periode, at fridagene skal placeres.

Ifølge aftalen - der læner sig op af de aftaler, der er indgået på det private arbejdsmarked - er det arbejdsgiveren, som vurderer og beslutter, hvilke medarbejder der skal holde fri.

Der kan i den forbindelse anvendes feriedage, særlige feriedage og afspadsering, mens også omsorgsdage og eventuelt aftale seniordage kan benyttes, hvis medarbejderen ønsker det.

Hvis medarbejderen allerede har afviklet feriedage, særlige feriedage eller afspadsering fra 13. marts til 27. marts, tæller disse med i hele hjemsendelsesperioden.

- Med denne aftale giver alle et bidrag til at få samfundet til at fungere, siger Rita Bundgaard, der er chefforhandler for de statslige ansatte og formand for HK Stat.

LIVE

FAKTA: Offentligt ansatte skal holde ferie under corona-timeout

Tusindvis af offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem og langsomt svinder arbejdsopgaverne ind, fordi samfundet er lukket ned.

Det er sværere at udføre sit arbejde fra hjemmet, og når samfundet åbner på ny efter coronakrisen ventes en ordentlig arbejdsbyrde.

Derfor er regeringen blevet enig med en række fagforbund om de offentligt ansattes arbejdsforhold. De skal blandt andet holde fem dages ferie under landets corona-timeout, til gengæld får de fuld løn.

Læs mere her:

* Regeringen har besluttet at forlænge hjemsendelsen til 13. april. Antallet af indlæggelse i forbindelse med coronavirus ventes at toppe kort efter.

* Aftalen gælder for tjenestemænd og lignende ansatte. Det vil sige offentligt ansatte herunder blandt andet lærere og visse akademikere.

* Ansatte, der ikke varetager arbejdsopgaver frem til 13. april, skal afvikle op til fem dages ferie. Det er et krav.

* Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering og andet. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.

* Perioden aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiver.

* Der opfordres til, at man lokalt overvejer at placere perioden med tre dage 6.-8. april og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

* Dage afholdt fra 13. marts til og med 27. marts medregnes ved opgørelsen af de op til fem dages ferie.

* Afvikling af ferie kan pålægges med dags varsel. Men der opfordres til at beslutte det tidligst muligt.

* Aftalen bortfalder 14. april. Feriedage, der er aftalt efter den dato og til og med 30. april, kan fremrykkes efter dialog med den ansatte. Hvis det medfører udgifter for medarbejderen, betaler arbejdsgiveren.

* Regeringen har allerede forhandlet en trepartsaftale på plads om blandt andet lønkompensation, som gælder privatansatte.

Kilde: Aftale om ansættelsesmæssige forhold for offentligt ansatte.