Partier vil have undersøgt forløb omkring nedlukning

Både støttepartier og opposition vil have undersøgt håndteringen af coronakrise. Ønsket er kun blevet styrket

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen har taget magten over håndteringen af coronaepidemien, lyder kritikken fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Det siger hun på baggrund af Jyllands-Postens afdækning af forløbet omkring nedlukningen af landet 11. marts.

Avisen skriver, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ifølge flere dokumenter ikke anbefalede nedlukning.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde dog netop på det historiske pressemøde 11. marts, at nedlukningen skete på baggrund af 'myndighedernes anbefaling'.

- Det er jo dybt kritisabelt, at man faktisk ikke har fået de fornødne oplysninger om, hvorfor man lukkede så brat ned, og i det hele taget hvad der er sket, siger Liselott Blixt.

- Man får mistillid til de ministre, der har med det her at gøre, og det ærgrer mig, at man er kommet så langt, siger hun.

Venstre vil ifølge Jyllands-Posten kalde Mette Frederiksen i samråd for at forklare nedlukningen, og De Radikale ønsker en uvildig ekspertgruppe til at undersøge forløbet.

- Hvis den historie står til troende, som den er præsenteret i Jyllands-Posten, så er der spørgsmål, som vi bliver nødt til at få svar på, siger Stinus Lindgreen, der er de Radikales sundhedsordfører.

- Det er jo vigtigt, at hvis vi skal kunne passe vores arbejde, og hvis vi som støttepartier skal kunne støtte op om de beslutninger, der bliver truffet, så skal vi jo vide, hvad grundlaget er.

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at få undersøgt forløbet, for det har jo vist sig, at nedlukningen virkede?

- Det er bare afgørende, at vi ved, hvad det er for anbefalinger, der er kommet fra sundhedsmyndighederne. Det er jo dem, som har den største indsigt i epidemier, siger Stinus Lindgreen.

Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, pointerer, at Enhedslisten fortsat bakker op om nedlukningen.

Dog er det problematisk, hvis statsministeren har skubbet myndighederne foran sig i argumentationen, i stedet for at være åben om at hendes beslutning gik længere end myndighedernes anbefaling. Hvis det er tilfældet vel at mærke.

- Jeg tror sådan set, at hvis statsministeren havde sagt, at der var grund til at gå videre end myndighederne havde anbefalet, fordi vi stod over for en ukendt virus, så havde der også været opbakning til det, siger han.

Allerede i sidste uge har et bredt politisk flertal i Folketinget krævet, at en kommission undersøger håndteringen af coronakrisen for at Danmark er bedre rustet til fremtidige epidemier.

Idéen om en kommission får opbakning fra Enhedslisten, SF, De Radikale, De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.

FAKTA: Sådan var forløbet omkring nedlukningen 11. marts

Da statsminister Mette Frederiksen (S) sendte offentligt ansatte hjem, lukkede institutioner og skoler og lukkede store dele af Danmark ned, begrundede hun det med, at det var en anbefaling fra 'myndighederne'.

Ifølge Jyllands-Posten var det dog ikke umiddelbart Sundhedsstyrelsens anbefaling at handle så drastisk.

Her er et overblik over forløbet i dagene, inden landet lukkede:

* 27. februar: Den første dansker blev bekræftet smittet. Herefter kaldte statsministeren regeringens sikkerhedsudvalg sammen.

* 28. februar: Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, opfordrede i et brev til Sundhedsministeriet, at der kun burde bruges tvang i 'konkrete situationer', hvor der var 'særlig stor risiko for smittespredning'.

Han pegede i brevet på store og tætte forsamlinger, som musikfestivaler, spejderlejre og lignende.

* 6. marts: Mette Frederiksen frarådede på et pressemøde arrangementer med flere end 1000 deltagere. På pressemødet opfordrede hun også befolkningen til at holde afstand.

* 10. marts: Mette Frederiksen holdt endnu et pressemøde, da 156 personer var bekræftet smittet med coronavirus.

Samme dag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen et dokument med mulige tiltag mod coronavirus.

Søren Brostrøm har refereret til dokumentet, som sundhedsmyndighedernes værktøjskasse.

På listen stod ikke nedlukninger og tvangsindgreb.

* 11. marts: Mette Frederiksen holdt sit historiske pressemøde, hvor hun lukkede Danmark delvist ned. Her henviste hun til, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling.

Kilder: Jyllands-Posten.