Annonce:
Annonce:

Professor slår fast: Grundlag for rigsretssag mod Støjberg

Støjberg mener ikke, der er grundlag for rigsretssag, men to uvildige advokater og professor mener, der er

23 par endte med at blive ulovligt adskilt i 2016 under Inger Støjberg. Den ældste mand blandt asylparrene var 32 år, mens den største aldersforskel blandt parrene var 16 år, hvor parret havde et fælles barn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
23 par endte med at blive ulovligt adskilt i 2016 under Inger Støjberg. Den ældste mand blandt asylparrene var 32 år, mens den største aldersforskel blandt parrene var 16 år, hvor parret havde et fælles barn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Annonce:
Følg Politik

Juraen er helt klar. Der er grundlag for at indbringe tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) for rigsretten i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Det skriver professor emeritus og strafferetsekspert Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet i en skriftlig kommentar.

- Det centrale i sagen er hensynet til at værne om retsstaten og de grundlæggende demokratiske værdier. Loven skal også overholdes af dem, der bærer de gyldne kæder.

- Advokaternes vurdering er helt i overensstemmelse med andre fagkyndige juristers bedømmelse af muligheden for at rejse rigsretssag, siger han.

Partierne er ikke helt enige om, om der skal oprettes en rigsretssag imod Inger Støjberg

Han har læst de to uvildige advokaters vurdering, som blev fremlagt onsdag for Folketinget, der har hyret de to.

Annonce:

Inger Støjberg mener ikke, at der er belæg for at indbringe sagen for en rigsret.

Byretten har dog tilkendt et syrisk par erstatning for adskillelse, Instrukskommissionen har kaldt adskillelsen 'klart ulovlig', og to uvildige advokater mener altså, at der er grundlag for en rigsretssag.

Det er strafferetsprofessoren enig i.

Det vil i så fald være den blot sjette i danmarkshistorien. Det er op til et flertal i Folketinget, og endnu mangler eksempelvis Venstre og Socialdemokratiet at komme med en udmelding.

- Hvis ikke de uvildige advokaters vurdering lægges til grund for beslutningen om at rejse rigsretssag, kan det kun bero på politiske overvejelser, siger Jørn Vestergaard.

23 par endte med at blive ulovligt adskilt i 2016. Den ældste mand blandt asylparrene var 32 år, mens den største aldersforskel blandt parrene var 16 år, hvor parret havde et fælles barn.

Annonce:

De to advokater mener, at der er en 'rimelig formodning' om, at sagen kan føre til, at Støjberg bliver dømt ved rigsretten, som er en domstol for politikere.

Dele af blå blok har undret sig over, at det ikke var to advokater med strafferet som speciale, der blev bedt om en vurdering. De bekymringer kalder strafferetsprofessoren for 'grundløse', da han bakker vurderingen op.

Støjberg henviser videre til, at advokater hyret af Venstre var mere usikre på udfaldet af en rigsretssag. Det undrer dog ikke Vestergaard.

- De advokater, som har vurderet Instrukskommissionens delrapport for Venstre, har haft en helt anden opgave end de to uvildige advokater.

- Det ændrer imidlertid ikke på, at Folketinget har en solid sag som anklagemyndighed, siger han.

Ifølge kommissionen har Støjberg vildledt Folketinget flere gange, hvilket de to uvildige advokater mener bør indgå som en 'skærpende omstændighed'. Der kan dog ikke rejses et særskilt ansvar efter ministeransvarlighedsloven.

Annonce:

De to advokater mener endvidere ikke, at der kan rejses en sag mod Støjberg for 'urigtige og misvisende oplysninger til Folketingets Ombudsmand'.

OVERBLIK: Her er partiernes holdning til rigsretssag mod Støjberg

To uvildige advokater hyret af Folketinget har onsdag givet deres vurdering af grundlaget for en mulig rigsretssag mod tidligere minister Inger Støjberg (V) til et underudvalg for Udvalget for Forretningsorden i Folketinget.

Forud for mødet havde flere partier på forhånd gjort deres stilling op, og efter mødet havde yderligere to partier gjort deres holdning klar.

Tre partier er stadig uafklarede. De råder tilsammen over 102 af Folketingets 179 mandater og udgør dermed et flertal af medlemmerne.

Her er et overblik over, hvor de enkelte partier står:

For rigsretssag:

* Radikale:

- Nu har også uvildige advokater talt. Der er begået lovbrud. Ingen er hævet over loven. Det er oplagt at få sagen for Rigsretten, skriver retsordfører Kristian Hegaard på Twitter.

* Enhedslisten:

- For mig at se er der ingen tvivl om, at Inger Støjberg bør stilles for en rigsret, siger retsordfører Rosa Lund onsdag efter advokaternes vurdering.

* SF:

- For SF er det principielt, at man som minister handler indenfor lovens rammer. Nu skal sagen vurderes af Rigsretten, og så er det op til den, om der i sidste ende kan fældes en dom, skriver SF's retsordfører, Karina Lorentzen, på Twitter.

* Liberal Alliance:

- At Folketinget i denne situation skulle sige, at den sag vil vi ikke have prøvet ved en domstol, kan jeg slet ikke forestille mig, siger folketingsmedlem Ole Birk Olesen.

* Alternativet:

- Advokaternes vurdering af Instrukskommissionens rapport bekræfter kun Alternativets holdning om at Inger Støjberg skal for en rigsret, siger partiets medlem af Folketinget, Torsten Gejl.

* Løsgængere:

Derudover har løsgængerne Simon Emil Ammitzbøll-Bille og de tre løsgængere, der sammen kalder sig Frie Grønne, alle anbefalet en rigsretssag.

Imod rigsretssag:

* Dansk Folkeparti:

- Inger Støjberg er udsat for en hetz uden lige, skriver Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, på Facebook onsdag. Hans parti mener ikke, at der er belæg for en rigsretssag.

* Nye Borgerlige:

- For os er det fuldstændigt afgørende, at der ikke er ét eneste vidne, der siger, at ministeren (Inger Støjberg, red.) har beordret dem til at gøre noget ulovligt, siger partileder Pernille Vermund.

Uafklaret:

* Socialdemokratiet:

- Nu skal vi tilbage og drøfte, hvad det fører til af konsekvenser, siger partiets retsordfører, Jeppe Bruus, onsdag.

* Venstre:

Venstre vil gøre deres stilling op på et gruppemøde, oplyser Preben Bang Henriksen, der var Venstres repræsentant på mødet med de to advokater onsdag.

* Konservative:

- Vi skal drøfte det og træffe en beslutning i fællesskab, siger gruppeformand Mai Mercado.

OVERBLIK: Støjberg vildledte Folketinget - Fem centrale pointer

To uvildige advokater, som Folketinget har hyret, har onsdag konkluderet, at der er grundlag for en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Sagen handler om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Her er fem centrale pointer i sagen:

* Var instruksen ulovlig?

Instrukskommissionen har fundet, at instruksen var 'klart ulovlig'.

Inger Støjberg pressede på for at udsende en pressemeddelelse 10. februar 2016, hvor alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles uden undtagelser.

Det blev fulgt op af et telefonopkald til styrelsen, og tilsammen udgør det den ulovlige instruks ifølge kommissionen.

* Vidste Inger Støjberg, at instruksen var ulovlig?

Kommissionen konkluderer, at Inger Støjberg var vidende og advaret om, at en adskillelse af alle asylpar ville være i strid med loven.

Det er dog ikke fundet bevist, at Inger Støjberg 'direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven'.

Det er dog fundet, at ministeren 'klart tilkendegav', at hun ville have en ordning uden undtagelser.

* Vildledte Inger Støjberg Folketinget?

Kommissionen vurderer, at Folketinget i en række tilfælde fik en urigtig eller vildledende beskrivelse af hændelsesforløbet.

Det er sket under de stribevis af samråd, hun har været i og flere hundrede skriftlige besvarelser. Det er udarbejdet af embedsværket, men det endelige ansvar er Støjbergs ifølge kommissionen.

Inger Støjberg forsvarer sig med, at det ikke har været med vilje, hvis Folketinget har fået forkerte oplysninger.

Hun henviser til, at svarene også har været gennemgået af embedsmænd.

Kommissionen kritiserer også, at der har været tilbageholdt materiale fra Folketingets Ombudsmand.

* Hvor gamle var parrene?

Støjberg har sagt, at unge piger var i forhold med 'meget ældre' mænd. Hun kalder dem fortsat 'barnebrude'.

23 par blev adskilt, hvor størstedelen var nogenlunde alderssvarende. Men der var også enkelte par, hvor der var større forskel.

De yngste piger var 15 år, mens den ældste mand var 32 år. Den største aldersforskel var på 16 år, hvor parret havde et barn sammen.

Støjberg har selv nævnt et par på 16 år og 50 år, men det viste sig at være en fejlopgørelse og har aldrig eksisteret.

* Støjbergs forsvar blev forkastet.

Inger Støjberg har lagt afgørende vægt på et notat, som hun ellers ikke tidligere havde nævnt i de fire år, som sagen har kørt. Det beskrev kort, at der i helt særlige tilfælde kunne ske undtagelser for adskillelse af asylpar.

En række embedsmænd har dog affejet notatet, og det gjorde kommissionen også.

Det skyldes, at Støjberg godkendte notatet, inden pressemeddelelsen blev sendt ud. Dermed mistede det sin betydning på grund af Støjbergs 'meget klare tilkendegivelser' i pressemeddelelsen.

OVERBLIK: Vejen til en rigsretssag

Uvildige advokater har over for Folketinget vurderet, at der er grundlag for en rigsretssag mod den forhenværende næstformand i Venstre Inger Støjberg.

Hun var udlændinge- og integrationsminister, da der i 2016 blev udsendt en ulovlig instruks, og hun blev i sagen advaret om, at det var klart ulovligt at adskille alle asylpar, hvilket alligevel skete. Der er dog ikke fundet beviser for en direkte ordre.

Hun har vildledt Folketinget, lød konklusionen ifølge Instrukskommissionen, der har set på sagen.

En rigsret er en domstol, der dømmer i sager, hvor ministre er anklaget for ulovlig embedsførelse.

Læs mere her:

* Ministre skal tjene folket og svare på en sand og fyldestgørende måde, hvilket kaldes ministeransvar. Ordet minister kommer af latin og betyder tjener.

* Det er op til et politisk flertal, om en politiker skal indbringes for en rigsret. Det kan ske, hvis vedkommende har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har handlet i strid med loven.

* Hvis der er mistanke om, at en minister har handlet i strid med loven, kan der eksempelvis nedsættes en undersøgelseskommission af et flertal i Folketinget.

* Når den har undersøgt sagen og skrevet en beretning, skal den behandles af Folketinget. Et udvalg i Folketinget behandler den og vurderer, om der er grundlag for at drage en minister til ansvar.

* Kommissioner ser typisk på hændelsesforløb og ikke skyldsspørgsmål. Folketinget kan derfor spørge uvildige, eksterne advokater til råds for at få en vurdering af sagen.

* Det er til sidst op til Folketinget, om rigsretten skal nedsættes.

* En rigsret kan bestå af op til 15 højesteretsdommere og et tilsvarende antal politisk valgte medlemmer, som Folketinget udpeger. De er med for at sikre, at den politiske sagkundskab også tæller med.

* Medlemmerne af rigsretten sidder i seks år. Hvis der ikke føres nogen sager, har de ingen aktiv rolle.

* Siden oprindelsen i 1849 er det kun sket fem gange, at Folketinget har rejst tiltale mod en minister i form af en rigsretssag. Tre ud af fem sager er endt i frifindelse.

* Den seneste sag var mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K). Han blev idømt fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid i 1995 for at have hindret tamilske flygtninge i at få deres familier til Danmark.

Kilde: Folketinget.

BLÅ BOG: Inger Støjberg risikerer rigsretssag

Ifølge uvildige advokater hyret af Folketinget er der grundlag for at indbringe tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for en rigsret, som er en domstol for politikere.

Det skyldes en ulovlig instruks fra 2016 om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Den blev givet, mens Inger Støjberg var udlændingeminister.

Det vil i givet fald være den sjette rigsretssag i danmarkshistorien. Det er fortsat op til et flertal i Folketinget, om det skal ske.

Navn: Inger Støjberg.

Alder: 47 år.

Født: 16. marts 1973 i Hjerk nær Skive i Midtjylland.

Datter af gårdejer Mathias Støjberg og medhjælpende ægtefælle Gudrun Støjberg.

Uddannelse:

1993: Student fra Morsø Gymnasium.

1995: Etårig højere handelseksamen i Viborg.

1999: Informationsakademiet på Viborg Handelsskole.

2013: MA i Business Administration fra Aalborg Universitet.

Erhvervskarriere:

1999-2001: Redaktør, Viborg Bladet.

Fra 2001: Freelancejournalist ved Støjberg Kommunikation.

2004: Forfatter til bogen 'Sussi & Leo Toner i livet'.

Politisk karriere:

1994-2002: Medlem af Viborg Amtsråd.

2001-2005: Medlem af Europarådet.

2005-2007: Næstformand for Venstres folketingsgruppe, ligestillingsordfører, fødevare-, familie- og forbrugerordfører samt medlem af Naturklagenævnet.

2007-2009: Politisk ordfører samt medlem af Udenrigspolitisk Nævn.

2009-2010: Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling.

2010-2011: Beskæftigelsesminister.

2011-2014: Næstformand for Venstres folketingsgruppe samt integrationsordfører.

2014-2015: Politisk ordfører i Venstre.

2015-2016: Udlændinge- og integrations- og boligminister.

2016-2019: Udlændinge- og integrationsminister.

2019-2020: Næstformand i Venstre.

Kilder: ft.dk, Inger.dk, Ritzau.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Regeringen har en regnemaskine, der forudsiger alt
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: