Radikale vil oprette klagenævn for aktindsigter

Radikale mener, at der er brug for et uvildigt klagenævn, der kan vurdere rimeligheden i afslag på aktindsigt

Snart skal offentlighedsloven tages op til revision, og i den forbindelse har Radikale Venstre et forslag, der skal rette op på den kritik, der har været af loven.

Partiet mener, at der er alt for stor forskel på, hvordan det enkelte ministerie fortolker lovens paragraffer.

Derfor foreslår De Radikales politiske leder i Politiken, at man opretter et uafhængigt klagenævn.

- Jeg mener, det er ret åbenbart, at der har været en uensartet praksis, hvor nogle ministerier har været mere restriktive end andre.

- Der vil et klagenævn kunne bidrage til, at der ikke er nogen, der holder kortene tættere på kroppen end andre, siger Morten Østergaard til avisen.

Et sådant klagenævn findes også i andre lande, og i den danske udgave foreslår den radikale leder, at man lader Folketingets Ombudsmand udpege det ene nævnsmedlem.

Også Advokatrådet og det juridiske fakultet på et af de danske universiteter bør efter Østergaards mening udpege et medlem.

Han mener desuden, at nævnets afgørelser bør danne præcedens for fremtidige afgørelser.

- Det, at der kommer åbenhed omkring afgørelserne gør, at vi får skabt en praksis på tværs af ministerierne, siger han til Politiken.