Red Barnet: Det vil traumatisere børn at komme hjem uden mor

Det er ikke forsvarligt at hente dansk-tilknyttede børn hjem fra Syrien uden deres mor, mener organisationer

De 19 børn med dansk tilknytning, der lige nu sidder i fangelejre i Syrien, vil blive traumatiseret yderligere, hvis de bringes til Danmark uden deres mor.

Det mener Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.

Derfor mener hun ikke, at det er forsvarligt ud fra et børnefagligt synspunkt at hente børnene til Danmark uden deres mor, som en ny aftale lægger op til.

- Vi har ikke kunnet se nogen juridiske veje i Red Barnet til at hente børnene til Danmark uden deres mødre. Og selv hvis man fandt en juridisk vej, der ikke var i strid med konventionerne, så ville det stride mod vores anbefaling helt klart.

- Simpelthen fordi børnene vil blive traumatiseret yderligere af at blive adskilt fra deres primære omsorgsperson - i dette tilfælde mødrene, siger hun.

Red Barnet opfordrer derfor klart til, at mødrene skal med børnene til Danmark.

- Vi anbefaler helt klart fra Red Barnets side, at børnene hentes til Danmark sammen med deres mødre. Og på dansk jord skal der så være en faglig vurdering af mødrenes forældreevne, ligesom de selvfølgelig skal stå til ansvar for handlingerne i det danske retssystem.

- Men at lave en tvangsadskillelse, hvor man henter børnene og lader mødrene blive i lejrene, det vil som udgangspunkt stride imod barnets tarv, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun understreger, at det dog er positivt, at regeringen nu anerkender, at Danmark har et ansvar over for børnene.

Regeringen har tirsdag indgået en bred aftale, hvor der oprettes en såkaldt taskforce - arbejdsgruppe - som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre.

Senest 15. maj skal arbejdsgruppen komme med løsninger.

Også Anders Ladekarl, der er generalsekretær i dansk Røde Kors, er kritisk over for at hente børnene hjem uden deres mor. Men han ser alligevel aftalen som et godt første skridt.

- Der har været meget modvilje mod det her indtil videre. Nu er der en åbning, der gør, at man seriøst kigger på, om det kan lade sig gøre.

- Jeg kan tvivle på, om det kan lade sig gøre, uden mødrene også bringes med. Det er Røde Kors' opfattelse, at alle danske statsborgere bør tages hjem fra lejrene i Syrien inklusive mødrene, men det her er et vigtigt første skridt, siger han.

Men det bør slet ikke diskuteres, om børnene kan adskilles fra deres mor. Både mødre og børn skal hentes til Danmark. Sådan lyder det fra Natascha Rée Mikkelsen, der er journalist og talsperson for Repatriate the Children Denmark, der kæmper for at få de 19 børn og deres mødre til Danmark.

Hun har mødt 12 ud af de 19 børn og fortæller om meget traumatiserede børn.

- Mit indtryk er, at de store - som taler dansk og kan forklare, hvordan de har det - vil hjem til Danmark. De kan huske Danmark og savner deres familie. De vil være kede af og skræmte over at skulle skilles fra deres mor, som er den person, de har været tæt på i alle de år.

- Og hos nogle af de små børn, der ikke har noget sprog, er det tydeligt, at de er tæt knyttet til deres mor og ikke bør skilles fra hende, siger hun.

FAKTA: Seks dansktilknyttede mødre sidder i syriske lejre

Udenrigsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark, uden deres forældre følger med.

Mødrene sidder i fangelejrene i det nordøstlige Syrien med deres børn, fordi de i sin tid rejste ud af Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Ifølge Udenrigsministeriet drejer det sig om 19 børn, der er født af enten danske statsborgere eller tidligere danske statsborgere.

Her er familierne med dansk tilknytning i lejrene al-Hol og al-Roj:

* En 31-årig kvinde med dansk statsborgerskab og hendes to børn på fire og fem år.

Kvinden tog til Syrien i 2014, og hun og hendes børn sidder i øjeblikket i al-Roj-lejren.

* En 26-årig kvinde, der har fået frataget sit danske statsborgerskab.

Hun rejste til Syrien i 2015 og befinder sig nu i al-Hol-lejren sammen med sine to børn. Det ene barn er halvandet år, og det andet er fire år.

* En 37-årig kvinde med fem børn.

Kvinden befinder sig i al-Hol-lejren med sine fem børn. Det vides ikke, hvornår hun rejste ud af Danmark.

* En 32-årig kvinde med to børn.

En 32-årig kvinde tog til Syrien i 2014. Hun har siden fået frataget sit danske statsborgerskab og befinder sig nu i al-Roj-lejren med sine to børn, der er to og tre år gamle.

* 23-årige tvillingsøstre med et fireårigt barn.

Begge søstre har fået frataget deres danske statsborgerskab, efter at de rejste til Syrien i 2014. Her sidder de i dag i al-Roj-lejren. Den ene af søstrene har et barn, der er fire år gammelt.

* En familie med fem børn.

En kvinde og hendes mand rejste til Syrien i 2014. Manden, som er 39 år gammel, har siden fået frataget sit danske statsborgerskab, men den 33-årige mor er stadig dansk statsborger. De sidder i al-Roj-lejren med deres fem børn, der er mellem 2 og 13 år gamle.

* En fængslet mand i al-Hol med sit barn.

En mand, som er dansk statsborger, tog til Syrien i 2013. Hans syriske kone sidder efter sigende i al-Hol-lejren med deres fælles barn.

* IS-krigeren Basil Hassans barn er i al-Hol.

IS-krigeren Basil Hassans barn befinder sig i øjeblikket i al-Hol-lejren i Syrien. Basil Hassan er dansk-libaneser, mens barnets mor er hollandsk.

Kilder: DR.

FAKTA: 19 børn med dansk tilknytning er i fangelejre i Syrien

I den seneste terroranalyse fra PET fremgår det, at børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre ikke for nu udgør en terrortrussel, da deres alder er lav.

Børnene og deres forældre har i flere været centrum for et politisk slagsmål, da deres forældre rejste ned for at støtte Islamisk Stat. Derfor vil et stort flertal i Folketinget ikke have forældrene tilbage til Danmark.

Regeringen har længe skrevet, at der er tale om 19 børn. I PET's vurdering står der dog, at der opholder sig 'mindst 25' børn i det nordlige Syrien.

Læs mere om dem her:

De 19 børn:

* Udenrigsministeriet kender til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i de to fangelejre al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

* Tre af de seks mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. De andre tre mødre, som er danske statsborgere, er blevet afskåret fra bistand fra udenrigstjenesten.

* Børnene er mellem 1 og 14 år. Ni er født i Danmark, mens de resterende ti er født i konfliktzonen. De ti yngstes indfødsret er ikke fastslået.

* I et enkelt tilfælde er Udenrigsministeriet blevet oplyst om, at barnet ikke er et biologisk barn af en dansk statsborger, men et forældreløst barn, som kvinden har taget til sig.

De 25 børn:

* Politiets Efterretningstjeneste skriver i sin vurdering af terrortruslen mod Danmark i marts 2021:

- Af de i alt cirka 60 børn af personer udrejst fra Danmark opholder mindst 25 sig i det nordøstlige Syrien, primært i lejrene al-Roj og al-Hawl. De øvrige opholder sig ifølge PET’s oplysninger blandt andet i det nordvestlige Syrien og i Tyrkiet.

* Politiets Efterretningstjeneste oplyser om forskellen blandt andet, at man løbende modtager oplysninger, der 'kan have betydning' for estimatet samt at det er vanskeligt at indsamle oplysninger i en konfliktzone.

* Udenrigsministeriet oplyser, at tallet 19 dækker over dem, hvor der er eller har været taget kontakt til ministeriet fra dem.

* Avisen Politiken har tidligere beskrevet, at seks ud af de 25 har forældre, der ikke har været statsborgere i Danmark. Og at børnenes tilhørsforhold derfor er uafklaret.

Tidligere hjemtagne børn:

* I juni 2019 blev en 13-årig dansk dreng evakueret fra en syrisk fangelejr uden sin mor og søskende. Det skyldtes, at han havde et skudsår i ryggen og var lam i benene.

* I november 2019 blev et forældreløst spædbarn med dansk tilknytning overdraget til danske myndigheder.

* Desuden blev to forældreløse franske børn med dansk baggrund hentet ud af Syrien til Frankrig i midten af juni 2019.

Kilder: Udenrigsministeriet og Ritzau.