Regeringen: Stigende huspriser breder sig til provinsen

Regeringen hæver skøn for, hvor meget boligpriserne vil stige. Også uden for de store byer peger pilen opad.

Stigende boligpriser bliver i højere grad et fænomen, der ikke kun er forbeholdt boligejerne i de store byer herhjemme.

Der er udsigt til fortsat bedring på boligmarkedet, og prisstigningerne vil fordele sig mere jævnt ud over landet, skriver regeringen i Økonomisk Redegørelse.

- Der er tegn på, at fremgangen nu ikke længere er isoleret til de største byer, hedder det i redegørelsen.

I år venter regeringens økonomer en stigning i huspriserne på tre procent. Til næste år hæver regeringen sin forventning til fra 3,0 til 3,5 procent. Regeringen venter også en stigning i boligpriserne på 3,5 procent i 2016.

- Der er i stedet tale om en stabil og afdæmpet fremgang. Det er også en ønskværdig udvikling med tanke på den turbulente tid, som boligmarkedet har været igennem, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

Han er enig med regeringens skøn om, at boliger udenfor de store byer også har udsigt til prisstigninger, omend der er lang vej endnu til prisfest i provinsen.

- Ser man på antallet af kommuner, der melder om enten kvartalsvise eller årlige prisstigninger på huse, tegnes der et billede af, at flere og flere kommuner oplever stabile til svagt stigende huspriser, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han tilføjer, at stigningerne dog stadig er beskedne rent historisk, og at der fortsat er faldende priser i nogle områder.

- Prisfaldene er dog i disse områder taget af i styrke, men under alle omstændigheder vil der efter alt at dømme fortsat blive tale om et boligmarked i flere hastigheder over de kommende år, vurderer cheføkonomen.

Ifølge Joachim Borg Kristensen, boligøkonom i Nykredit, er der efter regeringens forventninger udsigt til pæn fremgang i de reale boligpriser, da der samtidig forventes en forbrugerprisinflation på 0,6 procent i 2014, 0,8 procent i 2015 og 1,5 procent i 2016.

- Regeringen lægger i sin husprisprognose vægt på, at renterne er meget lave, og indkomsterne er stigende, skriver Joachim Borg Kristensen i en kommentar.

Med det seneste skøn for boligpriserne ser regeringen en anelse mere positivt på boligprisernes udvikling end Nationalbanken, som onsdag fremlagde forventninger om stigninger på 2,8 procent i år, 2,9 procent i 2015 og 3,4 procent i 2016.

0 kommentarer
Vis kommentarer