Regeringen vil hæve forsamlingsforbud til 50 fra mandag

Tre gange skal grænsen for forsamlingsforbuddet revideres hen over sommeren, viser nyt udspil

Regeringen vil hæve forsamlingsforbud til 50 fra mandag

Regeringen vil hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra mandag den 8. juni.

Det viser et brev, der indeholder et udspil, som er sendt rundt til partilederne.

Planen er, at forsamlingsforbuddet skal hæves i tre etaper. I første etape mandag bliver det hævet til 50 personer.

I anden etape den 8. juli hæves det ifølge udspillet til 100 personer, og i tredje etape den 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Lige nu er forsamlingsforbuddet på ti personer på grund af coronakrisen.

Derudover gælder en række nye undtagelser fra 8. juni, såfremt regeringens udspil bliver til virkelighed.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for arrangementer, hvor deltagere sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer.

Det vil sige, at eksempelvis bryllupper eller idrætsarrangementer som fodboldkampe er undtaget. Det kan også gælde for generalforsamlinger.

Der er dog stadig et øvre loft på 500 personer, der gælder indtil den 31. august.

For aktiviteter indendørs vil den eksisterende kvadratmeterregel stadig gælde. Den lyder på, at der må være en person på to kvadratmeter. Den gælder lige nu for blandt andet restauranter og kulturarrangementer.

Den udvides, så den gælder alle lokaler, hvor kunder og besøgende primært sidder ned, forudsat at den ansvarlige arrangører er indbefattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

Politiet kan stadig nedlægge opholdsforbud i alle tre etaper.

Partilederne får en hurtig deadline for at melde tilbage - regeringen har bedt dem allerede melde tilbage i morgen om, hvorvidt de kan acceptere udspillet eller ej.

Derefter vil der være forhandlinger hen over weekenden, lyder det i brevet til partilederne.

Mettes brev til partilederne: Sådan åbner Danmark over sommeren

Kære partiledere

Følgende fremgår bl.a. af aftale om yderligere genåbning i fase 2, der den 20. maj 2020 blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier:

”Partierne er enige om gradvist at lempe forsamlingsforbuddet henover sommeren. Regeringen vil i forbindelse med overgangen til fase 3, hvor det er aftalt, at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, fremlægge en sundhedsmæssigt forsvarlig plan, der indeholder en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv. Planen vil indeholde en forventet gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet – som fx kan være selektiv for visse arrangementer mv. – henholdsvis den 8. juli og den 8. august.”

Regeringen foreslår at lempe forsamlingsforbuddet i tre etaper hen over sommeren: 

Etape 1: 8. juni 2020 Grænsen for forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer. 

Derudover lægger vi op til en harmonisering af undtagelserne til forbuddet, så den eksisterende kvadratmeterregel om maksimalt 1 person pr. 2 m2, som bl.a. gælder for restauranter og kulturarrangementer med siddende publikum, udvides til fremover at gælde for alle lokaler, hvor kunder og besøgende i det væsentlige sidder ned, forudsat at den ansvarlige for lokalerne er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.  

Der henvises i den forbindelse fx til ”Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum” samt ”Retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre m.v. i lyset af udbruddet af COVID-19”. Begge sæt retningslinjer er vedlagt.

Harmoniseringen betyder, at det også vil være muligt at holde fx en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, fx superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned.

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

Vedrørende private boliger vil der fortsat ikke være lovgivning – men en anbefaling om at holde sig til 50 personer. 

Etape 2: 8. juli 2020 Grænsen for forsamlingsforbuddet hæves til 100 personer. 

Vedrørende private boliger vil der fortsat ikke være lovgivning – men en anbefaling om at holde sig til 100 personer. 

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

Etape 3: 8. august 2020 Grænsen for forsamlingsforbuddet hæves til 200 personer ved arrangementer, hvor arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. For øvrige arrangementer og forsamlinger vil grænsen fortsat være 100 personer. 

Vedrørende private boliger vil der fortsat ikke være lovgivning – men en anbefaling om at holde sig til 100 personer. 

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

Det gælder for alle tre etaper, at politiets mulighed for at nedlægge opholdsforbud opretholdes sideløbende med, at forsamlingsforbuddet lempes. Politiet vil således fortsat have mulighed for – hvis bl.a. påbudsadgangen ikke vurderes tilstrækkelig til at forhindre fare for smitte et bestemt sted – at nedlægge opholdsforbud, sådan som det tidligere er sket på f.eks. Islands Brygge.

Planen er nærmere beskrevet i vedlagte notat fra Justitsministeriet. De sundhedsfaglige vurderinger fra hhv. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut er ligeledes vedlagt.

Regeringen ønsker samtidig med den gradvise lempelse af forsamlingsforbuddet at gøre det klart, at såfremt der sker en opblussen i epidemien, så vil en opstramning af forsamlingsforbuddet forventeligt være et af de første tiltag.

I bedes komme med eventuelle bemærkninger og/eller bekræfte en politisk aftale om den beskrevne plan senest lørdag d. 6. juni kl. 20. 

Endelig fremgår det af vores aftale fra 20. maj: 

”Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. Partierne er enige om, at disse aktiviteter, gennemgås af sundhedsmyndighederne med henblik på, at partierne forud for og i forbindelse med overgangen til fase 3, aftaler en samlet genåbningsplan for disse aktiviteter.” 

Erhvervsministeren, Kulturministeren og Sundheds- og Ældreministeren vil indlede forhandlinger med idræts- og erhvervsordførerne herom, med henblik på en politisk aftale senest mandag d. 8. juni 2020.

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen