S-minister: Der skal betales topskat af feriepenge

Beskæftigelsesministeren slår fast, at lønmodtagere ikke står til en lempelig skat på 38 procent af feriepengene

S-minister: Der skal betales topskat af feriepenge

Video: Philip Davali

Hvis danskerne får udbetalt deres feriepenge, så skal de kun beskattes med en en afgift på 38 procent. Sådan er aftalen, har det lydt fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

Men nu fastslår Beskæftigelsesministeriet i et nyt notat, at den udlægning ikke er korrekt. I stedet er det aftalt, at danskerne skal betale almindelig indkomstskat, hvis de får indefrosne feriepenge udbetalt.

Dermed står tusindvis af danskere til at skulle betale topskat, hvis de får udbetalt feriepengene.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fastslår nu klart, at den almindelige indkomstbeskatning også er regeringens ønske. Det siger han, forud for at regeringen i august ventes at fremlægge lovforslaget om udbetaling af feriepengene.

- Beskæftigelsesministeriet fastslår, at man som udgangspunkt skal betale indkomstskat af de indefrosne feriepenge. Det er også mit udgangspunkt som beskæftigelsesminister i en socialdemokratisk regering, siger Peter Hummelgaard.

Han mener, at en flad skat på 38 procent vil resultere i en stor skattelettelse for topskatteydere.

- Vi har et progressivt skattesystem i Danmark. Det sikrer, at de, der tjener mest også skal betale mest i skat. Det gælder også i denne situation.

- Det er efter min og regeringens opfattelse ikke rimeligt, at man ved at lave en flad skat reelt vil give en skattelettelse til topskatteydere på 18 procent, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge ministeren vil det samtidig koste statskassen tre til fem milliarder kroner i tabt provenu, hvis man gennemtrumfer en flad skat på 38 procent.

I notatet peger Beskæftigelsesministeriet på, at afgiften på de 38 procent kun gælder i helt særlige tilfælde. Det er blandt andet, hvis en virksomhed er gået konkurs. Så skal lønmodtageren sikres af Lønmodtagernes Garantifond.

Mens regeringen vil fastholde beskatning med afsæt i den enkeltes trækprocent, så presser flere partier på, for at danskerne skal slippe for topskat på feriepengene.

Spørgsmålet bliver, om beskæftigelsesministeren kan samle flertal for sin beskatningsmodel, når regeringen fremlægger sit lovforslag. Det vil formentlig stå klart i løbet af august.

I forvejen ventes feriepengene tidligst at kunne blive udbetalt til september eller oktober. Det kan vise sig at være sent i forhold til ønsket om at få pengene ud til forbrug efter corona-nedlukningen.

Ledernes direktør Henrik Bach Mortensen håber, at beskæftigelsesministeren og det politiske flertal vil lytte til FH, Dansk Metal og Lederne:

- Det er meget beklageligt og uforståeligt, at beskæftigelsesministeren holder fast. Det vil reelt betyde, at det ikke kan betale sig at få udbetalt pengene, hvis man betaler topskat i dag, eller feriepengene gør, at man når topskattegrænsen.

- Dermed får vi jo slet ikke den maksimale effekt med kickstart af dansk økonomi, som var selve formålet med at udbetale pengene, siger Henrik Bach Mortensen.

Beregninger fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at 96.000 danskere vil komme over topskattegrænsen, hvis de tager imod indefrosne feriepenge.