Sådan vil regeringen beskytte Danmark mod 'især Rusland'

Regeringen har en plan på 11 punkter, der skal sikre næste danske valg mod påvirkning fra udlandet

Foto: Rune Aarestrup Pedersen
Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Der er risiko for, at en fremmed magt vil forsøge at påvirke udfaldet af et demokratisk valg i Danmark.

Det vurderer regeringen, der derfor er klar med en plan, der skal sikre demokratiet mod udenlandsk påvirkning.

Det er ikke, fordi regeringen frygter, at en fremmed magt vil hacke selve valghandlingen, understreger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Regeringen er derimod bekymret over udsigten til, at fremmede lande vil sprede misinformation i forbindelse med valget.

- Formålet er at skabe tvivl om, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, siger Claus Hjort.

Det er især Rusland, regeringen fremhæver.

- Kreml anser splittelse i Vesten som værende i deres interesse, siger Claus Hjort.

Her er initiativerne

Med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i spidsen præsenterede regeringen fredag en række tiltag, der skal imødegå den stigende trussel fra cyberangreb.

Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag, at man bruger 43 millioner kroner på at bekæmpe fremmede magters forsøg på påvirkning af danske valg.

Listen over nye initiativer er som følger:

* En tværministeriel taskforce, der skal styrke koordination og indsats mod påvirkningskampagner i forbindelse med danske valg og udvikle konkrete modforanstaltninger.

* Styrket overvågning af disinformation i medierne rettet mod Danmark og træning af statslige myndigheders kommunikationsansatte.

* Styrket fokus fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på fjendtligsindede udenlandske aktørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark.

* Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer i samarbejde med PET og FE/Center for Cybersikkerhed (CFCS), at der gennemføres de fornødne trussels- og sårbarhedsvurderinger i forhold til danske valghandlinger.

* Økonomi- og Indenrigsministeriets beredskab i forbindelse med valghandlingen vil have øget fokus på trusler fra eventuel udenlandsk påvirkning.

* Tilbud til alle opstillingsberettigede politiske partier med rådgivning om risikoen for udenlandsk påvirkning ved det kommende folketingsvalg, herunder cyberangreb.

* Regeringen vil indbyde partilederne til en orientering om risikoen for udenlandsk påvirkning ved det kommende folketingsvalg.

* Regeringen vil invitere repræsentanter for medierne til en dialog om mulige samarbejder til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg. Med fuld respekt for centrale principper for en fri og uafhængig presse.

* Regeringen vil invitere medier omfattet af public service-forpligtelse til en dialog om mulige samarbejder til at imødegå eventuelle udenlandske forsøg på at påvirke det kommende folketingsvalg.

* Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at det strafferetlige værn mod fremmede efterretningstjenesters påvirkningskampagner mod Danmark er opdateret i forhold til den aktuelle trussel.

Kilde: Justitsministeriet.

Planen handler ikke om såkaldt "fake news" i bred forstand, understreger Pape. Den handler om fremmede efterretningstjenesters bevidste forsøg på misinformation.

- Vi skal selvfølgelig stå på en sikker grund af viden, før vi går ud med, at et fremmed land er i færd med at påvirke vores demokrati, siger Pape.

Vi skal forsvare vores frihed, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Det er især Rusland, der anvender ondsindede kampagner for at påvirke vestlige demokratier.

Han henviser til, at Rusland blandt andet har anvendt løgne.

- Det kan være løgne. Vi har set det i USA med præsidentvalget og i Frankrig, siger Anders Samuelsen.

Danmark er inspireret af erfaringer fra Sverige, Finland og Holland. I den svenske valgkamp kom et falsk brev med russiske aner, forklarer han.

37 kommentarer
Vis kommentarer