SF vil give offentligt ansatte ytringsfrihed ved lov

SF vil have delt bevisbyrde i sager om afskedigelser, og godtgørelsen ved urimelig afskedigelse skal stige

SF-formand Pia Olsen Dyhr mener, at alt for mange offentligt ansatte ikke melder om problemer på deres arbejdspladser. (Arkivfoto)

 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
SF-formand Pia Olsen Dyhr mener, at alt for mange offentligt ansatte ikke melder om problemer på deres arbejdspladser. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Offentligt ansatte skal have bedre muligheder for at ytre sig, uden at de skal frygte for enten at blive fyret eller blive sat i skammekrogen på deres arbejdsplads.

Det mener SF, som vil lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed.

- Vi vil have en lov, der sikrer ytringsfrihed for de offentligt ansatte, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

SF vil blandt andet sikre den ansættelsesretlige beskyttelse, så bevisbyrden i sager om afskedigelse deles.

Delt bevisbyrde dækker over, at den ansatte alene skal kunne påvise nogle omstændigheder, der kan give anledning til at formode, at arbejdsgiveren ved afskedigelsen har lagt vægt på usaglige hensyn.

Hvis det lykkes for den ansatte at påvise sådanne omstændigheder, skal arbejdsgiveren bevise, at afskedigelsen ikke skyldes disse forhold.

Ligeledes vil partiet have forhøjet godtgørelsen til en offentligt ansat, der bliver afskediget på urimelig vis, og der skal være mulighed for sanktioner mod arbejdspladser, hvis der kommer kritik fra Ombudsmanden.

I 2016 viste en undersøgelse blandt 4800 ansatte i FTF (nu en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.), hovedorganisation for 450.000 ansatte i både den offentlige og private sektor, at 60 procent af de ansatte var bange for at udtale sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads.

I april i år viste en betænkning fra Ytringsfrihedskommissionen under Justitsministeriet, at 81 procent af de offentligt ansatte, der kendte til kritisable forhold på deres arbejdsplads, ikke havde ytret sig offentligt om det.

Det skyldtes for knap halvdelens vedkommende, at de blandt andet frygtede at blive fyret eller var bange for at blive anset som illoyale over for deres arbejdsplads.

- Jeg synes faktisk, det er uhyggelige tal, siger Pia Olsen Dyhr.

- Hele 81 procent af de offentligt ansatte kender til kritisable forhold på deres arbejdsplads, og de vælger ikke at fortælle om det, fordi de er bange for enten at blive fyret, eller at de kommer til at opleve repressalier.

- Det går jo ikke, at man som offentligt ansat ikke rapporterer. Det kan være ældre mennesker, som ligger i mange dage med en våd ble, som man ville fortælle om, men som man ikke gør.

- Eller folk der ikke får den rigtige medicin, som de har brug for. Dér har vi brug for, at de offentligt ansatte råber vagt i gevær. Det handler om mennesker og menneskelige hensyn, siger hun.

SF ønsker, at regeringen snarest vil indkalde til drøftelser om, hvordan de ansattes ytringsfrihed kan blive styrket, samt hvordan man kan lave en udvidet whistleblowerordning.