Søren Pape vil skærpe lov om voldtægt: Klar til samtykke

Justitsminister Søren Pape (K) vil ændre loven om voldtægt. Et ekspertpanel skal blandt andet se på, hvorfor udlændinge er overrepræsenteret i voldtægtssager og se på, om loven for samtykke skal ændres

Panelet består af enkeltpersoner og organisationer. Foto: Jonas Olufson
Panelet består af enkeltpersoner og organisationer. Foto: Jonas Olufson

Søren Pape Poulsen melder sig nu for alvor på banen i kampen mod voldtægt. Det oplyser han i en pressemeddelelse fredag morgen.

Justitsministeren har nedsat et ekspertråd, som skal se nærmere på behandlingen af sager om voldtægt, med fokus på, at ofre skal behandles bedst muligt.

- Vi skal sætte alle gode kræfter ind for at gøre det bedre i sager om voldtægt. Derfor nedsætter jeg i dag officielt et ekspertpanel med fokus på, hvordan vi både i og på tværs af myndighederne kan blive bedre til at tage hånd om voldtægtsofre. Vi skylder ofrene at lytte til deres oplevelser med både politiet og retssystemet og lære af deres historier, udtaler justitsministeren i pressemeddelsen.

Det betyder også, at ekspertrådet skal se på, om den nuværende lov om voldtægt skal forandres. Det betyder, at justitsministeren vil se på, om der kan indføres skærpede regler i forhold til samtykke, som man har i Sverige.

- Der har på baggrund af nogle konkrete sager været rejst kritik af lovgivningen i medierne. Det kan jeg ikke sidde overhørig, og jeg vil derfor blandt andet på baggrund af oplysninger fra andre lande – lave en grundig analyse af, hvordan lovgivningen kan skærpes, så vi beskytter voldtægtsofrene på den bedst mulige måde, skriver justitsminister, Søren Pape Poulsen i pressemeddelsen.

Derudover vil panelets fokus være på at forebygge den overrepræsentation af udlændinge, der er i sager om voldtægt.

Ekspertpanelet vil bestå af:

1. Amnesty International

2. Dannerstiftelsen.

3. Advokat Jytte Lindgård.

4. Center for Seksuelle Overgreb (CSO) på Rigshospitalet.

5. Professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet

6. Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

7. Psykolog Svend Aage Madsen

8. Afdelingschef Pernille Breinholdt Mikkelsen fra Justitsministeriet

Første møde vil være i dag 5. oktober, og panelet forventes at være nedsat frem til foråret 2019