Studerende raser over ny karakterskala

Danske Studerendes Fællesråd har svært ved at se, at den nye udmærkelse 12+ vil andet end at øge ræset

Regeringen vil ændre den snævre nulfejlskultur i uddannelsessystemet ved blandt andet at indføre udmærkelsen 12+ for den helt ekstraordinære præstation.

Det skal være med til at flytte fokus fra, at en karakter udelukkende gives for at opfylde en række fastsatte mål.

Hos De Studerende Fællesråd giver formand Johan Hedegaard Jørgensen dog dumpekarakter til det nye topmærkat.

- Det bliver jo bare en ekstra udmærkelse, man skal opnå. Og selv om det ikke tæller i gennemsnittet, vil erhvervslivet, når de sidder og ansætter, jo stadig komme til at sidde og se på, om folk har fået 12 eller 12+, siger han.

- Så vi kan ikke se, at det her skulle gøre noget godt for karakterpresset på uddannelserne, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Ud over det nye 12+ vil uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) også bede en ekspertgruppe om at undersøge, om de nuværende beskrivelser af trinene i karakterskalaen kan fokusere mere på, hvad de studerende kan, end på hvad de ikke kan.

Og eksperterne skal også tygge på, om det nuværende 7-tal kan erstattes af et 6-tal og et 8-tal for at komme de store trinspring i midten af skalaen til livs.

De dele ser De Studerendes Fællesråd anderledes positivt på. Men i virkeligheden så Johan Hedegaard Jørgensen hellere, at fokus lå et helt andet sted end på karaktersystemet.

- Det er jo ikke de studerende, der efterspørger at få lavet karaktersystemet om.

- Vi vil langt hellere snakke om mere feedback og vejledning, for et tal kan ikke stå alene, uanset om det hedder 7, 8, 12 eller 12+.

I det hele taget har Johan Hedegaard Jørgensen ikke meget til overs for uddannelsesministerens hidtidige initiativer.

- Det er en smule naivt at tro, at sådan nogle quick fix med at kigge på karakterskalaen og lave et del-dine-fejl-hashtag løser problemerne med pressede unge og mistrivsel i uddannelsessystemet.

- Det gør det jo ikke, siger han.

Hvis det nye 12+ ender med at blive indført, bliver det tidligst i 2020.