Alternativet vil indskrænke ytringsfrihed: Flere skal straffes for racisme

Anklagemyndigheden vægter ytringsfriheden alt for højt i forhold til racismeparagraffen. Derfor skal borgerne selv kunne indbringe sager om racisme direkte ved domstolene uden om anklagemyndigheden, foreslår spidskandidat for Alternativet

Sikandar Siddique og partileder, Uffe Elbæk med folketingsmedlem Rasmus Nordqvist i baggrunden. PR-foto
Sikandar Siddique og partileder, Uffe Elbæk med folketingsmedlem Rasmus Nordqvist i baggrunden. PR-foto

Alternativet vil gøre det lettere at lukke munden på Rasmus Paludan og andre med samme politiske holdninger. Ytringsfriheden skal ikke længere kunne overtrumfe den enkelte borgers oplevelse af at være udsat for racisme.

Derfor foreslår Alternativet, at den enkelte borger fremover skal kunne rejse civile sager om racisme direkte ved domstolene. Altså uden om politi og anklagemyndighed der i dag vægter ytringsfriheden alt for for højt i forhold til racismeparagraffen, forklarer Sikandar Siddique, der er folketingskandidat for Alternativet.

- Der er brug for, at vi tager diskrimination og racisme alvorligt. Vi skal handle aktivt for at styrke den enkeltes retssikkerhed og krav på ligebehandling. Derfor skal den enkelte borger kunne rejse sager om racisme ved en domstol. Det skal ikke længere alene være anklagemyndigheden, der skal afgøre hvorvidt en anklage for racisme skal prøves ved domstolene, fastslår Sikandar Siddique.

- Det skal være lettere at stoppe Paludans ytringsfrihedsfundamentalisme. Alt for mange med minoritetsbaggrund oplever dagligt at blive mødt af stigmatisering og diskrimination, siger han.

Har anmeldt Paludan
Sikandar Siddique har personligt anmeldt Rasmus Paludan til politiet – og understreger, at han stiller forslaget på vegne af sit parti, Alternativet. Der er altså ikke tale om en soloudmelding, forklarer han.

Dels har han anmeldt Stram Kurs-lederen for koranafbrændingerne og dels for nogle af Paludans udtalelser, som ifølge Sikandar Siddique har været racistiske.

- Jeg mener, at det er domstolene og ikke anklagemyndigheden, der skal afgøre, hvor grænsen mellem ytringsfrihed og racisme går. Derfor skal loven laves om, så den enkelte borger eller organisation selv kan rejse sager om racisme, så flere sager om racistiske ytringer bliver afgjort ved domstolene, siger han.

- Men anklagemyndighedens jurister har jo samme uddannelse som dommerne. Tror du ikke, at domstolene i det fleste tilfælde vil nå frem til samme resultat som politiet og anklagemyndigheden i dag?

- Det kan jeg ikke sige. Men det er mere demokratisk at få prøvet sagerne ved domstolene. Anklagemyndigheden er for tilbageholdende med at rejse straffesager om racisme. Man tillægger ytringsfriheden for stor vægt. Jeg tror, det vil styrke den demokratiske retssikkerhed, hvis den enkelte borger selv kan anlægge sag om racisme ved domstolene.

- I dag skal man selv betale for sin advokat, hvis man anlægger en civil retssag. Så kan man - hvis man vinder - eventuelt få tilkendt sagsomkostningerne. Hvem skal, hvis dit forslag bliver vedtaget, betale advokatomkostningerne ved de civile sager om racisme?

- Det har jeg ikke tænkt over. Men jeg tænker, at det skal være som ved civile sager i dag. Det vil også forhindre at der bliver anlagt en million sager ved domstolene. Men vi foreslår, at man som borger kan anlægge en civil sag for overtrædelse af straffelovens § 266b, siger Sikandar Siddique, der er sit partis spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds - og tidligere har været medlem af Socialdemokratiet.

137 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere