Hjemløse må sove sammen igen 

Et forbud mod utryghedsskabende lejre bliver i den nye regerings aftale-skrift ændret, så hjemløse på gaden igen kan putte sig sammen om natten

Anton er hjemløs og bor på gaden. Han mener, at loven mod 'utryghedsskabende lejre' rammer helt skævt.
Anton er hjemløs og bor på gaden. Han mener, at loven mod 'utryghedsskabende lejre' rammer helt skævt.

1. april 2017 blev ordensbekendtgørelsen ændret, så det ikke længere var tilladt for hjemløse at etablere eller opholde sig i lejre, der vurderedes at skabe utryghed.

En overskridelse af dette medførte en bøde eller et zoneforbud, der gjorde det forbudt at opholde sig i hele kommuner. 

Loven mod lejrene har været tilsigtet at skulle ramme rumænere og andre fra østeuropæiske lander, der har fyldt meget på gadehjørnerne i de største danske byer. Men loven ramte også andre.

Anton har pakket sine ejendele sammen og går på jagt efter et godt sted at sove for natten. Foto: Henning Hjorth. Samfund Hjemløse Anton: Politiets roma-lov giver bagslag

Blandt andre blev den danske hjemløse André Christiansen, der sov alene under åben himmel, tiltalt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han fik en bøde på 1000 kroner og tre måneders forbud mod at opholde sig i Københavns Kommune.

I den nye aftaletekst, som landets kommende statsminister, Mette Frederiksen, er blevet enige med radikale, Enhedslisten og SF om, bliver der dog lagt op til, at de danske hjemløse nu kan sove roligere om natten.

Der er ikke sat afsender på punktet om at droppe de utryghedsskabende lejre, men Enhedslistens Pernille Skipper har tidligere talt de hjemløses sag. Foto: Philip Davali/ RItzau Scanpix.
Der er ikke sat afsender på punktet om at droppe de utryghedsskabende lejre, men Enhedslistens Pernille Skipper har tidligere talt de hjemløses sag. Foto: Philip Davali/ RItzau Scanpix.
 

Må ikke ramme hjemløse
I aftale-teksten står der:

' En ny regering vil præcisere forbuddet mod at etablere eller opholde sig i såkaldte utryghedsskabende lejre og politiets dertilhørende mulighed for at udstede et zoneforbud, så det tydeliggøres, at hensigten er at sætte ind over for personer, der har etableret sig i permanente lejre og ikke hjemløse, der er tvunget til at overnatte udendørs'.

Altså, bliver det efter alt at dømme fremover muligt for 'almindeligt' hjemløse at sove på gaden uden at blive vækket af politiet.

Utryghedsskabende lejre: Det siger loven

1. april 2017 fik politiet udvidede beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum.

Ordensbekendtgørelsen blev ændret, så hjemløse i lejre kunne straffes med bøde.

Siden er det blevet muligt for politiet at udstede et zoneforbud på 400 eller 800 meter sammen med en bøde.

1. juli 2018 blev zoneforbuddet ændret, så hjemløse nu kan blive bortvist i en hel kommune, hvor han eller hun har sovet i lejr.

I sommeren 2018 var 389 personer ifølge Københavns Politi sigtet efter bestemmelsen - godt og vel 300 af dem var rumænere, seks var danskere.

I efteråret 2018 faldt der dom i en sag, som afgjorde, at en lejr godt kan bestå af en enkelt person.

 

Kilde: retsinformation.dk

En ny lov truer hjemløse Allan Andersen med at blive forvist fra kommunen. Sker det, mister han det liv i København, han har brugt syv år på at bygge op. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Samfund Hjemløs: zoneforbud kan ødelægge mit liv

20 kommentarer
Vis kommentarer