Hjemmehjælps-massakre i hele landet

På landsplan er antallet af visiteret hjemmehjælpstimer faldet med 25 procent

De kommuner, der er markeret med rødt, har skåret over 25 procent i antallet af visiterede hjemmehjælps-timer til ældre over 80 år fra 2008 til 2017. Vejen, Aarhus og Billund er taget ud af oversigten på grund af datafejl. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
De kommuner, der er markeret med rødt, har skåret over 25 procent i antallet af visiterede hjemmehjælps-timer til ældre over 80 år fra 2008 til 2017. Vejen, Aarhus og Billund er taget ud af oversigten på grund af datafejl. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Hjælpen til landets ældre er de seneste ti år blevet markant forringet.

Det afslører en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Ekstra Bladet.

Tallene viser blandt andet, at antallet af hjemmehjælpstimer til borgere over 80 år i gennemsnit er faldet med 24,9 procent fra 2008 til 2017 i landets kommuner.

90-årige Birthe Rasmussen har oplevet, hvordan Assens Kommune har gennemført massive besparelser. Her får hun hjælp af hendes datter Sussie Elkjær. Foto: Tim Kildeborg Jensen Valg19 Fødselsdagstrussel til 90-årige Birthe: Rengøring hver femte uge

Det er sket samtidigt med, at der er kommet 10,1 procent flere ældre på 80 år og derover. Således er der i dag over 250.000.

Ifølge Lars Andersen, direktør i AE, befinder hjemmeplejen sig i dag på det laveste niveau i de ti år, Danmarks Statistik har data på området.

Artiklen fortsætter under videoen

Birthe Rasmussen på 90 år er en af dem, der er ramt af besparelser. (Fotograf: Tim Kildeborg Jensen / Redigering: Lasse Mehrfeld Brøndal)

- Undersøgelser fra blandt andet VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, red.) har slået fast, at de ældre i samme periode ikke er blevet sundere eller klarer sig meget bedre.

- Det er derfor et udtryk for, at kommunerne er blevet holdt i meget stramme tøjler budgetsmæssigt – og det er slået ud på hjemmehjælpen, hvor der er blevet en dårligere service i mange kommuner til de ældre, siger han.

De ældre er ikke blevet sundere

Ofte forklarer politikerne faldet i plejehjemspladser eller hjælpen til ældre med, at de berørte borgere blevet mere friske, men det har ikke hold i virkeligheden.

Tidligere i år konkluderede Sundhedsstyrelsen i den store undersøgelse ’Ældres sundhed og trivsel’, at der ikke er sket nævneværdig forbedring af de ældres generelle helbred fra 2010 til 2017.

I en rapport fra februar i år fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) konkluderes det, at sandsynligheden for at modtage hjemmehjælp til praktiske opgaver er faldet markant fra 36 procent i 2007 til 25 procent i 2017.

Det går ikke bedre

’Udviklingen kan (...) ikke forklares ved, at flere ældre er blevet selvhjulpne som konsekvens af rehabilitering,’ fastslår VIVE i rapporten.

Hos Ældre Sagen, der har over 860.000 medlemmer, mener direktør Bjarne Hastrup, at tallene er skammelige i en velfærdsstat som Danmark.

- Det er grove og helt absurde besparelser på hjælp til de allersvageste ældre, der samtidig er dem med færrest ressourcer, fastslår Bjarne Hastrup.

- En typisk hjemmehjælpsmodtager er en kvinde, hun er over 80 år, alene og med meget lav indkomst, så hun kan ikke bare købe ydelser ved siden af, men er helt afhængig af hjemmehjælpen. Det er dybt uværdigt, siger han.

Bjarne Hastrup påpeger samtidig, at en undersøgelse, som VIVE har foretaget for Ældre Sagen, konkluderer, at der blandt de allersvageste ældre danskere mellem 67-97 år med en eller flere funktionsnedsættelser er 73.000 borgere, der angiver at have brug for hjælp, men ikke får det.

- Kommunerne har ikke kun skåret på hjemmehjælpen - de har samtidigt gennem lang tid strammet betingelserne for at få den. Det ser vi resultatet af nu. Det en en meget mørk side af den danske velfærdsstat, siger han.

Tallene fra AE afslører også, at der er store geografiske forskelle på antallet af hjemmehjælpstimer ude i kommunerne.

Hvor mange kommuner har skåret i hjælpen, er nogle - blandt andet Hvidovre og Sønderborg - gået den anden vej og har tilført flere timer.

- Det er jo helt meningsløst. Hvis man er svag og har behov for pleje, skal man have den, uanset hvor man bor henne, fastslår Bjarne Hastrup.

***

Thyra Frank:

- Øremærker flere midler

Ældreminister Thyra Frank (LA) mener, at ét bad om ugen godt kan være fint for nogle af landets ældre. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
Ældreminister Thyra Frank (LA) mener, at ét bad om ugen godt kan være fint for nogle af landets ældre. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
 

Ældreminister Thyra Frank (LA) oplyser i et skriftligt svar, at der er blevet tilført flere penge til ældreområdet.

- Med finansloven for 2018 – den første jeg var med til at forhandle - gjorde vi ældreområdet til det velfærdsområde, der blev prioriteret allerhøjest med 2,7 mia. kr. Heraf 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i ældreplejen, oplyser hun.

Mener du, at det er værdigt, at borgere i eksempelvis Assens Kommune kun få rengøring hver tredje uge og få bad med hårvask en gang om ugen?

- For mig er det vigtigt, at den hjælp, vores ældre tilbydes, er tilpasset den enkeltes behov. For nogle er bad og hårvask en gang om ugen det passende niveau. For andre kan det være for sjældent, mens der også er nogle, der synes, det er for ofte.

- Disse forskelle i menneskers behov skal kommunerne kunne honorere, og det er de faktisk forpligtet til ifølge serviceloven, lyder det fra ministeren.

Mulighed for flere penge
Thyra Frank skriver også, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti i marts i år aftalte, at der ved de kommende økonomiforhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) skal ses på muligheden for at øremærke flere midler til ældreområdet.

Tjek hvad du har ret til

Hvad har du ret til?

Du kan se i hvilket omfang din kommune tilbyder i hjemmehjælp i de så-kaldte kvalitetsstandarder, hvor det ned i detaljer er beskrevet, hvad borgerne kan forvente. I Assens Kommune står der

eksempelvis:

Rengøring (støvsugning, afstøvning med videre): Hver 3. uge

Vaske tøj i vaskemaskine: Hver 2. uge

Skift af sengetøj: Maks. hver 3. uge

Bestilling af dagligvarer: En gang om ugen

Brusebad med hårvask: En gang per uge

Toiletbesøg: Fem gange om dagen.

671 kommentarer
Vis kommentarer