Medie: Paludan fører udlændingesag midt i valgkampen

Politiken skriver, at Rasmus Paludan stadig har sag for flygtning. Advokatrådet påpeger i en generel kommentar, at advokater kan komme i interessekonflikter

Følg Politik

Partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, lader sig stadig beskikke som forsvarsadvokat for asylansøgere og frihedsberøvede udlændinge på trods af sine udmeldinger om at ville fratage udlændinge deres rettigheder, fjerne selve muligheden for at søge asyl i Danmark og udvise enhver ikke-vestlig person, der ikke er dansk statsborger.

Det skriver Politiken onsdag.

Centrale kilder fortæller til Politiken, at Rasmus Paludan stadig er engageret i mindst én verserende sag, hvor han er advokat for en person i Udlændingecenter Ellebæk, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Retten i Hillerød oplyser desuden til Politiken, at Paludan som forsvarsadvokat har været beskikket i sager om frihedsberøvelse af udlændinge hvert år i perioden 2014-2018.

Politiken har også fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at Paludan i tre tilfælde – i 2016, 2017 og 2018 – har været beskikket for Flygtningenævnet som forsvarsadvokat for tre afrikanere, der har søgt asyl i Danmark. Alle tre klienters asylansøgninger blev afvist.

Advokatrådet, der fører tilsyn med de advokatetiske regler og kan indbringe sager for Advokatnævnet, siger, at det ikke kender fortilfælde, hvor politiske udmeldinger har affødt en sag i Advokatnævnet.

- Udgangspunktet er, at private og politiske holdninger ikke har indflydelse på arbejdet som advokat. Men man kan godt forestille sig en situation, hvor Advokatnævnet vurderede, at en advokats meget tydeligt udtalte politiske holdninger vil medføre en vurdering af, at han ikke kan repræsentere en bestemt klientgruppe uden at komme i en interessekonflikt, siger Martin Lavesen, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, til Politiken.

Lavesen ønsker ikke konkret at svare på, om der er en sag undervejs om Rasmus Paludans to kasketter.

Som advokat har Rasmus Paludan skrevet under på, at han aktivt vil varetage sine klienters interesser. Med andre ord arbejde aktivt for, at disse klienter får lovligt ophold i Danmark. Og det er lige præcis, hvad han gør, meddeler Rasmus Paludan i et skriftligt svar til Politiken:

'Når jeg er politiker, så kæmper jeg for at lave Danmarks love om. Når jeg er advokat, så kæmper jeg for, at mine klienter får det bedst mulige forsvar. Det virker som om, pressen ikke har forstået en forsvarsadvokats opgave.'

LIGE NU