Risikerer at miste sit hjem: - Jeg føler mig tromlet ned

René Agergaard er en af de flere tusinde beboere i Vollsmose, der risikerer at miste sit hjem. I dag mødes han med Inger Støjberg (V), Zenia Stampe (R) og chefredaktør Poul Madsen

Følg Politik

Har du et spørgsmål om ghettoplanerne, som du gerne vil have med i LIVE-debatten kl. 14.30 i dag, så skriv det i en kommentar herunder - så tager Poul Madsen det med til de to politikere.

 

I snart to årtier har René Agergaard boet i Egeparken i Vollsmose.

Et område, som mange danskere forbinder med kriminalitet, indvandrere og fattigdom, men som er lig med hjem og tryghed for René. Han er så glad for at bo der, at han også har butik i byens center.

- Jeg er glad for at bo her og har altid været det. Der er massere af grønne områder, priserne er rimelige, og jeg har gode naboer, siger René Agergaard.

Men en æra er måske forbi.

Odense Kommune vil rive 1000 ud af de 2872 almene familieboliger, der i Vollsmoses 'hårde ghettoområde', ned. Dette som følge af regeringens 'indsats mod parallelsamfund' fra 2018.

Det betyder, at Renés lejlighed er i spil til at blive enten revet ned eller ombygget til en studiebolig. I værste fald kan hans butik også være i fare.

- Jeg føler mig tromlet ned, og jeg kan ikke se formålet med nedrivningerne, siger René.

- Et af argumenterne, der bliver brugt, er, at opløsning af Vollsmose vil hjælpe folk med at komme i arbejde. Hvordan kan det hjælpe noget at flytte folk væk fra deres netværk? Det bliver da ikke nemmere - tværtimod, siger han.

I plantegningerne for Vollsmoses fremtid er Renés bolig markeret med gul. Det betyder, at det endnu er uvist, om den bygning han bor i, skal rives ned eller ej.

- Usikkerheden om, hvad der skal ske, er det værste. Hvad ville du sige til at blive smidt ud af dit hjem? Det er jo det, der er på spil.

René bor i Vollsmose og har også butik i det lokale center. I værste fald mister han begge dele på grund af politikernes ghettoplaner. Foto: Per Rasmussen
René bor i Vollsmose og har også butik i det lokale center. I værste fald mister han begge dele på grund af politikernes ghettoplaner. Foto: Per Rasmussen

LIVE-debat om planerne
Vollsmose er landets største socialt udsatte boligområde med 9100 beboere. Her bor næsten ti gange så mange mennesker på den samme plads som i resten af Odense. 74,2 procent af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

Her skal der rives ned i Vollsmose

Granparken: 160 boliger

Lærkeparken: 136 boliger

Fyrreparken: 26 boliger

Egeparken: 191 boliger

Bøgeparken: 287 boliger

Birkeparken: 200 boliger

 

Kilde: Odense Kommunes udviklingplan for Fremtidens Vollsmose

Ghettoplanerne skal officielt forhindre parallelsamfund og komme utryghed og kriminalitet i særlige områder til livs. Flere beboere i ghettoerne skal i arbejde eller i uddannelse, og den høje koncentration af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal nedbringes, lyder nogle af målene.

- Hvis du flytter folk herfra, så flytter aben jo bare med. Måske vil det løse nogle problemer for Vollsmose, men man risikerer at få flere hjemløse, og man risikerer, at banderne laver grupperinger andre steder, siger René Agergaard. 

Renés holdning deles af flere politikere, eksperter og indvandrere.

- Jeg synes overordnet, at det virker lidt uigennemtænkt og som noget, nogen inde på Christiansborgs har besluttet, siger René.

I dag - onsdag den 29 maj - får René mulighed for at give udtryk for sine holdninger - face to face - med en af politikerne bag reformen. Han mødes nemlig med Inger Støjberg (V) i en LIVE-debat, hvor også chefredaktør Poul Madsen og Zenia Stampe fra Radikale Venstre deltager.

Se med i dag kl. 14.30 på eb.dk, når debatten sendes LIVE fra Vollsmose.

Har du et spørgsmål om ghettoplanerne, som du gerne vil have med, så skriv det her - så tager Poul Madsen det med til de to politikere.

Ghettoer i Danmark

Der er i alt 57 udsatte boligområder i Danmark. Heraf er der 25 ghettoområder, hvoraf 16 er 'hårde ghettoområder'. 'Hårde ghettoer' har været på ghettolisten mere end fire år. 

Udsatte boligområder defineres ved at opfylde mindst 2 af nedenstående kriterier:

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.

3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ghettoområder er udsatte boligområder og opfylder samtidig to ud af følgende tre kriterier:

1. Antal dømte på over 2,7 pct.

2. Andel uden for arbejdsmarked eller uddannelse på over 40 pct.

3. Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 50 pct. eller andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 60 pct.

 

Regeringens 22 initiativer mod parallelsamfund

 

Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder

1. Fysisk forandrede boligområder

2. Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder

3. Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder

 

Mere håndfast styring af, hvem der kan bo i udsatte boligområder

4. Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere

5. Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder

6. Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder

7. Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse

8. Kontant belønning til kommuner, der lykkes med integrationsindsatsen

 

Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed

9. Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder

10. Højere straffe i bestemte områder (skærpet straf-zone)

11. Kriminelle ud af ghettoerne

 

En god start på livet for alle børn og unge

12. Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart

13. Bedre fordeling i daginstitutioner

14. Målrettede sprogprøver i 0. klasse

15. Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler

16. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg 17. Bedre fordeling af elever på gymnasier

18. Kriminalisering af genopdragelsesrejser

19. Hårdere kurs over for vold i hjemmet

20. Tidlig opsporing af udsatte børn

21. Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

 

Regeringen følger op på indsatsen mod parallelsamfund

22. Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer

 

Kilde: 'Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030'