S venter med at fastlægge loft over ikkevestlig indvandring

Partiet fremlægger helhedsplan for udlændingepolitik, men fastlægger ikke loft for ikkevestlig indvandring

Hvis man bygger et hus, så starter man med fundamentet og fire vægge, før man lægger loft på.

Af samme grund vil Socialdemokratiet vente med at fastlægge et loft over ikkevestlig indvandring til Danmark. Det fremgår fredag, hvor partiet fremlægger en plan for udlændingepolitikken.

- Det er stadig vores ønske, at vi skal have loftet, og dermed står den politik uændret, fra da vi fremlagde det oprindelige udspil.

Loftet skal både omfatte flygtninge, mennesker med humanitært ophold og familiesammenførte fra ikkevestlige lande.

Loftet var en del af partiets flygtningeudspil fra februar 2018, men omtales ikke i det nye samlede udspil for dansk udlændingepolitik, der fremlægges fredag, selv om det kaldes en helhedsplan.

- Der er vores holdning den, vi gav udtryk for, da vi fremlagde vores store udlændingeudspil. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med landets kommuner, for det afhænger af den integrationskapacitet, vi har.

- Det er ikke kun et spørgsmål om antal, men også om daginstitutioner, skoler og bosætning. Altså hvor meget, vi kan følge med, siger Mette Frederiksen.

I partiets plan fra halvandet år siden fremgår det, at loftet hvert år skal vedtages af Folketinget.

Partiet har modtaget udbredt kritik, da det heller ikke fremgår klart, hvornår Danmark kan modtage kvoteflygtninge, hvad forholdene skal være på Udrejsecenter Sjælsmark, eller hvad de offentlige ydelser skal være til flygtninge.

Socialdemokratiets udlændingepolitik består af tre elementer. Danmark skal ikke tage imod flere flygtninge, end der kan integreres.

Derudover skal mennesker hjælpes bedre i nærområderne, og der skal føres en integrationspolitik, der baserer sig på ret og pligt.

Partiet vil hæve Danmarks betaling til FN's flygtningeorganisation, UNHCR, som skal modtage de flygtninge, der har fået dansk asyl.

Desuden foreslås det, at EU skal hæve bistanden til Afrika.

Socialdemokratiets udlændingepolitik har været meget i fokus. Fredag præsenterede partiet så sin plan på et pressemøde.

Planen svarede i det store hele til tidligere udspil fra Socialdemokratiet.

Læs hovedpunkterne her:

* 'Antallet har betydning'.

Hovedparten af planen omhandler, hvordan tilstrømningen af flygtninge og migranter kan kontrolleres.

- Modtagecentre uden for Europa. Søger nogen om spontan asyl i Danmark, skal de sendes til modtagecentret.

- Grænsekontrollen skal forlænges og Schengen-samarbejdet skal reformeres, så de enkelte lande bestemmer, hvornår og hvor længe der er grænsekontrol.

- Flygtninge skal have ophold i Danmark, så længe de har behov. Men alle ophold skal være midlertidige.

- Afviste asylansøgere skal sendes hjem. Der skal oprettes en ny enhed i politiet med fokus på hjemsendelse.

- En række stramninger af loven og hårdere sanktioner skal stoppe illegale indvandreres arbejde i Danmark.

* 'Vi skal hjælpe flere'.

Den anden del af udspillet handler om, hvordan udviklingsbistand skal mindske tilstrømningen.

- Udviklingsbistanden skal målrettes den humanitære bistand og indsats i skrøbelige stater.

- Via EU vil Socialdemokratiet øge hjælpen til Afrika markant.

* 'Den nye frihedskamp'

Sidste del af udspillet handler om øget integration.

- Der skal indføres en pligt til, at alle indvandrere på integrationsydelse eller kontanthjælp arbejder mindst 37 timer om ugen i nyttejob, virksomhedspraktik, danskundervisning, jobsøgning eller en kombination er disse.

- Der skal slås ned på friskoler, der menes at skabe parallelsamfund. Socialdemokratiet vil fjerne støtten helt til friskoler, hvor over 50 procent af eleverne har udenlandsk baggrund.

- Alle børn skal skrives op til daginstitution, når de bliver et år. Hvis forældre fravælger institutionstilbud, skal der følges op af myndighederne.

- Religiøse forkyndere skal øge deres danskkundskaber, hvis de bliver i Danmark. Alle prædikener, der afholdes på andre sprog end dansk, skal oversættes og være offentligt tilgængelige.

- Forbud mod udenlandske donationer til trossamfund.

Kilde: Socialdemokratiets 'Helhedsplan for dansk udlændingepolitik'.

26 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere