Vred vælger: Decideret latterligt

Politikernes eftervederlag skal modregnes, når de får nyt job efter tiden i Folketinget, men tallene viser umiddelbart, at det ikke sker i samme omfang som forventet

Mikkel er så vred på politikerne, at han tager konsekvensen af det ved det kommende folketingsvalg.

Det er decideret latterligt, at politikere kan trække sig tilbage på fuld løn, uden at Folketinget tilbundsgående kan tjekke, om de har lønindtægt, der skal modregnes.

Se også: Eks-MF’ere får kæmpe gyldent håndtryk

Det mener et medlem af Ekstra Bladets valgpanel, Mikkel Hyttel.

Han er i øjeblikket selv ledig.

– Jeg synes, det er en latterlig forskel. Hvorfor skal de diktere normerne for os borgere, mens de selv bare kan spankulere ud og gøre, hvad der passer dem? spørger Mikkel Hyttel.

Mødepligt
– Hvis jeg skal have ret til dagpenge eller kontanthjælp, skal jeg møde op og skrive ansøgninger hver eneste uge. Jeg skal vise aktivt, at jeg søger job, siger den arbejdsløse trafikleder, som senest har været ansat hos Banedanmark.

– Men de behøver ikke at gøre det mindste. Og så kan de nøjes med at aflevere en tro og love-erklæring, når de endelig får et job. Sådan er det ikke for almindelige borgere.

Mikkel Hyttel mener, at politikerne skal have ret til kompensation, hvis de bliver stemt ud af Folketinget.

Men det skal ske på ordnede vilkår.

’Meget underligt’
– Jeg forstår godt, at det at være politiker er et specielt job. Fair nok, at de får kompensation.

– Men jeg kan ikke fortså, at der ikke er mere kontrol med tingene. Det lyder meget underligt.

Mikkel Hyttel - kort fortalt

Gik på Aalborghus Gymnasium og er matematisk student.

Aftjente værnepligt i Forsvaret på kasernen Nørresundby.

Kørte som chauffør for kurerfirmaet UPS i tre år.

Studerede på læreruddannelsen i to år, indtil han efter nogle praktikperioder som folkeskolelærer skiftede mening.

Har læst til trafikleder hos Banedanmark, men er i øjeblikket ledig og leder efter nyt arbejde.

 

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danskere: De er langt væk fra virkeligheden

Mens politikerne kan hæve et eftervederlag i to år på 678.000 kroner helt uden modkrav, skal almindelige danskere igennem et omfattende forløb, når de står uden arbejde.

Ved Konsulenthuset Ballisager i København, der hjælper ledige i arbejde, var der stor utilfredshed med politikernes lukrative fordele.

Foto: Olivia Loftlund
Foto: Olivia Loftlund
 

Lukrative aftaler
Desirée Sprogøe er uddannet kemiker og har været ledig i halvandet år.

– De er langt væk fra den virkelige verden. Det er trist, at de gør uligheden større. Det er uretfærdigt, at der gælder andre regler for dem. De burde gå forrest ligesom med pensionen i stedet for at holde fast i de lukrative aftaler.

Foto: Olivia Loftlund
Foto: Olivia Loftlund
 

Send dem på dagpenge
Maya-Luna Kingo Olesen er uddannet farmaceut og har netop fået et job.

– Det er moralsk forkert at bruge offentlige skattekroner på løn til sig selv, samtidig med at der gælder andre regler for almindelige arbejdsløse. Jeg synes, at de burde komme på dagpenge som alle os andre.

Læs også:

 

Se også: Pia K.: - Det skal være mere i tråd med almindelige mennesker

Sådan er politikernes fryns

Eftervederlag: Lønnen bliver ved med at komme ind på kontoen i en periode svarende til halvdelen af den sammenhængende tid, den pågældende senest har været folketingsmedlem. Dog mindst i seks måneder og højst i 24. Lønnen er på 678.000 om året.

Skattefrit tillæg: Oven i grundlønnen på godt 660.000 kroner årligt modtager folketingspolitikerne et særligt skattefrit ’omkostningstillæg’. Dette lyder på knap 63.000 kroner om året.

Fed pension: Efter et år som folketingsmedlem er man sikret retten til en særlig pension. Der er tale om en livslang ydelse. Den højeste pensionssats opnås efter 20 år i Folketinget og lyder på ca. 30.500 kr. om måneden resten af livet.

Ingen krav under sygeorlov: I modsætning til almindelige danskere i sygedagpengesystemet er der ingen dokumentationskrav for folketingsmedlemmer, som er sygemeldt i en længerevarende periode.

Gunstig orlovs-finte: Folketingsmedlemmer, der får arbejde uden for Borgens mure, behøver ikke nedlægge deres mandat. De kan i stedet tage ’privat orlov’. Dette er en gunstig finte, fordi de derved fortsætter med at optjene retten til eftervederlag.

Op til politikernes samvittighed

Folketinget kan hverken se lønsedler eller få indsigt i årsopgørelser fra SKAT, når de skal tjekke, hvor meget eks-politikere skal modregnes i eftervederlag.

Det afslører svar fra Folketingets administration til Ekstra Bladet.

I stedet er det helt op til politikernes egen samvittighed og moral, om Folketinget kan modregne det korrekte beløb i deres eftervederlag.

Alle tidligere folketingsmedlemmer, der er berettiget til at modtage eftervederlag, afleverer således en tro og love-erklæring til Folketingets Administration, hvor de angiver, hvad de forventer at tjene i eftervederlagsperioden.

Denne erklæring skal afgives til Folketingets Administration, senest en måned efter det tidligere medlem er udtrådt af Folketinget, fremgår det af svarene fra administrationen.

Når eftervederlagsperioden er udløbet, skal eks-medlemmerne efter senest en måned aflevere en ny erklæring på tro og love til Folketingets Administration om størrelsen af deres faktiske indkomst i perioden.

Folketinget har ingen beføjelser til at efterprøve rigtigheden af erklæringerne – i modsætning til de regler, der gælder for almindelige danskere.

Se også: En velbetalt ferie

140 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere