Vores store forbrug giver dumpekarakter i tjek af verdensmål

Internationalt klarer Danmark sig godt i forhold til verdensmålene. Men der er plads til forbedring

Danmark forbruger
Danmark forbruger "en stor mængde naturressourcer", generer en "stor og relativt stabil mængde madspild" samt en "stor og relativt stabil mængde husholdningsaffald per indbygger", konkluderes det i evaluering. (Arkivfoto.) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Danmark står med en række problemer i forhold til at leve op til flere af FN's verdensmål.

Således forbruger danskerne for meget, samtidig med at både havmiljøet og den danske natur og biodiversitet på flere punkter lider.

Det fremgår af regeringens egen evaluering af, hvordan Danmark klarer sig med at opfylde verdensmålene.

Evalueringen er blevet lagt på hjemmesiden regeringen.dk kort efter klokken 02.00 natten til lørdag.

- Danmarks største udfordringer relaterer sig til bæredygtigt forbrug og produktion samt klimahandling, og yderligere opmærksomhed er især nødvendigt i forhold til livet i havet og livet på land, står der i en opsummering i rapporten.

De 17 verdensmål blev i 2015 lanceret af FN for at sikre 'en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten' frem mod 2030.

I det såkaldte Voluntary National Review har regeringen bedt blandt andet ministerier vurdere, hvordan det går med opfyldelsen af de 17 mål og delmålene.

Her bliver Danmarks udvikling af regeringen tildelt enten en rød, gul eller grøn cirkel.

Generelt er der flest grønne cirkler, men blandt andet ved mål nummer 12 om bæredygtigt forbrug er tre af otte delmål markeret med rød og dermed ikke opfyldt.

Her konkluderes det, at Danmark forbruger 'en stor mængde naturressourcer', genererer en 'stor og relativt stabil mængde madspild' samt en 'stor og relativt stabil mængde husholdningsaffald per indbygger'.

Også i forhold til verdensmål 14 om at forbedre 'livet i havet' er der problemer.

- Generelt er der ikke blevet opnået gode miljømæssige forhold i danske havområder, vurderes det i rapporten i en kommentar til et af delmålene.

I forordet lægger finansminister Nicolai Wammen (S) vægt på, at Danmark internationalt rangerer højt og generelt klarer sig godt på mange punkter.

Men han indikerer også, at der er udfordringer.

- Det er vigtigt, at vi tager et kritisk blik på vores fremskridt, og at vi ser nærmere på de områder, hvor det fortsat kræver hårdt arbejde at nå vores mål, skriver Wammen.

Regeringen henviser blandt andet til, at Danmark har en handleplan for hvert af de 17 verdensmål, og at nye lovforslag screenes for, hvilke konsekvenser de har i forhold til målene.

Til juli skal Wammen præsentere Danmarks arbejde med målene ved topmødet High Level Political Forum, skriver Finansministeriet i en meddelelse.

FAKTA: FN's 17 verdensmål skal bekæmpe sult og fattigdom

Verdensmål for alle FN-lande blev vedtaget i 2015 og trådte i kraft i 2016.

Ifølge en ny evaluering har Danmark blandt andet udfordringer i forhold til ansvarligt forbrug og livet i havet.

Her er et overblik over de 17 verdensmål:

* Afskaf fattigdom.

* Stop sult.

* Sundhed og trivsel.

* Kvalitetsuddannelse.

* Ligestilling mellem kønnene.

* Rent vand og sanitet.

* Bæredygtig energi.

* Anstændige job og økonomisk vækst.

* Industri, innovation og infrastruktur.

* Mindre ulighed.

* Bæredygtige byer og lokalsamfund.

* Ansvarligt forbrug og produktion.

* Klimaindsats.

* Livet i havet.

* Livet på land.

* Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

* Partnerskaber for handling.

Kilde: FN.