12-årig døde, da 112 nægtede at sende ambulance: Nu får familien erstatning

Der skete en klar fejl på Region Hovedstadens vagtcentral i forbindelse med 12-årigs død sidste år

I september sidste år faldt en 12-årig dreng om i vejkanten på Amager Strandvej. Han havde voldsomme mavesmerter og var ikke engang i stand til at ringe til sin mor efter hjælp.

Den forbipasserende Charlotte Geckler kom cyklende, da hun opdagede den stærkt medtagne dreng. Da hun ikke kunne få fat på hans forældre, ringede hun sammen med en anden forbipasserende efter en ambulance. Men da de ringede 112 fik de at vide, at den vagthavende på Region Hovedstaden ikke fandt grundlag for at sende en ambulance, og de måtte derfor selv køre drengen på Amager Hospital.

Se også: Erkender endnu en fejl: 12-årig skulle have haft ambulance

Derfra blev drengen overflyttet til Hvidovre Hospital trods ambulancefolkenes klare vurdering af, at han skulle køres direkte til Rigshospitalets traumecenter med det samme. Men akutlægen hos vagtcentralen beordrede dem til Hvidovre Hospital i stedet for Riget. På Hvidovre Hospital blev han scannet og scanningen viste en rift på legemspulsåren med blødning til maven og påvirkning af den ene nyre. Først på det tidspunkt blev han kørt til Traumecentret på Riget med eskorte. Den 12-årige dreng døde to dage senere.

Se også: 12-årig dreng faldt om - døde to dage senere  

En klar fejl
Patienterstatningen har nu behandlet sagen, og konklusionen er, at der skete en klar tilsidesættelse af de gældende retningslinjer og faglige standarder i forbindelse med visitationen på AMK-vagtcentralen, skriver Patienterstatningen i en pressemeddelse.

Der er i afgørelsen blevet lagt vægt på, at der ved den telefoniske henvendelse til vagtcentralen blev beskrevet symptomer, som gav mistanke om alvorlig sygdom. Den sundhedsfaglige visitator burde derfor have sendt en ambulance og sørget for, at den 12-årige var blevet indbragt til nærmeste akutsygehus. Dette ville have medført, at han var blevet undersøgt og opereret tidligere.

Patienterstatningen vurderer også, at det større sygehus, som gav telefonisk rådgivning, og som drengen endte med at blive overflyttet til, foretog en klart forkert vurdering i forbindelse med den telefoniske rådgivning. Dette medvirkede til, at operationen blev yderligere forsinket.

Tvivl om overlevelse
Imidlertid mener Patienterstatningen også, at det er tvivlsomt, om den 12-årige ville have overlevet, hvis han var blevet opereret tidligere. Men da der er tale om en klar tilsidesættelse af de gældende retningslinjer på området, har Patienterstatningen dog vurderet, at det i den konkrete situation er rimeligt at lægge til grund, at drengen ville have overlevet, hvis behandlingen ikke var blevet forsinket.

- Vi lempede altså bevisbyrden for årsagssammenhængen mellem dødsfaldet og de skadevoldende handlinger og lod tvivlen komme boet til gode, fortæller Patienterstatningen om baggrunden for, at der nu udbetales erstatning i sagen, skriver de.

Det fremgår ikke, hvor høj en erstatning der er tale om.

158 kommentarer
Vis kommentarer