14.400 flygtninge til Danmark på 18 dage

Rigspolitiet skønner, at der i gennemsnit er kommet 800 personer til Danmark om dagen siden 6. september

Strømmen af flygtninge, der rejser ind i Danmark, ser ud til at fortsætte i formindsket antal.

Rigspolitiet vurderer, at der i løbet af det seneste døgn er kommet cirka 900 personer til landet, hvilket bringer det samlede antal siden 6. september op på cirka 14.400 personer.

I gennemsnit betyder det, at mindst 800 personer de seneste 18 dage dagligt er kommet til landet.

I sin opgørelse bemærker politiet, at det er et absolut minimumtal, fordi det udelukkende baserer sig på stikprøvekontrol af et begrænset antal tog, busser og biler.

- Tallet baserer sig primært på konkrete observationer i forbindelse med screeninger og kontrol af udvalgte færgeankomster, ankomne tog og indrejste i biler og busser, hvorfor tallet må ses som et minimumtal, skriver Rigspolitiet.

Politiet regner antallet af indrejste fra søndag 6. september, hvor et stort antal flygtninge for rullende kameraer stak af fra de danske myndigheder af frygt for, at de ville blive tvunget til at søge asyl her.

En stor del af de tilrejsende flygtninge er rejst videre til andre lande, mens en mindre del har søgt asyl i Danmark.

14 kommentarer
Vis kommentarer