65.000 starter uddannelse i dag: Så mange dropper ud

I dag starter 65.000 unge på en videregående uddannelse. Starten er vigtig for, hvor mange der dropper ud

Mandag morgen valfarter 65.298 nye studerende til auditorier og undervisningslokaler for at påbegynde et nyt liv som studerende på en videregående uddannelse.

Mange er forventningsfulde, flere er spændte, men fortsætter mønstret fra de seneste fem år, vil op i mod en sjettedel af dem være droppet ud, når studieåret er omme til næste sommer.

Ifølge formand for De Studerendes Fællesråd Yasmin Davali er især starten afgørende for, om de studerende gennemfører første år.

- Vi ved, at en stærk tilknytning til studiet fra start har stor betydning for, at de studerende hænger ved. Både fagligt med læsegrupper og faglige arrangementer, men også socialt så man hurtigt får knyttet bånd til dem, man studerer med, siger hun.

Hos brancheorganisationen Dansk Erhverv oplever uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen også, at studiestarten er afgørende for, om de unge står første år igennem.

Derfor foreslår hun, at uddannelsesstederne indfører obligatoriske studie- eller læsegrupper for at knytte de unge sammen fra starten.

- En obligatorisk studiegruppe er en god ting, især hvis man er helt frisk fra gymnasiet og skal finde sine ben i en ny verden som studerende, siger hun.

- På den måde er man både forpligtet over for nogle andre og har samtidig nogle at vende sine frustrationer med, siger Mette Fjord Sørensen.

På Aarhus Universitet, hvor semestret for alvor sparkes i gang mandag, er prorektor for uddannelse Berit Eika ikke meget for obligatoriske studiegrupper.

- En universitetsuddannelse skal jo også appellere til dem, der arbejder bedst på egen hånd, siger hun og fortsætter:

- Når det er sagt, er vi dog helt på det rene med, at studiegrupper er en rigtig god idé for at modvirke frafald, og vi tilbyder alle og opfordrer alle til at indgå i en gruppe, siger hun.

Af de godt 64.000 unge, der startede på en videregående uddannelse sidste år, er 15,6 procent droppet ud igen.

Det svarer til et frafald på knap hver sjette studerende.