Medarbejdere klager forgæves: Frygter præsten – Ekstra Bladet
Samfund

 

 

Du kan med al sandsynlighed se frem til en fyreseddel, hvis du er skyld i, at kolleger siger op og går ned med stress, alt imens din chef modtager klager over dig.

Sådan fungerer det tilsyneladende ikke i folkekirken.

Ekstra Bladet kan fortælle, at Roar Tuxen Lavik, præst i Gladsaxe Kirke, har været udsat for skarp kritik i flere år, uden det har haft ansættelsesmæssige konsekvenser.

Præsten selv mener, at anklagerne er grundløse og insinuerer, at de skyldes 'ren og skær misundelse'.

Bag kritikken står primært kolleger, der beskylder præsten for at behandle ansatte 'ydmygende og kontrollerende', og de portrætterer ham som 'en tikkende bombe', der 'splitter en hel kirke ad'.

Samme indtryk får man, når man læser de ti kritiske skrivelser, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, og som handler om Roar Tuxen Lavik og arbejdsmiljøet i kirken.

Tidligere var præsten ansat i Mårum, hvor intet mindre end 126 personer deltog i en underskriftindsamling imod ham.

- Det er jo sindssygt, at det skal være så svært at komme af med en præst, siger en tydeligt frustreret kollega.

- Og det er især et problem, når vi har en som Roar, der er yderst ubehagelig, og som splitter en hel kirke ad.

Kollegaen er en ud af mange med tilknytning til kirken, som Ekstra Bladet har talt med. Ingen tør stå frem med navn, da de frygter for deres job samt Roar Tuxen Laviks reaktion.

Har du et tip? Skriv til journalisterne ved at klikke her

En række kolleger fortæller, at præsten Roar Tuxen Lavik ødelægger arbejdsmiljøet i Gladsaxe Kirke så meget, at medarbejdere forsvinder derfra. Pr-foto
En række kolleger fortæller, at præsten Roar Tuxen Lavik ødelægger arbejdsmiljøet i Gladsaxe Kirke så meget, at medarbejdere forsvinder derfra. Pr-foto
 

Klager og kritik

Det er ikke muligt at få aktindsigt i klager over en præst. Derfor vides det ikke, om der findes andre kritiske skrivelser end de ti, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Otte af dem, Ekstra Bladet kender til, er nyere og strækker sig over perioden 2017 til 2020. De er skrevet af nuværende og tidligere ansatte i provstiet og er blevet sendt til kirkens menighedsråd, provsten eller biskoppen.

 

Han behandler andre/vores personale, der snart ikke er der mere, ydmygende og kontrollerende

 

'Jeg oplever, at Roar Tuxen har ødelagt alt her i Gladsaxe. Vi har snart ikke flere medarbejdere. (...) Han er kold. Der er ingen respekt fra hans side, for os/mig hverken professionelt eller menneskeligt og han behandler andre/vores personale, der snart ikke er der mere, ydmygende og kontrollerende og bevirker, at de enten selv siger op eller bliver fyret. (...) Jeg er så tæt på en sygemelding.'

Således har en ansat eksempelvis skrevet til provsten. Dog uden at have fået svar, fortæller vedkommende. 

I et af de andre skrivelser begrunder en medarbejder sin opsigelse med, at der er 'skabt et 'babelstårn', hvor formanden for menighedsrådet (...) og kirkebogsførende præst Roar Tuxen Lavik i snævert samarbejde hersker.'

En struktur, der ifølge den opsagte medarbejder fører til 'usandheder, mangel på loyalitet, dårlig trivsel, dårligt arbejdsmiljø, ingen personalepolitik, total mangel på empati og ingen interesse for medarbejdernes ve og vel'.

Ekstra Bladet har talt med flere af de personer, som har udtalt kritik på skrift. De bekræfter, at deres skrivelse handler om dårligt arbejdsmiljø og uddyber, at det skyldes Roar Tuxen Laviks adfærd.

Hvad skal der til for at fyre en præst?

Ekstra Bladet gennemgår tilfælde, hvor der er udtalt kritik eller klaget over præster, som alligevel får lov at fortsætte med konfirmandundervisning, begravelser, bisættelser, bryllupper og forkyndelse af biblen.

Kontakt journalisterne 
Har du et tip om en af de præster, som Ekstra Bladet undersøger, eller andre præster i Danmark?

Skriv til Helle Fuusager på hf@eb.dk eller Marie Nørgaard på marien@eb.dk.

 

Flere fortæller, at Roar Tuxen Lavik er den primære årsag til, at de har forladt Gladsaxe Kirke.

Foto: Aleksander Klug

 

Ekstra Bladet har talt med ti personer, der har tilknytning til Gladsaxe Kirke.

Kildernes identitet er Ekstra Bladet bekendt, men ingen tør at stå frem med navn. Nogle, fordi de frygter repressalier i kirkemiljøet. Andre, fordi de frygter Roar Tuxen Lavik.

- Roar er roden til alt ondt, der foregår, siger en af kollegerne, som får 'ondt i maven' af at tale om ham.

- Han er en tikkende bombe. Jeg var angst for, at han gik grassat, siger også en af dem, der tidligere har arbejdet sammen med præsten.

 

 Han beskylder folk for ting, de ikke har gjort.

 

Enstemmigt og uafhængigt af hinanden fortæller de ti kilder, at Roar Tuxen Lavik er 'utilregnelig', 'manipulerende' og har en 'ekstremt magtfuld adfærd'.

- Han beskylder folk for ting, de ikke har gjort, og får folk til at vende sig mod en.

- Han siger noget under fire øjne, som han senere benægter, siger en anden.

Medarbejderflugt
Flere personer har på skrift eller til Ekstra Bladet fortalt, at de er stoppet i Gladsaxe Kirke på grund af Roar Tuxen Lavik.

Heraf fortæller to desuden, at de er gået ned med stress efter at have arbejdet sammen med ham.

'Det værste er, at jeg er blevet syg af alt dette. Så nu går jeg på stresskursus, samtidig med at jeg er i behandling på hospitalet for en formentlig stressrelateret sygdom,' står der også i en mail, hvor en medarbejder forklarer sin opsigelse med dårligt arbejdsmiljø. En besked, der er sendt direkte til formanden for kirkens menighedsråd.

Roar Tuxen Lavik bor i dag i den skattebetalte præstebolig ved siden af kirken.

Foto: Aleksander Klug

 

126 personer så ham afsat i forrige kirke

Tidligere var Roar Tuxen Lavik ansat i Mårum Kirke. 

- Vores forløb med Roar tegner et billede af en præst, der har overordentligt svært ved at samarbejde, fortæller den daværende menighedsrådsformand i kirken, Finn Gaarskjær.

Hans oplevelse deles af daværende menighedsrådsmedlem Mads Bennedsen. Det samme gør den formentligt af de 126 sognebørn, som i 2009 deltog i en underskriftindsamling imod Roar Tuxen Lavik som præst i sognet.

Her ses papirerne med de 126 underskrifter imod Roar Tuxen Lavik som præst. Privatfoto
Her ses papirerne med de 126 underskrifter imod Roar Tuxen Lavik som præst. Privatfoto

Familie klagede
De tidligere medlemmer fortæller, at der var flere klager over Roar Tuxen Lavik, dengang han arbejdede i Mårum.

- Jeg husker blandt andet en episode, hvor Roar havde døbt et barn med en hjerneskade. Han havde i den forbindelse bedt forældrene om at tænke over, hvorfor Gud valgte at straffe dem igennem deres barn, fortæller den tidligere formand.

De tidligere menighedsrådsmedlemmer har ikke kunnet finde de klager, som de mener, blev sendt til biskoppen tilbage i 00'erne. Ekstra Bladet har dog egenhændigt skaffet to.

Klagerne stammer fra 2007 og 2009 og er skrevet af præstens egne familiemedlemmer, som finder Roar Tuxen Lavik uegnet som præst. Blandt andet på grund af hans temperament og grænseoverskridende adfærd.

 

Ren og skær misundelse

 

Da Ekstra Bladet kontakter Roar Tuxen Lavik, nægter han først at kommentere sagen. I stedet bruger han tiden på at fortælle, at han vil trække Ekstra Bladet 'hele vejen til domstolene'.

Senere siger Roar Tuxen Lavik dog, at han 'ikke kender til nogen klager'.

En række kolleger fortæller, at præsten Roar Tuxen Lavik ødelægger arbejdsmiljøet i Gladsaxe Kirke så meget, at medarbejdere forsvinder derfra. Pr-foto
En række kolleger fortæller, at præsten Roar Tuxen Lavik ødelægger arbejdsmiljøet i Gladsaxe Kirke så meget, at medarbejdere forsvinder derfra. Pr-foto

- Jeg kender ikke til klager, som har været begrundet. Jeg kender kun begrundelsesløse klager, uddyber præsten, der også nægter, at medarbejdere har sagt op eller er gået ned med stress på grund af ham.

- Jeg har varetaget kirkens interesser bedst muligt. Jeg har gjort det bedre for alle medarbejdere. Jeg har fuldstændig støtte fra menighedsrådet. Jeg har støtte fra formanden. Jeg kan ikke sige andet, end hvis der er nogen, der har noget at udsætte på mig, så må de komme til mig, siger Lavik, som også mener, at beskyldningerne imod ham er 'absolut' og 'totalt' grundløse.

Præsten ønsker desuden ikke at kommentere sin tid i Mårum.

- Jeg kan høre, at du er godt i gang med at grave op i sager, som er afsluttet for mange, mange år siden, lyder det korte svar.

- Det er jo opsigtsvækkende, at så mange klager over det samme, og flere fortæller noget af det samme uafhængigt af hinanden.

- Er du sikker på, at der ikke er nogen, der måske motiverer dem til at klage?

- Hvad mener du med det?

- Ja, at der kunne være nogen, som stod bag.

- Hvorfor skulle folk klage, hvis ikke de var enige?

- De kan være ansporet.

- Hvorfor skulle nogen anspore dem til det?

- Det kunne være misundelse.

- Men hvorfor skulle så mange mennesker gå imod dig?

- Ren og skær misundelse, lyder præstens forklaring til sidst på den kritik, han ikke kender til.

Senere har Ekstra Bladet kontaktet Roar Tuxen Lavik for at få uddybet, hvem der skulle anspore folk til at udtale sig kritisk om ham eller klage.

Da Ekstra Bladet forholder ham sin tidligere forklaring, lyder svaret dog: 'Det kender jeg ikke noget til.'

 

Martin Karbech Mouritsen er formand for menighedsrådet i Gladsaxe Kirke. Rådet er ansættelsesmyndighed og agerer derfor ledelse for mange af de kilder, som Ekstra Bladet har talt med.

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

 

Forbavset formand

Både Ekstra Bladets kilder og den skriftlige kritik peger på, at formanden for menighedsrådet og Roar Tuxen Lavik 'holder hånden over hinanden'.

Da Ekstra Bladet fremlægger sin research for formand Martin Mouritsen, lyder svarene dog: 'Jeg er helt blank' og 'det har jeg ikke hørt'.

- Hvordan kan sådan noget gå forbi din næse, når I er ansættelsesmyndighed?

- Det spørger jeg også mig selv om. Det er jeg virkelig, virkelig overrasket over.

Flere personer med tilknytning til kirken mener, at det er formanden for menighedsrådet, Martin Mouritsen, der holder hånden over præsten. Foto: Ritzau Scanpix
Flere personer med tilknytning til kirken mener, at det er formanden for menighedsrådet, Martin Mouritsen, der holder hånden over præsten. Foto: Ritzau Scanpix
 

- De ti personer med tilknytning til kirken, som vi har talt med, og faktisk også i nogle af de skrivelser, vi har læst, beskyldes du og Roar for at køre et parløb. Og at I holder hånden over hinanden. Holder du hånden over Roar?

- Nu forstår jeg ikke, hvad du mener med at holde hånden over nogen. Altså, jeg er formand for menighedsrådet, og Roar er daglig leder. Det er klart, at vi samarbejder. Det kan vi jo ikke undgå at gøre, og det skal vi også gøre. Men altså jeg er fuldstændig uforstående over for det, du kommer og siger. Det må jeg sige.

- Så du har ikke set igennem fingre med klager eller protester?

- Nej, altså - med store bogstaver har jeg ikke modtaget nogen personlig klage over Roar eller andre, understreger formanden.

Ekstra Bladet har efterfølgende forelagt formanden, at avisen er i besiddelse af en mail sendt direkte til ham, hvor en tidligere medarbejder udpensler problemer med kirkens arbejdsmiljø, og hvordan disse har gjort hende syg med stress.

Til dette svarer formanden, at kirken 'muligvis' har modtaget en mail eller to, men at han ikke har opfattet disse som 'en klage, men mere som et surt opstød’.

 

Lise-Lotte Rebel, biskop i Helsingør Stift, valgte at ansætte Roar Tuxen Lavik i Gladsaxe Kirke i 2012, selvom hun kendte til de problemer, der havde været i Mårum.

Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

 

- Det er tydeligt, at Lise-Lotte Rebel har været vidende og tæt orienteret om vores samarbejdsproblemer. Derfor er det med største undren, at Roar nu igen er tilknyttet et sogn i Helsingør Stift, siger Finn Gaarskjær, den tidligere menighedsrådsformand fra Mårum.

Mårum og Gladsaxe Kirke ligger nemlig under samme stift og dermed samme biskop.

Også flere kilder tæt på Gladsaxe Kirke langer ud efter biskoppen.

- Jeg er rigtig træt af, at min kollega og jeg går sammen om at sende en kritisk mail, og så sker der absolut ingenting. Man får ikke engang en autoreply. Det er et kæmpe ledelsesmæssigt problem, siger en præst i provstiet eksempelvis.

Lise-Lotte Rebel vil ikke tale med Ekstra Bladet om den konkrete sag. Foto: POLFOTO
Lise-Lotte Rebel vil ikke tale med Ekstra Bladet om den konkrete sag. Foto: POLFOTO
 

Overholder reglerne
'Da der er tale om en personsag, kan jeg i sagens natur ikke udtale mig'.

Sådan lyder det fra biskop Lise-Lotte Rebel, som ikke vil medvirke i et interview.

Ekstra Bladet har dog sendt hende en mail med kritikpunkterne.

Hertil svarer biskoppen, at hendes afgørelser generelt kan 'påklages til Kirkeministeriet', og at 'alle klager behandles i henhold til gældende regler og love for den offentlige forvaltning.'

To af de fire kilder, som har sendt sit skriv direkte til biskoppen, oplyser dog til Ekstra Bladet, at de aldrig har fået noget svar fra biskop Lise-Lotte Rebell.

Hertil svarer biskoppen, at stiftet 'behandler alt, der modtages'.

 

Præster er nærmest umulige at fyre

Ekstra Bladet har flere gange sat fokus på præster, som trods klager og upassende opførsel får lov at fortsætte deres embede. 

At en præst er svær at fyre, skyldes først og fremmest, at de er tjenestemænd. Men det skyldes også indbyggede strukturer i folkekirken.

- De eneste, der kan fyre præsten, er ministeriet, og der skal alt andet lige en del til, før henvendelser og klager når helt op på det niveau, forklarer Hans Raun Iversen, der er lektor emeritus ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet.

Her er de største præste-skandaler

 

Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

Mere fra Ekstra Bladet+

Hjælp danskeren – sænk afgiften på benzin

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Udforsk Ekstra Bladet+