Afvisning af skattelettelser: Fem skarpe til Tulle

Pengene fra kontanthjælpsloft er spist af flygtningeudgifter, mener DF, der udelukker skattelettelser.

En ny opgørelse fra Finansministeriet viser, at udgifterne forbundet med flygtninge og migranter vil være 6,4 milliarder kroner højere end hidtil antaget frem til 2020.

På det grundlag har Dansk Folkeparti meget svært ved at se, at der er råd til skattelettelser, og partiformand Kristian Thulesen Dahl opfordrer til at tale "rent sprog": Der bliver næppe råd til skattelettelser i denne valgperiode, lyder det.

Er det en ultimativ afvisning af skattelettelser, eller er der et forhandlingsrum?

- Det er klart, at vi altid udtaler os på det grundlag, vi kender. Det, der har fået os til at reagere nu, er, at Finansministeriet har lavet denne opgørelse over, hvordan økonomien udvikler sig frem til 2020.

- Det er baseret på en politik, hvor man arbejder på at integrere de flygtninge og migranter, der er kommet til Danmark, ved hjælp af trepartsaftalen, der handler om, at de skal ud at arbejde.

- Vores politik er, at de skal hjælpes hjem til for eksempel Syrien, når muligheden er for det, og det er klart, at hvis man ændrer politikken på den måde, undgår man også de her varige udgifter for det danske samfund.

Vil det sige, at man ville kunne lave politiske ændringer på udlændingeområdet, der ville gøre, at I godt kunne gå med på skattelettelser alligevel?

- Det er klart, at hvis man gennemfører Dansk Folkepartis politik, så har man ikke de milliardudgifter. Men der er ikke noget, der tyder på, at de andre partier er villige til det, og det er det grundlag, jeg udtaler mig på.

- Så synes jeg lige så godt, at man kan dæmpe danskernes forventninger i stedet for at foregøgle dem, at der kommer skattelettelser lige om lidt.

I har selv været med til at indgå en aftale om kontanthjælpsloft, hvor det står i aftaleteksten, at provenuet skal gå til at lette skatten på de laveste indkomster. Har I så ikke allerede sagt ja til i hvert fald nogle skattelettelser?

- Det er fuldstændig rigtigt, at vi har indgået to aftaler - kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen - hvor det er aftalt, at det provenu, altså de penge, der spares, har vi reserveret til senere at diskutere skat.

- Man må bare sige, at tingene ændrer sig. Vi kan jo ikke se bort fra, at udgifterne til flygtninge og migranter stiger. Vi bliver nødt til at insistere på over for de andre partier, at vi ikke kan bruge pengene to gange.

Så som du ser det, er pengene fra integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet faktisk blevet spist af udgifter til flygtninge og indvandrere?

- Ja, det er der ingen tvivl om. I år har finansministeren blandt andet givet kommunerne 640 millioner kroner til boliger til flygtninge, og man kan ikke bruge pengene to gange.

Er det mest korrekt at skrive, at I udelukker skattelettelser, eller at I kræver udlændingestramninger til gengæld for skattelettelser?

- Jeg synes, at det første er rigtigt. På det grundlag vi kender nu, er der ikke noget der tyder på, at de fundamentalt ændrer flygtninge- og indvandringspolitikken. Så suger det så mange penge fra det, vi kunne bruge på noget andet, at vi ikke kan lægge skattelettelser oveni.

0 kommentarer
Vis kommentarer