Annonce:
Annonce:

'Alvorlige konsekvenser' for landbruget: Forudser konkursbølge

Landbruget vil miste syv milliarder i indtjening, hvis der indføres en CO2-afgift på 750 kroner, viser ny rapport

Arkivfoto: Jonas Olufson
Arkivfoto: Jonas Olufson
Annonce:
Følg Samfund

Det vil koste landbruget dyrt, hvis der indføres en klimaafgift.

Faktisk vil en CO2-afgift få altødelæggende konsekvenser for landbruget, lyder det nu i en ny analyse.

Samtidig vil andelen af konkurstruede landbrug eksplodere, konkluderes det i rapporten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landbruget går en dyster fremtid i møde, hvis der indføres en klimaafgift, mener Seges Innovation. Foto: Finn Frandsen
Landbruget går en dyster fremtid i møde, hvis der indføres en klimaafgift, mener Seges Innovation. Foto: Finn Frandsen
 

Truer hver anden
Indføres en klimaafgift på 750 kroner pr. udledt tons C02, vil det betyde et fald i værdi på landbrugsejendomme på mellem 100-160 milliarder kroner. Derudover vil op mod 45 procent af alle landmænd være lukningstruet. En stigning fra det nuværende tal på blot seks procent.

Sådan lyder de opsigtsvækkende konklusioner i en ny og omfattende rapport fra forsknings- og udviklingsorganisation inden for landbrug og fødevarer Seges Innovation.

Annonce:

- Hvis en isoleret CO2e-afgift på den danske landbrugsproduktion vedtages uden afbødende tiltag, vil landbrugserhvervet blive drænet for likviditet og investeringskapacitet. Det vil føre til, at der ikke bliver tilstrækkelig kapacitet til at investere i grønne løsninger, og store dele af dansk landbrug vil blive udkonkurreret, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges Innovation.

Han advarer samtidig om, at man skal have mere præcise målemetoder for CO2-udledning, før man pålægger landbruget en afgift:

- Hvis der indføres en CO2e-afgift på nuværende tidspunkt, vil beskatningen af landmændene være præget af vilkårlighed. For at kunne beregne CO-udledningen er det nødvendigt med retvisende og opdaterede klimaregnskaber, så der kan beregnes et korrekt afgiftsgrundlag. Den mulighed findes endnu ikke, siger Klaus Kaiser.

Afgiften på 750 kroner er baseret på et gennemsnit af den afgift, som andre brancher er pålagt. I rapporten arbejder man dog også med andre afgiftsniveauer.

OVERBLIK: Regeringsgrundlag med skattelettelser og klimamål

Efter rekordlange forhandlinger er der enighed om en regering over midten.

Onsdag er regeringsgrundlaget blevet præsenteret af de tre partier bag den nye SVM-regering - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

De tre partier lagde ved et pressemøde ikke skjul på, at de er forskellige, og at der er uenighed imellem dem, når det kommer til politikken.

Dog ikke mere end at de har fået nedskrevet et regeringsgrundlag - et arbejdsprogram for den nye regering - på over 50 sider.

Her kan du få et overblik over de store punkter i regeringsgrundlaget:

* Skattelettelser i top og bund

Den nye regering vil gennemføre en skattereform, som letter skatten i bund og top. Blandt andet skal beskæftigelsesfradraget forhøjes med i alt fire milliarder kroner.

Samtidig skal satsen for topskat halveres til 7,5 procent for indkomsterne op til 750.000 kroner. Der skal også indføres en top-topskat på yderligere fem procentpoint for indkomster over 2,5 millioner kroner.

* Lavere skat ved generationsskifte

Der er potentielt godt nyt på vej til de familieejede virksomheder, som står over for et generationsskifte.

Den nye SVM-regering vil nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 til 10 procent.

* 45.000 flere skal i job

Den nye regering er bekymret for manglen på arbejdskraft og vil øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 mennesker inden 2030.

Det skal ske ved, at flere går fra deltid til fuldtid. Flere ikkevestlige indvandrere skal i job, der skal være flere faglærte, og ufaglærte skal opkvalificeres. Samtidig skal der være færre langtidsledige.

* Jobcentrene skal nedlægges

Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så der spares tre milliarder kroner.

Landets jobcentre, som skal få folk i arbejde, skal blandt andet nedlægges, og kommunerne skal sættes fra statslige proceskrav.

* Farvel til seniorpension - goddag til Arne Plus

Seniorjobordningen skal skrottes, og seniorpensionen lægges sammen med retten til tidlig pension - det, der kaldes Arne-pension.

Det skal være én ny ordning med to indgange - en rettighedsbaseret, som der er nu, og en visitationsmodel.

* Nyt klimamål og flyafgift

Målet for klimaneutralitet skal fremrykkes til 2045 - fem år tidligere end nu.

Desuden fastsættes et nyt mål om, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 110 procent inden 2050 i forhold til 1990.

Derudover indføres der en flyafgift i Danmark. Den skal være på gennemsnitlig 100 kroner.

* Omorganisering af sundhedsvæsenet udskydes

Trods lange forhandlinger er partierne ikke nået frem til et bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal omorganiseres. Der skal dog ske noget.

Det skal en gruppe eksperter kigge på. De samles i en strukturkommission, som i foråret 2024 skal komme med et bud.

* Elevfordeling skrottes - SU skæres

Der er lagt op til en stor reform af uddannelsessystemet i Danmark i det nye regeringsgrundlag.

En tidligere aftale om elevfordeling på gymnasier ud fra forældres indkomst rulles tilbage. Det skal i stedet ske efter transporttid.

Den nye regering foreslår også, at det på videregående uddannelser kun bliver muligt at modtage SU til normeret studietid.

Det betyder, at den maksimale SU-klip-ramme skal skæres fra 70 til 58 klip svarende til det sjette SU-år.

Samtidig skal op mod halvdelen af landets kandidatuddannelser forkortes fra to til ét år. I stedet skal der oprettes flere erhvervsuddannelser.

* Skrotning af helligdag skal give penge til forsvar

Den kommende regering vil fremrykke de øgede forsvarsudgifter, så Danmark fra 2030 bruger to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar og sikkerhed. Tidligere skulle det først ske i 2033.

Det skal blandt andet ske ved at skaffe en fridag - givetvis store bededag.

* FE-hjemsendelser skal undersøges

Der skal nedsættes en kommission, som undersøger hjemsendelser af medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det skal konkret undersøges, om der er taget 'usaglige hensyn' i forbindelse med hjemsendelsen.

* Modtagecenter med andre lande

Og nu til noget, der ikke nævnes i regeringsgrundlaget - nemlig Rwanda.

Landet, der har været udset til at huse et modtagecenter for Danmark, nævnes ikke i regeringsgrundlaget. Den nye regering har dog vendt det.

Det er stadig målet at etablere et modtagecenter uden for Europa - enten af EU eller i samarbejde med andre lande.

* CO2-afgift for landbruget

Der har været snakket meget om en CO2-afgift for landbruget, og det gentages i regeringsgrundlaget, at det skal ske.

Regeringen vil fremlægge sit forslag hertil, når en ekspertgruppe, der har kigget på sagen, kommer med sin anbefaling.

* Ny inflationshjælp

Der er flere penge på vej til at hjælpe nogle af dem, der er hårdt ramt af de stigende priser.

Den skal være yderligere 5000 kroner skattefrit til modtagere af ældrecheck og så skal der fokus på 'danskere, som opvarmer deres bolig med gasfyr, træpiller med videre'.

Desuden vil 300 millioner kroner blive afsat til 'økonomisk udsatte børnefamilier'. De penge skulle oprindelig være brugt på det midlertidige børnetilskud i 2023, der ikke nåede at blive vedtaget, inden folketingsvalget blev udskrevet.

En såkaldt ekstra vinterhjælp er også på vej. Regeringen vil afsætte 50 millioner kroner til organisationer, der uddeler julehjælp.

* Behandlingsretten forlænges fra 30 til 60 dage for at nedbringe ventelister

Der skal gennemføres en akutplan her og nu, så presset lettes, og ventelisterne på den korte bane nedbringes i sundhedsvæsenet.

Blandt andet skal behandlingsretten midlertidigt forlænges fra 30 dage til 60 dage. Desuden skal modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet afskaffes i 2023 og 2024.

Regionerne vil få penge til 'merarbejde, løntillæg og særlige midlertidige indsatser på sygehusene'. Det kan eksempelvis være en belønning for at gå op i tid.

* Der etableres en national energikrisestab

Det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas, og der skal fart på omstillingen af varmeforbruget.

Regeringen vil nedsætte en national energikrisestab - Nekst - efter inspiration fra den nationale operative stab - Nost - der blev kendt under corona.

Den skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer. For eksempel udrulning af fjernvarme.

* Lempelse af regler for sammenføring af familier

Den nye regering vil lempe de meget omdiskuterede regler for familiesammenføring.

Helt konkret vil partierne ændre sprogkravet i forbindelse med familiesammenføring samt halvere bankgarantien ved ansøgning om ægtefællesammenføring.

* Mulig opdeling af Justitsministeriet

Regeringen vil undersøge, hvordan Justitsministeriet kan deles op i to, så der kan blive oprettet et nyt ministerium med ansvar for politi, anklagemyndighed, PET og rigets sikkerhed.

- Den nærmere opgavefordeling vil blive fastlagt på baggrund af en analyse, der beskriver fordele og ulemper – herunder økonomi og implementering samt hvordan der sikres en effektiv straffesagskæde, lyder det i regeringsgrundlag.

* Bandepakke og Kosovo-fængsel

Under punktet 'Tryghed' vil den nye regering fremlægge en ny bandepakke, der skal stoppe banders fødekæder.

Desuden er der enighed om at fastholde fængselsaftalen med Kosovo om leje af 300 fængselspladser til udvisningsdømte kriminelle.

Ventetider ved domstolene skal også nedbringes

* Hurtigere minkerstatning

I starten af 2023 skal en model fremlægges for, hvordan minkavlere kan få udbetalt deres erstatning hurtigere.

Kilde: 'Ansvar for Danmark - Det politiske grundlag for Danmarks regering', pressemødet om regeringsgrundlaget.

Anbefalinger til efteråret
Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til en kommende COe-afgiftsmode

Annonce:

Senest til efteråret vil ekspertgruppen for en grøn skattereform være klar med sin endelige rapport, der blandt andet skal komme med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget.

Det meddelte Skatteministeriet i sidste uge på sin hjemmeside.

Dermed kan ekspertgruppens endelige rapport blive forsinket et år i forhold til det, der blev meldt ud for et år siden, da ekspertgruppen kom med sin første delrapport.

- Vi skal i mål med vores meget ambitiøse klimamål og dermed indfri 70 procents reduktion i 2030.

- Derfor ser jeg meget frem til at læse ekspertgruppens afrapportering, så vi kan tage de sidste skridt mod en mere ensartet CO2-afgift, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

I henhold til klimaloven skal Danmark i 2030 have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

Oprindeligt skulle ekspertgruppens arbejde have været færdiggjort sidste efterår. Men folketingsvalget og dannelsen af SVM-regeringen forsinkede det.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
En bonus på 300 mio. kr. for at handle el - virkelig!?
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Bagholdet

Annonce:
Annonce: